Skip to content

Introductie

Op deze site worden een aantal economische onderwerpen behandeld. In het bijzonder gaat het hierbij om de ontwikkeling van het pensioenvermogen en de daaraan gelinkte netto overheidsschuld na aftrek van de belastingclaim op dat pensioenvermogen. Het pensioenvermogen stijgt jaarlijks gemiddeld met zo’n 7,1 % sinds 2006. Van die toename, grotendeels veroorzaakt door de forse rendementen op dat vermogen (2016: € 1.647 mld.), is niets in de statistieken van de inkomens van de burgers en de staat terug te vinden.

Ook de vermogenspositie van de burgers en de staat komen aan de orde zoals die na correcties uit de gebrekkige statistieken van het CBS valt af te leiden. Het inkomen uit vermogen, dat in de statistieken van het CBS nogal fiscaal georiënteerd en daarmee onvolledig en onjuist is, komt daarbij tevens aan bod.

Verder komen economische onderwerpen aan de orde die mijn belangstelling hebben. Deze zijn te vinden in de tabbladen 0. Permanent en 1. Actueel. De permanente onderwerpen bevatten veelal min of meer permanente data die geactualiseerd worden als nieuwe gegevens beschikbaar komen.

§1 Overheidsschuld

Het verloop van de echte overheidsschuld 1987 – 2021 valt als volgt weer te geven:

(click op grafiek of Ctrl+ om te vergroten)

(1) Het groene beeld wijkt nogal af van het rode beeld zoals dat door politici, media, CPB, CBS en DNB wordt voorgeschoteld en de Nederlandse bevolking is daarmee jarenlang om de tuin geleid om bezuinigingen af te dwingen.

De volgende bijdragen onderbouwen bovenstaande grafiek:

♦ Voor de schuld: Overheidsschuld.

♦ Voor de belastingclaim: Pensioenvermogen.

§2 Vermogen en inkomen uit vermogen

Het vermogen van de burgers en de staat worden door het CBS en CPB systematisch substantieel te laag voorgesteld. Dat geldt ook voor het inkomen uit dat vermogen. Het vermogen en het netto inkomen uit vermogen van de burgers en de staat valt als volgt weer te geven:

De volgende bijdragen onderbouwen deze cijfers:

♦ Vermogen huishoudens 31-12-2014 (“2015”)

♦ Inkomen uit vermogen (revisited) 

♦ Inkomen uit vermogen

Overheidsschuld. (het rendement op belastingclaim pensioenvermogen)

♦ Overheidsbalans 2016

§3 Overige bijdragen

Van de overige recente bijdragen beveel ik in het bijzonder in uw aandacht aan:

♦ Opdoeken die omkeerregel pensioenen!  (een pleidooi voor een forse belastingverlaging en het opdoeken van de staatsschuld)

Het HRA-infuus onder Rutte III  {ook als het scenario onder Rutte III ( 37% belastingtarief box 1 en 0,6% EWF) geheel is doorgevoerd bedraagt de contante waarde van de subsidie op het eigen huis nog steeds zo’n 15-17% van de koopprijs}

♦ De per kwartaal geactualiseerde Dashboard ABP, PFZW,PMT, PME & bpfBOUW Q2 2017 (de thermometer voor de ontwikkeling van het pensioenvermogen)

♦ Nato & 2% bbp in 2024 (Het geneuzel van de politici over onze te lage defensieuitgaven)

♦ Bruto binnenlands product (bbp) 1814 – heden (met het dipje onder Rutte II)

♦ Verschuiving pensioenvermogen door daling rekenrente (over de benadeling van de oudere pensioendeelnemers door de FTK-rekenrente)

♦ Houdbaarheidssaldo overheidsfinanciën – pensioenen  (over de discrepantie tussen de ontwikkeling van de belastingclaim pensioenvermogen  en het CPB-houdbaarheidssaldo)

Van armoe rammelt alles (de mislukte poging van de budget bobo’s om de portemonnee van de paupers in kaart te brengen)

Arbeidsinkomensquote (een veelgebruikte statistische truc om de ontwikkeling van het arbeidsinkomen te meten en de lonen laag te houden)

§4 Tot slot

Verder moet u zelf maar grasduinen. Voor op- en aanmerkingen houd ik mij aanbevolen.

 

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: