Spring naar inhoud

Pensioenvermogen 2008-2020

21 april 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

From → 3. Vervallen

6 reacties
 1. Dr. Ir. . Deetman permalink

  Dr. Ir. E. Deetman

  Vrijwel iedereen meent, dat de te lage dekkingsgraad wordt veroorzaakt door de rekenrente. Als de rekenrente lager wordt, stijgt de voorziening pensioenverplichtingen. Aangezien de verplichtingen in de noemer van de formule van de dekkingsgraad staan, daalt de dekkingsgraad. De rekenrente is echter nodig om nu en in de toekomst de pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Daar mag beslist niet aan worden gesleuteld.
  Er is echter een tweede buffer: het weerstandsvermogen.(fictief vreemd vermogen), dat wordt toege-past om de fluctuaties in de zakelijke waarden op te vangen. Hierdoor wordt het eigen vermogen te klein. Aangezien het eigen vermogen in de teller van de formule van de dekkingsgraad zit heeft het verlagen van het eigen vermogen als resultaat een lagere dekkingsgraad. Er hoeft maar een be-langrijke wijziging in het huidige pensioenstelsel te worden aangebracht, namelijk van het weerstans-vermogen eigen vermogen maken. Dan kan het ABP vanaf 1019 volledig indexeren en over de boekjaren 2017 en 2018 gedeeltelijk na-indexeren. Deze verandering is mogelijk, omdat het zake-lijke waarden risico ook wordt toegepast in de teller van de vereiste dekkingsgraad.
  Het pensioenfonds SHP (Stichting Huisartsen Pensioenfonds) past het weerstandsvermogen niet toe en de rekenrente wel. Het gevolg is een zeer hoge dekkingsgraad; de pensioenuitkeringen worden vanaf 2008 tot nu toe volledig geindexeerd. Het bestuur van SHP bestaat uit 4 huisartsen (de deel-nemers zelf (en geen zogenaamde vertegenwoordiging van de deelnemers) en 2 financieel deskun-digen. Zij bepalen zelf, of ze de eisen van DNB opvolgen.
  Tenslotte heeft veranderen van de rekenrente helemaal geen zin, Omdat in de door DNB vereiste dekkingsgraad ook de verplichtingen in de noemer staan. Hierdoor gaan dekkingsgraad en vereiste dekkingsgraad gaan tegelijkertijd omhoog en omlaag; de Tantaluskwelling.

 2. Dhr JC Kortekaas permalink

  DNB staat de niet-kostendekkende premie toe.
  85% van de premiebetalers betaalt daarom een niet-kostendekkende premie.
  Aan Jeroen D. de taak om hier zijn licht over te laten schijnen.
  Als de pensioenfondsen met een kostendekkende premie moeten rekenen dan schieten de premies omhoog en stopt de verplichtstelling terstond.
  De disconteringsmethodiek van de nationale brandweer is ongekend op deze planeet.
  De eerste 5 jaar zijn in april 2019 de disconteringsrentes voor de verplichtingen negatief.
  De t=100 spot rate bedraagt 1,9%.
  Wie heeft dan nog interesse in de asymptoot van de UFR?

 3. Jan Elbers permalink

  in de discussie over de dreigende pensioenkortingen blijft een zaak onbesproken namelijk de premiedekkingsgraad.

  De premiedekkingsgraad is de verhouding tussen de premie in het jaar en de waarde van de opbouw van het jaar.
  De premiedekkingsgraad van het grootste pensioenfonds ABP was in 2016 72% en in 2017 69% ruim onder de 100 dus.

  Dit betekend dat de nieuwe opbouw in 2016 en 2017 wordt gefinancierd uit het vermogen van het fonds.
  Voor het ABP betekend dit dat de werknemers en werkgevers in 2016 en 2017 een subsidie uit het pensioenvermogen hebben gekregen van respectievelijk 3,0 miljard Euro en 4,1 miljard Euro.
  Omdat de werkgever, lees de overheid het grootste deel van de premie betaald is het voordeel voor de overheid over 2016 en 2017 tezamen 5,3 miljard Euro.

  De overschotten van de overheid komen dus ook uit het vermogen van het ABP

  Met dat geld hadden de pensioenen jaren lang kunnen worden geïndexeerd.

  • Dank voor uw reactie.

   U heeft natuurlijk gelijk dat de premiedekkingsraad een fors probleem is. Dat dit onbesproken blijft is echter niet geheel juist.
   DNB heeft er in zijn rapportage uitgebreid aandacht aan besteed zoals hier ook is uiteengezet:

   https://cormol.wordpress.com/2018/06/14/dashboard-abp-pfzwpmt-pme-bpfbouw-2017/

   Overigens is de premiedekkingsgraad onder het huidge FTK een nietszeggende grootheid en geen toets op de juiste premie. In de eerste plaats gaat het om de actuariële premie en niet om de doorsneepremie er zijn dus tig premiedekkingsgraden. In de tweede plaats hoor je de dekkingsgraad natuurlijk te bepalen op basis van een reële rekenrente die van een te reéel behalen rendement uitgaat. De premie moet dan dusdanig worden vastgesteld dat de reële dekkingsgraad voor en na premiestorting ongewijzigd blijft en de premie dehalve neutraal uitwerkt.

   Met het CPB bent u van mening dat de werkgever een flink deel van de pensioenpremie betaalt. In werkelijkheid wordt de pensioenpremie betaald uit de loonruimte van de werknemer. Een ieder die vele jaren de loononderhandelingen in het bedrijfsleven van dichtbij gevolgd heeft, zal dit beamen, ondanks de economische modellen van het CPB.

   Gegeven het rendement van het ABP in de laatste 20 jaar hadden de pensioenen sowieso kunnen worden geïndexeerd. Alleen het Chinees rekenen met het FTK heeft dit voorkomen. Zie de geciteerde bijdrage voor de literatuur, met name de adviezen aan de Kamer.

 4. Dhr JC Kortekaas permalink

  ABP maakte het 4e kwartaal 2018 ruimschoots goed met rendement in 1e kwartaal 2019 van 8,2%

  “Gedaalde rente remt stijging dekkingsgraad ABP
  Heerlen/Amsterdam, 18 april 2019. In het eerste kwartaal van 2019 verbeterde de financiële positie van ABP. De actuele dekkingsgraad steeg met bijna 2% naar 99,0%. Een zeer positieve bijdrage daaraan leverde het rendement van 8,2% (32,5 miljard euro). Daarmee werd in één klap het negatieve rendement van 2018 (-2,3%) goedgemaakt. De gedaalde rente zorgde voor een stijging van de pensioenverplichtingen met 25 miljard euro. De renteontwikkeling remt daardoor de stijging van de actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad, belangrijk voor verhoging en verlaging van het pensioen, daalde in het eerste kwartaal van 103,8% naar 102,4%. Dat percentage ligt nu bijna 2% onder het minimaal vereiste niveau van 104,2%.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: