Spring naar inhoud

De lullepot van het CBS

13 oktober 2020

________________________________________________________________________________________________________________________________

Peter Hein van Millegen hield vandaag zijn praatje over “Hoe groot is het vermogen in Nederland?”  Het ging over het vermogen per 1/1/ 2019 in vergelijking met 1/1/2018. En uiteraard gaat het hier alleen om de cijfers waarvan het ons CBS behaagt om die in zijn cijfers op te nemen. Met name werd gewezen op de stijging van de huizenprijzen.

Vroeger hield de kasteelheer de mensen arm en de pastoor de mensen dom. (louis Paul Boon), voor het laatste hebben we nu het CBS.

We zullen even laten zien welke informatie zoal onder tafel verdween in zijn praatje, dat we helaas niet anders dan als lullepot kunnen kwalificeren.

Deze bijdrage is eigenlijk een verkooppraatje voor de Serie Vermogen huishoudens. , die naast de serie Pensioenen meer in detail betrouwbaardere informatie geeft over het vermogen van de staat en zijn burgers dan het CBS momenteel oplevert.

________________________________________________________________________________________________________________________________

§1 Inleiding

U moet eerst maar even kennisnemen van de podcast van Peter Hein van Millegen [1] en vervolgens even nalopen aan de hand van onderstaande tabel wat onze hoofdeconoom bij het Centraal Bureau  u zoal allemaal onthield. Wat er feitelijk gebeurt™ werd door het CBS weer eens niet waargemaakt en op geheel eigen wijze ingevuld.

§2 Het cijfermateriaal

(click op de tabel om vergroten of om in landscape te printen)

♦ Voor de goede orde meld ik even dat er onvermijdelijk natuurlijk ook verschuivingen tussen de diverse vermogensbestanddelen optreden.

♦ Een nadere toelichting met meer achtergrondinformatie treft u op de intropagina aan.

♦ Het wordt hoog tijd dat het CBS eens wat aan zijn cijfers gaat doen. Zie b.v. ook het MvF (publicatie 1/5/2020 sic!) inzake 1/1/2018  [3]:

♦ In de bijdrage 2. Vermogen huishoudens worden de verschillen tussen de CBS-cijfers, de MvF-cijfers en mijn cijfers nader toegelicht. Het vermogen 1/1/2018 bedraagt eerder € 2.872 mld. Het inkomen uit vermogen bedraagt voor 2018 eerder rond € 89 mld. dan het inkomen uit vermogen volgens het CBS van € 22,2 mld.

♦ Het vermogen van de huishoudens per 1/1/2019 is eerder € 3.012 mld. dan de € 1.538 mld. die het CBS opgeeft.  Het gemiddeld vermogen per huishouden komt dan op € 385.000 (CBS: €  196.500). Nu zeggen gemiddelden niet zo veel. De top 10% vermogens hebben volgens het CBS een gemiddeld vermogen van € 1.174.900 en nemen 59,8% van het vermogen voor hun rekening. Als je het correctere ab-vermogen van € 400 mld. i.p.v. € 221,4 mld. meeneemt wordt het aandeel van het 10e vermogensdeciel ca  64,1% en als het CBS aantal ab-huishoudens klopt, het gemiddeld vermogen € 1.431.000. Exclusief eigen woning is het aandeel in het vermogen van de top 10% dan 78,1%.

♦ Dankzij de fiscale bouwstenen studie van het MvF weten we dat 394,400 ab-aandeelhouders € 400 mld. aanmerkelijk belang vermogen bezitten of gemiddeld € 1.014.200 per aandeelhouder. De top 1% bezit € 320 mld. van dat vermogen of gemiddeld € 81,1 mln. Dat het CBS ons anno 13/10/2020 nog wil wijs maken dat het ab-vermogen 2019 € 221,4 mld. bedraagt zonder enige vorm van clausulering mag toch wel opmerkelijk genoemd worden.

§3 Wat had het CBS u wel moeten vertellen

♦ Als we naar de reële toename 2008-2019 kijken dan had het praatje moeten gaan over de toename ondernemings- en ab-vermogen van € 124,5 mld. en de forse kanttekeningen bij de werkelijke ab-vermogen cijfers. Daarnaast hadden natuurlijk het pensioenvermogen en de nog steeds stijgende hypotheekschuld aan de orde moeten komen. Kanttekening bij de WOZ-waarde van de eigen woning waren ook op hun plaats geweest met daarnaast de uiterst geinge reële stijging van 0,6% per jaar.

♦ U moet het overlegde cijfermateriaal niet al te serieus nemen. Het CBS krijgt onvoldoende middelen van de politiek om het vermogen van de huishoudens volledig en juist in kaart te brengen (zie Piketty discussie in de Tweede Kamer). Minister Asscher kon namens het kabinet Rutte II dan ook stellen dat “het kabinet op dit moment dan ook geen indicaties ziet om te veronderstellen dat de vermogensverdeling onevenwichtig is.”, weet hij veel.  Als je het cijfermateriaal niet hebt, hoef je lekker ook geen beleid te maken en die denkkracht daarvoor ontbrak sowieso.  Ten slotte ontziet het Nederlandse belastingstelsel de belasting op vermogen en inkomen uit vermogen by design,  uiteraard vooral voor de hogere vermogens.

♦ Het vermogen van de huishoudens dient natuurlijk te worden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer en dat kan het CBS veelal niet, zodat stille en geheime reserves buiten de boot vallen.  Dit heeft vooral betrekking op het aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen, waarvan de topvermogens het leeuwendeel bezitten. De schaduweconomie, ruwe schatting 9% bbp,  onttrekt zich per definitie aan de waarneming. Het cijfermateriaal is in belangrijke mate ontleend aan de gegevens van de belastingdienst. Ten eerste zijn dat fiscale cijfers en die worden niet gekenmerkt door het niet te hoog voorstellen van vermogen of inkomen. Het CBS corrigeert hier slechts beperkt voor (b.v. WOZ-waarde binnenlands onroerend goed) . Ten tweede is van de belastingdienst door opeenvolgende staatssecretarissen van financiën een bordeel gemaakt (ref1 en ref2). Er wordt nauwelijks nog iets gecontroleerd.  Noch het CBS noch het CPB doen veel moeite om de omvang van de tax gap ook maar bij benadering te bepalen.

♦ Sinds 1/5/2020 weten we dat het aanmerkelijk vermogen 2017 eerder € 400 mld. bedraagt dan de € 190,4 mld. die het CBS ons voorschotelde. Tot en met de dag van vandaag volhard het CBS in zijn cijfers zonder zelfs aan te geven dat die cijfers er flink naast zitten. Uiteraard is dat ook het geval voor het inkomen uit aanmerkelijk belang vermogen waar helemaal geen inzicht in bestaat.

♦ Volgens onze politici (weer Piketty discussie) is het pensioenvermogen geen vermogen van de huishoudens. Het MvF [3] en het CPB [4] zijn een andere mening toegedaan en daar gingen we op deze site al sinds de start vanuit. Het CPB doet dit met name omdat anders een internationale vermogensvergelijking niet goed mogelijk is.[4]  Op dat pensioenvermogen rust een belastingclaim van ca 35%, zodat we 65% aan het vermogen van de huishoudens kunnen toerekenen. Het pensioenvermogen en niet de eigen woning is dus het belangrijkste bezit van de burgers.

♦ Het pensioenvermogen van de deelnemers nam in 2018 in geringe mate af (€ -7 mld.) tot  € 1007,5 mld. Het jaar 2018 was dan ook een uiterst slecht jaar voor de pensioenfondsen. In 2019 nam het aandeel in het pensioenvermogen  weer met € 88 mld. toe.  Begin november weten we door uitstel i.v.m. de Corona crisis pas wat het rendement in 2019 was. In de periode 2008-2018 werd door op het totale pensioenvermogen een rendement gemaakt van ca. € 715 mld. Het deelnemersdeel bedroeg dus € 465 mld. Van die hele € 715 mld. zult u bijna niets in de inkomensstatistieken van het CBS terugvinden.

♦ Het vermogen exclusief eigen woning en ondernemingsvermogen nam nauwelijks toe in de periode 2008-2019 (nominaal 0,8% per jaar, reëel -0,7% per jaar).  De onttrekkingen en de toename hielden elkaar praktisch in evenwicht. Met de VRH-diefstal hoeft dat nauwelijks te verbazen. Alleen de Nederlandse belastingdienst is niet in staat om het werkelijk behaalde vermogen te belasten, terwijl elke private banker je dat met één vinger in zijn neus (niet doen Corona!) kan aanleveren.

♦ De ontwikkeling van het ab-vermogen en ondernemingsvermogen op basis van de CBS-cijfers springt eruit met een nominale toename van 6,3% en een reële toename van 4,6%. Aan die cijfers kun je overigens slechts een uiterst beperkte waarde toekennen zoals we hiervoor zagen.

♦ De waarde van de eigen woning is gebaseerd op de WOZ-waarde. Er is volgens DNB “sprake van een systematische overwaardering bij woningtaxaties”, terwijl de zorgvuldigheid van de overheid bij het vaststellen van die WOZ-waarde te wensen overlaat. Bij een uiterst krappe woningmarkt, versterkt door wanbeleid van met name Rutte I, II en III. Never waste a good crisis, is uitsluitend lip service van de Nederlandse politici.

♦ De bedragen die zijn gehanteerd voor kapitaalverzekeringen zijn gedateerd, maar dat is in elk geval beter dan geen enkel cijfer.

♦ Het CBS gaat wijselijk in zijn publicatie niet in op de vermogensverdeling. Aan hun cijfers kan immers slechts een uiterst beperkte waarde worden toegekend.  Het inkomen uit vermogen dat toch in belangrijke mate de ontwikkeling van het vermogen moet verklaren is immers ook uiterst onvolledig.

Ik denk niet dat Minister Wiebes blij zou zijn geweest met bovenstaande toelichting. Tenslotte was hij een van die kneuzen van staatssecretarissen die de belastingdienst de vernieling heeft ingeholpen. Gelukkig kunnen we nagenieten van diens capaciteiten gedurende de energietransitie.  Dat Zalm, ex CFO DSB, voorzitter is van de Raad van Advies van het CBS hoeft ook niet te verbazen.

En wat bakt onze zogenaamde kwaliteitspers ervan? Veel verder dan het persbericht van het CBS overpennen komt de financiële redactie niet. De ab-vermogen miskleum van het CBS is hun volkomen ontgaan. [5]

______________________

Laatst bijgewerkt 15 oktober 2020

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/42/vermogen-van-huishoudens-in-2019-hoger-door-eigen-woning

[2] https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83834NED/table

[[3] MvF, “Belasten van vermogen”, 1 mei 2020

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/18/belasten-van-vermogen

[4]CPB, Arjan Lejour,  “Indicatoren vermogensongelijkheid”, 11 september 2018,

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-11sept2018-Indicatoren-vermogensongelijkheid.pdf

[5] Een selectieve greep:

https://www.volkskrant.nl/economie/vermogen-nederlanders-stijgt-door-woningwaarde-tot-bijna-50-duizend-euro~bd2770bf/

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/12/doorsnee-huishouden-zag-vermogen-flink-stijgen-vooral-dankzij-verhitte-huizenmarkt-a4015686

https://www.trouw.nl/binnenland/bloemendaal-opnieuw-rijkste-gemeente-van-nederland~b765b896/

From → 1. Actueel

One Comment
 1. Dhr JC Kortekaas permalink

  “Wat je niet ziet bestaat niet”

  CBS maakt nepnieuws, maar degenen die zulks beweren worden binnenkort uit de media geweerd.
  Nederland wordt geregeerd door een incestueuze ambtenarenkliek met hun eigen monologen.
  Daarom faalt ook de aanpak van covid-19.
  China test 9 miljoen inwoners in 5 dagen; ondanks alle beloftes hebben wij moeite 30.000 tests per dag te halen.
  Grootste schandaal is de rekenrente bij de pensioenfondsen.
  Hoop dat ABP een dekkingsgraad van 85% heeft ultimo december en de incestueuze ambtenarenkliek 5% gekort wordt. 20 oktober nieuwe ABP-cijfers.
  Koolmees zag dat niet aankomen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: