Spring naar inhoud

Het CBS-onderzoek Miljonairs 2017

26 juni 2019

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Het is weer tijd om geringe aandacht te besteden aan het jaarlijkse CBS rapport Miljonairs naar vermogenspositie, de leefstijl slaan we maar weer over. Op basis van de “integrale vermogens- en inkomensgegevens” wordt door het CBS een overzicht gegeven van de vermogenspositie van miljonairshuishoudens. Integraal slaat op het feit dat alle huishoudens in de statistiek zijn betrokken. Het wil geenszins zeggen dat een volledig beeld van de vermogenspositie wordt gegeven. Dat geldt mutatis mutandis dus ook voor het inkomen uit dat vermogen, dat veel te laag wordt voorgesteld.

Miljonair is hier  [2] (Leden van) een huishouden met een vermogen van minstens 1 miljoen euro, exclusief de waarde van de eigen woning (hoofdverblijf) en de eventueel daarop rustende hypotheekschuld.

Als we ondanks de makke in de CBS-vermogensstatistiek toch een overigens sterk misleidend cijfer moeten geven:

3.700 miljonairs met een vermogen ≥ € 10 miljoen hebben een gemiddeld vermogen van € 27.600.000. Van dat vermogen is 72,1% ondernemingsvermogen en aanmerkelijk belang vermogen, 16,4% effecten,  9,7% overig onroerend goed en 5,6% bank- en spaartegoeden. De eigen woning vormt netto slechts 0,8% van het vermogen, want deze groep hangt zelfs nog aan het HRA-infuus (ratio EW/hypotheek 79%). Het besteedbaar inkomen volgens het CBS voor deze 3.700 miljonairs is zoals we hieronder uiteenzetten onwaarschijnlijk laag. [6] Als dat inkomen werkelijk zo laag is dan zou de overheid’s fraude en misdaadbestrijding aan de hand van profilering en werkelijk slimme algoritmes eens na moeten gaan waar de lekken in ons zogenaamde rechtvaardige belastingstelsel precies zitten.

Van Lanschot zal m.i.z. niet zo veel aan die CBS-maatwerkstudie hebben en het is mij dan ook een raadsel waarom ze daar jaarlijks kennelijk geld voor over hebben.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

De gegevens zijn niet actueler dan de Statline gegevens d.d. 19-2-2 019 die in de bijdrage Vermogens huishoudens 31-12-2016 (“2017”) reeds uitgebreid werden behandeld.

De vermogengegevens voor de miljonairs, het 10e vermogens- en het 10 inkomensdeciel per vermogensbestanddeel waren als volgt [1]:

(Click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

(1) In de CBS statistieken is dus slechts ca de helft van het vermogen opgenomen. Voor een toelichting op de buiten de statistiek gehouden vermogen zie.

(2) Het 10e inkomensdeciel bezit ca 36,9% van het pensioenvermogen. Van het aandeel van 10e vermogensdeciel en de miljonairs hebben we geen benul. Het rendement op het pensioenvermogen wordt zowel voor de pensioendeelnemers als voor de Staat der Nederlanden door het CBS grotendeels buiten de boeken gehouden.

(3) Het belang van het ondernemingsvermogen [5]  en het aanmerkelijk belang vermogen [4] blijkt hier duidelijk. Uiteraard is de waardering in de CBS-boeken (fiscaal) van deze posten materieel nergens op gebaseerd. Dat geldt ook voor het inkomen uit dat vermogen.

Daar kunnen we op basis van de CBS-rapportage de volgende tabel aan toevoegen [2]:

(Click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

(a) De CBS rapportage gaat uit van miljonairs, zonder de eigen woning mee te tellen. De aantallen zijn hier berekend uit het gemiddelde vermogen. In statline telt de eigen woning wel mee en hebben we dus 64.000 miljonairs meer. Aangezien het veelal niet om een hutje op de hei gaat, ruim 42 procent van de miljonairs woonde in 2017 in een koopwoning met een waarde van een half miljoen euro of meer, zie ik niet in waarom je dat vermogen niet zou meetellen. (overigens demagogisch, na aftrek van de daarop rustende hypotheek gaat het om slechts 8,4% van hun totale vermogen)

(b) 3.700 miljonairs met een vermogen ≥ € 10 miljoen hebben een gemiddeld vermogen van € 27.600.000. Van dat vermogen is 72,1% ondernemingsvermogen en aanmerkelijk belang vermogen, 16,4% effecten,  9,7% overig onroerend goed en 5,6% bank- en spaartegoeden. De eigen woning vormt hier netto slechts 0,8% van het vermogen, want deze groep hangt zelfs nog aan het HRA-infuus. (ratio EW/hypotheek 79%)

Het besteedbaar inkomen per vermogensklasse is dan volgens het CBS als volgt:

Tabel 3 Het besteedbaar inkomen naar vermogensklasse [2]:

(1) De aantallen komen gelukkig overeen met de berekende aantallen in tabel 2. Je moet bij het CBS werken om de overenkomstige besteedbaar inkomensbedragen niet te vermelden.

(2) 1.700 vermogensbezitters presteren het om met een vermogen ≥ 10 miljoen slechts een besteedbaar inkomen tot € 150.000 te halen. Zoals bekend slaan de CBS statistieken inkomen uit vermogen nergens op zoals u in deze bijdrage kunt nalezen. In noot [6] is een uiterst grove benadering van het netto inkomen uit vermogen voor deze groep opgenomen.

(3) Voor bijna de helft van de miljonairs is de eigen onderneming de voornaamste bron van inkomsten, voor een kwart van de miljonairs is  dat pensioen. [2] Van dat pensioen wordt de pensioenuitkering minus de belasting in box 1 als besteedbaar inkomen aangemerkt.  Rendement op dat vermogen komt pas bij uitkering in het inkomen tot uitdrukking.

(4) De quote 500 (0,3% van aantal miljonairs tabel 1) hadden samen in 2017 al  een vermogen van € 146 mld. en daarmee 32% van het CBS-vermogen van alle miljonairs in tabel 1. Per persoon is dat € 292 mln. vermogen. De eerste Quoter had een vermogen van € 3,5 mld., de 250ste Quoter bezat nog maar € 95 mln en de 500ste Quoter kwam op € 71 miljoen. (Voor een nadere analyse voor het jaar 2016 zie deze bijdrage)

(5) Gevogel in box 2 komt maar zeer ten dele in het besteedbaar inkomen tot uitdrukking.

Onze media kalken de CBS cijfers weer eens zonder nadere analyse over. [3]

__________________________

Laatst bijgewerkt 27 juni 2019

[1] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83834NED/table?ts=1518009496921

en

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/26/vermogen-miljonairs-in-2017-gemiddeld-3-miljoen-euro

[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/26/miljonairs-naar-vermogenspositie-en-leefstijl-2017

[3a] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nederlandse-miljonairs-zijn-eigenlijk-heel-gewoon-gebleven~b19e3117/

[3b] https://www.nu.nl/geldzaken/5950884/vermogen-miljonairs-is-55-keer-zo-hoog-als-dat-van-niet-miljonairs.html

[3c] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/11/aantal-miljonairs-in-nederland-blijft-groeien-a1616023

[4] Aanmerkelijkbelanghouders  hebben een bezit van ten minste 5 procent in het geplaatste aandelenkapitaal van een vennootschap.

De waarde van het aanmerkelijk belang wordt vastgesteld op basis van het vennootschapsvermogen (C.M. bij navraag het fiscaal vermogen in de aangifte) en de verdeling van het aandelenbezit over verschillende (directeur-) grootaandeelhouders. Het onroerend goed in de vennootschap wordt hierbij gewaardeerd volgens de actuele WOZ-waarde.

[5] Aanvullend wordt gebruik gemaakt van de gegevens die de zelfstandigen opgeven in de winstaangifte en wel de gegevens die de zelfstandigen in de vorm van de vermogensvergelijking opgeven. De waarde van de onderneming aan het einde van het jaar wordt overgenomen in het ondernemingsvermogen ( CM en is dus fiscaal gedreven). Het onroerend goed binnen het ondernemersvermogen wordt gewaardeerd volgens de actuele WOZ-waarde.

Stille en geheime reserves w.o. goodwill en patenten worden buiten beschouwing gelaten. Dan kan overigens nauwelijks anders. Wel zou natuurlijk indicatief naar de P/E ratio kunnen worden gekeken op basis van de commerciële cijfers.

[6] Een uiterst grove indicatie van alleen het netto inkomen uit vermogen ( € 1 mio) is als volgt:

Het inkomen uit aanmerkelijk belang (€ 783.000 per huishouden) wordt natuurlijk in werkelijkheid grotendeels opgepot en zul je in het CBS inkomen uit vermogen (m.u.z. van dividend) nauwelijks aantreffen. Het netto rendement is dan 3,6%, trek daar de inflatie vanaf en er blijft 2.0% over.

From → 1. Actueel

2 reacties
 1. Dhr JC Kortekaas permalink

  Media hebben liever nepnieuws dan geen nieuws.
  Media hebben liever onvolledige statistieken dan geen statistieken.
  Media hebben nu eenmaal nieuws nodig.
  Rode draad is wel dat de overheid geen benul heeft hoeveel rendement miljonairs maken.
  Vandaar een forfaitaire Box 3 heffing.

  • Uiteraard weet de overheid redelijk hoeveel winst in box 2 gemaakt wordt. Door de commerciële winst met de fiscale winst te vergelijken. Het Is het CBS die er, overigens door geldgebrek en gebrek aan resources, een puinhoop van maakt en ondeugdelijke staistieken oplevert.

   Ook weet de overheid best hoeveel rendement er op het vermogen gemaakt wordt. Het komt de overheid beter uit om de zaak, gefaciliteerd door de Hoge Raad, te bestelen door een hoog forfaitair rendement te heffen. Omdat we kneuzen van staatsecretarissen hadden ( de Jager, Weekers en Wiebes) is het nog niet tot een behoorlijke vermogensbelasting gekomen. Dat is helemaal niet zo moeilijk – zie buitenland en de CPB studie https://www.cpb.nl/persbericht/3216105/fiscale-behandeling-kapitaalinkomen-kan-meer-uniform

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: