Skip to content

Introductie en actuele data

1 Inleiding

Voor “Wat er feitelijke gebeurt” moet u veelal niet bij het CBS zijn. Een overheidsschuld die materieel niet bestaat en in feite een actief is Het ten onrechte niet voldoen van Nederland aan het Europese Groei- en Stabliteitspact volgens die EU-kneuzen. Een overheid die jaarlijks binnenloopt met het rendement op de belastingclaim op het pensioenvermogen, zonder daarvan iets in zijn boeken te verantwoorden. CBS Inkomens- en vermogensstatistieken die gebaseerd zijn op fiscale cijfers die deels elke relatie met de werkelijkheid missen. Een burger die werkelijk wil weten hoe het er met de financiën voorstaat en de vinger aan de pols wil houden wordt wel gedwongen om zijn eigen statistisch materiaal bij elkaar te schrapen en deze cijfers regelmatig te actualiseren om de leugens van o.a. onze MP en de media te weerleggen.[1] De ontwrichting van de overheidsfinanciën door de omkeerregel pensioenen wordt door de politiek mooi aan het oog onttrokken. [2]

Het is de opeenvolgende staatssecretarissen De Jager, Weekers en Wiebes gelukt om van een eens goed functionerende belastingdienst een bordeel te maken zoals ook uit de enquêtes van de ABVA-KABO bleek. [3] Omdat het CBS zijn cijfermateriaal mede aan fiscale data ontleend heeft dat consequenties voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van het cijfermateriaal. Het fiscale inkomens- en vermogensbegrip dat soms meer weg heeft van een glijbaan naar belastingvrijdom helpt daarbij niet.[4]

Deze site doet, voor zover die cijfers mijn belangstelling hebben, een poging om de werkelijke cijfers zo goed mogelijk te benaderen. Daartoe worden een aantal bijdragen met permanente gegevens zo actueel mogelijk gehouden onder de tab 0 Permanent. Daarnaast behandel ik af en toe een actueel onderwerp onder de tab 1. Actueel.

2. Belangrijkste permanente bijdragen op deze site

Bijdragen die inzicht geven in de meest actuele situatie zijn o.a (de datum geeft de laatste wijziging aan) :

Bruto binnenlands product (bbp) 1814 – heden [9 juli 2018]

Pensioenvermogen 2017 [26 april 2018]

Dashboard ABP, PFZW,PMT, PME & bpfBOUW Q1 2018 [23 april 2018]

Overheidsschuld [15 juli 2018]

Vermogen huishoudens 31-12-2015 (“2016”) [11 februari 2018]

Inkomen uit vermogen (revisited) [17 september 2018]

Besteedbaar inkomen 2014 [27 maart 2017]

Calculatieschema hypotheekrenteaftrek 2017 [17 november 2016]

NATO military expenditure 2017 [10 juli 2018]

_________________________

Laatst bijgewerkt 15 juli 2018

Noten

[1] Het leugenachtige karakter van Teflon Rutte blijkt uit onderstaande video die we op grond van de cijfers in 2008 moeten dateren. Eind 2008 was de officiële staatschuld 350 mld. In werkelijkheid was die schuld slechts 76 mld. Dat kwam dan alleen nog omdat de Nederlandse staat € 85 mld. in de banken had moeten stoppen aangezien het particulier initiatief zijn zaken niet op orde had. De Telderstichting, hoe kan het ook anders, schoof de schuld volledig in de schoenen van de toezichthouder en de overheid. Dat geld kwam overigens grotendeel terug zoals we in de bijdrage overheidsschuld kunnen zien. Ook het rendement op het pensioenvermogen viel in 2008 wat tegen, maar dat grote verlies werd in 2009 al weer grotendeels goed gemaakt.

De VVD-staatsschuldmeter is dan ook op wonderbaarlijke wijze verdwenen, zoals dat ook om wel duidelijke reden met de VVD-poster Hypotheekrente staat als een huis het geval is. Over de dividenbelasting hebben we het dan maar even niet.

Voor de media zie de bijdrage Onze staatsschuld – Mea Culpa?

[2] Opdoeken die omkeerregel pensioenen!

[3] De bijdragen:

De tax gap en de Algemene rekenkamer

Het datamijnenveld bij de belastingdienst

De belastingdienst is een bordeel

De belastingdienst (revisited)

[4] Arie C. Rijkers, “Een inkomensbegrip voor de 21e eeuw”, https://www.tilburguniversity.edu/upload/6dfcaed5-d0de-4c63-9527-efd6d16ca07c_130562_oratie_A_Rijkers.pdf

 

 

 

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: