Spring naar inhoud

Dashboard ABP, PFZW,PMT, PME & bpfBOUW Q4 2018

24 januari 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Voor de stand per 30-9-2019 zie

Traditiegetrouw geven we weer de stand van zaken van de vijf grote bedrijfspensioenfondsen per eind van het vierde kwartaal 2018. Deze pensioenfondsen nemen 57% van het pensioenvermogen en een overeenkomstig percentage van de beleggingsopbrengsten voor hun rekening en zijn daarmee een goede afspiegeling van de sector.

Het cumulatieve rendement 2018 t/m het derde kwartaal was al niet om over naar huis te schrijven, het vierde kwartaal vaagt die resultaten weg. Dankzij het gebrekkige toezicht van DNB en AFM kunnen we de rendementsbedragen m.u.z. van het ABP helaas niet geven. De mutatie in de algemene reserve 2018 geeft natuurlijk wel een indicatie met een achteruitgang van € 41,6 mld. t.o.v. 31-12-2017. (t/m 2018Q3 nog een vooruitgang € 15 mld.). In het vierde kwartaal 2018 zijn de algemene reserves van de vijf grote pensioenfondsen dus per saldo € 56,6 mld. (5,5% actuele dekkingsgraad) achteruit gekacheld. Dit komt mede door een geringe daling (ca 0,1%) van de rekenrente. Van de lagere stijging van de levensverwachting , met een lagere verplichting, horen we in het 4e kwartaal niets meer.

Deze bijdrage wordt dit keer beperkt tot het kwartaalresultaat sec. Als de pensioenfondsen hun jaarverslagen gepresenteerd hebben, komen we hier later meer in detail op terug. Met die kwartaalberichten kun je immers niet zo veel.

Onder de dwang van gedwongen winkelnering hebben alle pensioendeelnemers in pensioenfondsen inmiddels een spaarpot van € 1.400 mld. bij elkaar gespaard, waarin de staat een aandeel heeft van € 490 mld. Over die spaarpot hebben de pensioendeelnemers zelf geen moer te vertellen, een democratisch deficiet van de eerste orde. Dat deficit is nog groter omdat de pensioenproblematiek nooit onderdeel is geweest van behoorlijke politieke besluitvorming waarover de kiezer ordentelijk is geïnformeerd en waarover hij zijn stem gemotiveerd kon uitbrengen. Het Nederlandse pensioenstelsel kent twee grote makken: het financieel toetsingskader en de omkeerregel pensioenen, voor beide is de politiek primair verantwoordelijk. De laatste verkiezingen waren op het onderdeel pensioenen eigenlijk een soort Brexit-verkiezingen, met dank aan onze politici. Voor maar € 1,39 valt dat probleem overigens alsnog aan te pakken en de meeste automobilisten zijn al voorzien.

De VK schrijft vandaag: “Hoogstens zou in een flexibel (CM pensioen-) stelsel geld worden overgeheveld van de ene zak (die van jongeren) naar gepensioneerden.”[3] Dat het omgekeerde al jaren het geval is ontgaat de argumentenfabriek in de VK weer eens even. Inmiddels is de indexatie-achterstand bijna 16% (ABP vanaf 2009) – wie denkt u dat het geld tz.t. zal opstrijken?, toch niet opa, die inmiddels de pijp is uitgegaan? Die in het verleden gemaakte hoge rendementen moeten toch eens tot uitkering komen? De misgelopen belasting op de te lage pensioenuitkeringen heeft het Ministerie van Finaciën wel op andere wijze slinks opgestreken.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 1 Aantal deelnemers eind 2017

Om aan te geven dat we het niet over kleine aantallen deelnemers hebben, geven we eerst die cijfers eind 2017:

Het aantal personen ouder dan 65 jaar bedroeg eind 2017 3.160.000.

§ 2 Dashboard 2018

(a) De oorzaken van het slechte rendement in het 4e kwartaal 2018 zijn de gemiddelde krantenlezer genoegzaam bekend. Het ABP gaat voor de komende 10-15 jaar uit van een rendement “dat eerder bij de 5% ligt”.[2] In het 3e kwartaalbericht 2018 liet mevrouw Corien Wortmann–Kool nog nog weten dat het uitblijven van een pensioenverhoging in de komende jaren “niet meer viel uit te leggen”. Dat wordt inmiddels met de huidige beleggingsresultaten weer wat eenvoudiger, maar is onder het huidige (politieke) FTK overigens nog nergens op gebaseerd.

(b) Alleen de deelnemers van BpfBOUW krijgen er per 1 januari 2019 1,07% pensioen bij. Met een HCIP-inflatie van 2,4% in 2019 (decemberraming CPB) is dat nog niet om over naar huis te schrijven.  Voor de andere fondsen geldt dat eind 2020 een pensioenverlaging op de loer ligt en dichterbij gekomen is.

§ 3 Historisch rendement rendement

(a) De dalende tendens blijkt dus duidelijk. Het agio op vastrentende waarden (2014) moet immers ook eens worden verschmerzt. Het gewongen gemiddeld rendement 2018 is dan ca -1,3%.

(b) Het APB heeft het in zijn kwartaalbericht over een rendement van ruim 6% over de afgelopen vijf jaar, meetkundig is dat echter maar 5,68%. Niet geheel toevallig is het jaar 2014 (14,5%) voor het gemak maar even meegerekend. ABP had dus beter op die 3,6% (meetkundig) in de periode 2015-2018 kunnen wijzen.

of grafisch cumulatief voortschrijdend:

Met dergelijke rendementen valt niet te vatten dat de huidige dekkingsgraad zo laag uitvalt zoals opa onlangs nog eens uitrekende.

In de periode 2003-2018 maakte b.v. het ABP een rendement van gemiddeld 6,7%. Op zich zegt dat cijfer genoeg, maar misschien zegt het nog meer als we even voorrekenen dat als het ABP tot en met 2037 geen stuiver rendement meer maakt het gemiddelde rendement voor de periode 2003-2037 toch nog 3,0% bedraagt. De huidige rekenrente systematiek is dus je reinste diefstal:

_______________________

Laatst bijgewerkt 7 februari 2019

[1] De kwartaalberichten zijn op de site van de pensioenfondsen te raadplegen.

[2] Kwartaalberichten

https://www.abp.nl/images/jaarbericht-2018.pdf

Klik om toegang te krijgen tot Kwartaalbericht-4e-kwartaal-2018.pdf

https://www.bpmt.nl/actueel/pmt-kans-op-pensioenverlaging-in-2020-neemt-toe

https://www.metalektropensioen.nl/nieuws/dreiging-pensioenverlaging-2020-groot

https://www.bpfbouw.nl/over-bpfbouw/nieuws/nieuwsoverzicht/dekkingsgraad-daalt-in-vierde-kwartaal-2018.aspx

[3] https://www.volkskrant.nl/economie/leidt-pensioenakkoord-tot-sterftegolf-of-hogere-rente-~bcf07141/

From → 2. Archief

One Comment
 1. Dhr JC Kortekaas permalink

  ABP verliest in 2018 10 miljard euro.
  Belegt het minst in vastrentende waarden, 25%, die juist in waarde stegen.

  Schatting verlies pensioensector 2018 14 toe 21 miljard, -1% tot -1,5%.

  Tot nu toe heeft januari het verlies wel weer goedgemaakt.

  Disconteringsrentes zakken verder weg ook in 2019.

  Nu t=1 -0,3% t=100 2%

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: