Spring naar inhoud

Jaarproductie zonnepanelen 2018/19

12 april 2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In deze bijdrage een overzicht van een jaar elektriciteitsproductie met mijn 15 zonnepanelen. Eerder gaf ik al eens aan hoe je de opbrengst van je zonnepanelen zou kunnen calculeren. Over de belangrijkste factoren zoals de toekomstige energieprijzen, belastingen, transportkosten en subsidies valt door mij niets zinnigs op te merken. Vandaar dat ik dit calculatieschema niet heb geactualiseerd.

Als minister Wiebes zijn ei gelegd heeft, komen we terug op de berekening van zijn 7 jaar terugverdientijd en de aannames die aan zijn berekening ten grondslag liggen, voor zover die tenminste transparant worden gemaakt.

Van de energiekosten is ook na het effect van de zonnepanelen sprake van een belastingaandeel van ca 66% in de totale kosten. Nu de energietransitie door de overheid min of meer wordt afgedwongen is er na de transitie natuurlijk geen reden meer om de energie hoog te belasten. Volstaan kan dan worden met het normale 21% BTW-tarief.  Die belastingverlaging kan dan aan de burgers gefaseerd worden teruggegeven zodat die dat geld kunnen besteden aan hun kosten van hun energietransitie.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§1 Inleiding

Deze bijdrage geeft inzicht in de eerste jaars opbrengst van mijn 15 LG zonnepanelen met Enphase micro converters voor de periode 1 april 2018 t/m 31 maart 2019. Met heel wat plussen en minnen geeft het boekwerk van de jaarnota van mijn elektriciteitsmaatschappij en de produktiegevens van mijn installatie inzicht in het totale verbruik, de kosten en de opbrengsten.

Tevens laat ik zien in welke mate je door overstap geld kunt besparen. Dat zit dan echter met name in de gasprijs. Zolang de  salderingsregeling van kracht blijft, is de netto levering van elektriciteit beperkt, in mijn geval tot 34% van het totale verbruik. Wiebes, bekend van o.a. het debacle bij de belastingdienst en de niet bestaande dividendbelasting papers, schreef op 28 januari 2019 aan de Tweede Kamer [2]:

“Het is mijn streven om aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling te komen. Duidelijkheid op deze termijn is nodig om tijdig een wetswijziging en de implementatie van de nieuwe regeling te kunnen realiseren.”

Het is nu 17 april 2019 en we hebben nog steeds niets gezien of gehoord. Verbazen doet dat natuurlijk niet met deze minister. Ons is toegezegd dat de terugverdientijd van circa zeven jaar als uitgangspunt wordt genomen.[3] Gezien de rekenvaardigheden van onze minister zal de berekening van die terugverdientijd kritisch moeten worden gevolgd. Gegeven de vele onzekerheden in die calculatie, in belangrijke mate afhankelijk van de diverse energiebelastingen en subsidies, kan die terugverdientijd alleen ex post worden bepaald. In welke mate daarbij sprake is van een “soepele overgang” [3] valt derhalve nog te bezien.

§2 Historisch overzicht productie

Aan de hand van de gegevens van mijn Emphase envoy rapportage valt de volgende opstellingen te maken

Vanaf installatie 23 maart 2018

(click op grafiek of Ctrl+ om te vergroten)

Dat we in 2018 een uitstekende zomer hadden, wisten we zonder die zonnepanelen ook wel.

Productie per maand 1 april 2018 – 31 maart 2019.

Productie per paneel 1 april 2018 – 31 maart 2019.

(a) Het verlies door schaduw van mijn schoorsteen valt direct op. In tabelvorm valt dit verlies als volgt samen te vatten:

§3 Opbrengst

Samenvattend is de produktie en het verbruik als volgt:

(a) De splitsing van de produktie is gebaseerd op de werkelijke produktie in de weekenden (28%) en op de feestdagen (1,9%). Per saldo komt je dan op een splitsing normaal/dal van ca 70%/30%.  Ook zonder meter valt dit relatief eenvoudig in te zien: tussen 23:00 uur en 7:00 uur wordt er immers bijzonder weinig zonne-energie geproduceerd.[4]

(b) Het eigen verbruik laat zich berekenen aan de hand van de produktiegegevens en de levering volgens de slimme meter.

Aan de hand van bovenstaande opstelling kunnen we de produktieopbrengst berekenen. Tevens gaan we even de energiemarkt op omdat mijn huidige nieuwe energieleverancier kennelijk een ladelichter is geworden.[1]

(a) De elektriciteitskosten worden aanzienlijk gedrukt door de vermindering energiebelasting. Per saldo zijn de vaste kosten dus negatief.

(b) Ter vergelijking zijn twee sterk concurrerende offerten opgenomen. Omdat de combinatie gas en elektriciteit een vorm van gedwongen winkelnering is, moet je vooral kijken naar de gasprijs bij het vergelijken van de offertes.

(c) De jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen is afhankelijk van de elektriciteitsprijzen  en de energiebelasting. Aangezien die zich nauwelijks laten voorspellen, heeft een berekening van het rendement op de zonnepanelen geen toegevoegde waarde. Voor een opstelling van de aanpak zie de bijdrage Calculatieschema zonnepanelen.[2]

(d) De jaarlijkse besparing van de zonnepanelen is ongeveer € 1.000, waarvan € 675 betrekking heeft op energiebelasting. Door degradatie van de panelen neemt dat voordeel met -0,55 % of € 6 per jaar af.  Daarnaast moet je rekening houden met onderhoud en vervanging kastje en converters (grofweg ca € 100 per jaar). We zullen zien waar Wiebes mee komt. De investering bedroeg na aftrek BTW € 6.657.

________________________

Laatst bijgewerkt 17 april 2019

[1] Mijn huidige energieleverancier weigert een detailopstelling van mijn jaarlijkse kosten voor 2019 te verstrekken. Wel mag ik € 320 per maand (per jaar € 3.840) aan voorschot aftikken. Gelukkig is de markt vergeven van vergelijkingssites die de informatie voor mijn eigen leverancier moeiteloos aanbieden. Ook bij interne navraag kon de “help”-desk van de leverancier mij niet helpen of eerder mocht die uiterst vriendelijke helpdesk mij niet helpen. Zo’n gesprek met de helpdesk wordt opgenomen voor trainingsdoeleinden, het ware beter geweest om de leidinggevende bij die leverancier zelf te laten opnemen.

zie b.v.:

https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/vergelijker/energiecollectief?actioncode=EC_site_bespaar

https://www.pricewise.nl/energie-vergelijken/

De namen van de leveranciers heb ik weggelaten.

[2] Eric Wiebes, “Uitstelbrief over hervorming van de salderingsregeling”,

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/28/uitstelbrief-over-hervorming-salderingsregeling

[3] Kamerbrief Stimuleringsbeleid lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/15/kamerbrief-stimuleringsbeleid-lokale-hernieuwbare-elektriciteitsproductie

[4] Zonder meter : verhouding door de week 5/7 (71,4%) en weekenden 2/7 (28,6%), exclusief feestdagen.

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: