Spring naar inhoud

1. Serie Vermogen huishoudens

29 augustus 2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In de serie vermogen huishoudens gaan we nader in op het 2. Vermogen huishoudens, 3. Het inkomen vermogen huishoudens en de 4. Verdeling van vermogen huishoudens en inkomen uit vermogen. Daarnaast behandelen we de vermogenscomponenten 5.1 aanmerkeijk belang en 5.2 Vermogen eigen woning.

De cijfers die het CBS in zijn Statline statistieken publiceert, heeft in een aantal gevallen weinig uitstaande met de werkelijkheid., zoals we nog zullen zien.

Door op de blauwe kopteksten te clicken komt u in de respectievelijke bijdrage.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Vermogen huishoudens

Het vermogen huishoudens 2018 bedraagt eerder € 2.872 mld. dan de € 1.417 mld. die het CBS ons voorhoudt. De belangrijkste verschillen zijn het pensioenvermogen, het aanmerkelijk belang en de kapitaal- en levensverzekeringen. Het CBS rekent het pensioenvermogen i.t.t. het CPB en het MvF niet tot het vermogen van de huishoudens omdat het vermogen niet ter vrije beschikking staat. Dat geldt overigens ook voor het overige vermogen dat als oudedagsvoorziening wordt aangehouden.  Aangezien je in “gelul niet kan wonen” geldt dat eigenlijk ook voor het eigen huis.

Het woord pensioenvermogen komt In de publicatie Materiële welvaart in Nederland 2020 niet voor en er wordt ook nauwelijks aandacht aan besteed want pensioenvermogen ≠ vermogen. Het pensioenvermogen eind 2019 bedraagt € 1.800 mld., na ftrek van de daarop berustende belastingclaim is dat vermogen dus netto € 1.171 mld.  Het CPB en andere instellingen vergeten die belastingclaim nog wel eens af te trekken, maar dat geld komt toch echt de staat toe.

Ca. 70% van de pensioenpremie wordt afgetrokken van het belastbaarinkomen door 30% van de pensioendeelnemers en het pensioenvermogen is dus bruto zeer ongelijk verdeeld. Te meer daar 41% van de pensioenpremie in het verleden tegen 52% belasting werd afgetrokken. Over de verdeling van het netto pensioenvermogen na aftrek van de progressieve belastingclaim is niets bekend. Over de verdeling van dat vermogen per vermogensdeciel ook niet. Het netto pensioenvermogen maakt 35,3 % van het totale vermogen van € 2.872 mld. uit.

Het aanmerkelijk belang vermogen is volgens het MvF eerder € 400 mld. dan de € 207,8 mld. die het CBS opvoert.  Het CBS heeft ons dus zeker een decennium lang op het verkeerde been gezet.  Aangezien 71,5% van het ab-vermogen in handen van het top 10% ab-vermogen is, heeft dat ook consequenties voor de vermogensverdeling.

Tot slot is het kapitaal- en levensverzekering vermogen niet in de CBS cijfers opgenomen. (≈ € 248 mld.)

3. Inkomen uit vermogen

Volgens het CBS bedraagt het inkomen uit vermogen voor 2018 € 22,2 mld. (2017: € 21 mld.) Nadere beschouwing leert dat dit inkomen eerder € 88,9 mld. bedraagt (2017: € 137,6 mld.). In 2018 was het rendement op het netto pensioenvermogen deelnemers -4,4 mld., voor 2017 was dat € 54,5 mld.  Ook het inkomen eigen woning werd voor 2018 minstens € 33,5 mld. te laag voorgesteld.

4. Verdeling vermogen en inkomen uit vermogen huishoudens

De vermogensverdeling per inkomensdeciel en per vermogensdeciel wijken nogal van elkaar af. Eenerzijds komt dat door het onjuiste inkomen uit vermogen, het merendeel van het verschil wordt echter veroorzaakt door het feit dat 40% van het vermogen uit erfenissen afkomstig is. Het 10e vermogensdeciel bezit volgens de CBS cijfers 61,8 % van het vermogen, voor het 10e inkomensdeciel is dat 34,3%. Aangezien die CBS vermogenscijfers nergens opslaan geldt dat ook voor de vermogensverdeling zelf.  Toch menen heel veel economen en politici zich op grond van die onjuiste cijfers een oordeel te kunnen aanmeten over de vermogens- en inkomensverdeling.

De CBS-verdeling van het CBS inkomen uit vermogen is volstrekt irrelevant. Het inkomen is onjuist en daarmee de verdeling ook. Van het inkomen uit vermogen van € 22,2 mld. komt 15,2 mld. (61,8%) het 10e vermogensdeciel toe. Als je die cijfers corrigeert moet je € 46,5 mld. bijtellen met een 52,4% aandeel. Je komt dan op een inkomen uit vermogen van 58,6 mld. met een 57,7% aandeel. Om op het totale inkomen uit vermogen te komen van € 88,9 mld. moet je nog € 20,3 mld. bijtellen, waarvan de vermogensverdeling volstrekt onbekend is.  Voor 2018 is het inkomen uit pensioenvermogen gering, voor andere jaren wordt het niet toegerekende inkomen aanzienlijk hoger.

5.1 Aanmerkelijk belang vermogen

Het aanmerkelijk belang vermogen van € 400 mld. maakt 24,9 % van het gecorrigeerde CBS-vermogen groot € 1,609 uit en 13,9 % van het totale vermogen. Van de € 400 mld. ab-vermogen is 71,5% in handen van de top 10%.  Het inkomen ab-vermogen is totaal nietszeggend en fiscaal gedreven.

5.2 Vermogen Eigen woning

De waarde die het CBS aan het inkomen eigen woning toekent is veel te laag en bedraagt eerder conservatief bepaald het dubbele (€ 66,7 mld). Dat is een bestedige gedragslijn van het CBS en vòòr 2017 was dat verschil in de statistieken nog veel groter en het inkomen eigen woning zelfs negatief.

De WOZ-waarde is vermoedelijk door ondeugdelijke taxtaie te hoog volgens DNB. Daarnaast zijn de huizenprijzen natuurlijk opgefokt door het HRA-infuus.

________________

Laatst bijgewerkt 9 september 2020

De bronnen voor de cijfers staan in afzonderlijke bijdragen.

From → 0. Permanent

One Comment
  1. Frank permalink

    Mooie analyse. Altijd goed om te weten hoeveel het vermogen is in een land. Zeker in deze tijd waarin vaak uitsluitend gesproken wordt over de grote schulden van de private sector.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: