Spring naar inhoud

Stabiliteits- en Groeipact (SGP)

6 januari 2019

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

In de miljoenennota 2019 besteed minister Hoekstra nog steeds uitgebreid aandacht aan het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) (13 x) terwijl daar gegeven de financiële positie van de Nederlandse overheid al zeer lang geen enkele reden toe is.[1] Daar bedoel ik dan de echte financiële toestand mee en niet de toestand zoals die in de miljoenennota 2019 wordt voorgelogen.

Die echte stand is, zoals de lezers van deze site genoegzaam bekend is, ongeveer als volgt:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

§1 Inleiding

Ik citeer uit de miljoennota 2019:

Lidstaten van de Europese Unie (EU) dienen op grond van het EU-Verdrag buitensporige overheidstekorten te vermijden. Als een begrotingstekort of overheidsschuld als «buitensporig» wordt aangemerkt, komt de betreffende lidstaat terecht in de buitensporigtekortprocedure. De relevante waarden hierbij zijn 3 procent bbp voor het overheidstekort en 60 procent bbp voor de overheidsschuld. In de procedure krijgt een lidstaat een bepaalde termijn waarbinnen een eind moet worden gemaakt aan het buitensporige tekort. In het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) zijn de verschillende stappen van de procedure nader uitgewerkt.

Wat er buitensporig is aan een 60 procent bbp overheidsschuld moet de EU en de minister nog maar eens uitleggen in elk geval zijn de historisch waarden voor Nederland als volgt:

(a) Omdat Nederland slechts in 43 van de 204 jaar aan de 60% SGP-norm voldeed mogen we wel van een EU invented tradition spreken.

Pensioenpremies en het rendement op het pensioenvermogen wordt wel verdiend en opgepot in de pensioenpot maar uitgesteld belast bij uitkering als gevolg van de omkeerregel pensioenen:

Aan de 3% en 60% norm ligt de volgende model casus ten grondslag:

In jaar(0) bedraagt het bbp 100 en de EMU-schuld 60. De ratio schuld bbp is dan 60% (60/100). Met een groei van 5% (2% inflatie en 3% groei [!}) bedraagt het bbp in jaar(1) 105. Met een EMU-tekort van 3% bbp of 3 is de schuld in jaar(1) dus 60+3=63. De ratio 63/105 is dan weer 60% bbp. Onder deze strikt academische voorwaarden blijft de schuldratio dus constant op 60%, een met veel kabbalisme omgeven grootheid.

Gegeven een bepaalde schuldratio in % bbp en groei van het bbp (inflatie + reële groei)  blijft die schuldratio constant voor de volgende EMU-tekorten:

(a) We zien hier (gele cel) de 3% overheidstekort bij een schuld van 60% bbp en een toename bbp van 5%. Om de Nederlandse schuld gelijk aan 48,9% bbp te houden mogen we een overheidstekort hebben van 2,23%. Volgens de MN2019 was het overschot 1% bbp, volgens de CPB-decemberraming 2018 1,2%.

In de miljoenennota wordt de volgende misleidende schuldontwikkeling gepresenteerd zonder enige clausulering:

Deze grafiek is in de introductie al weerlegd en het CPB, CBS en MvF weten natuurlijk beter maar staan nu eenmaal op de loonlijst van de regering.

De 60%/3% norm hoort dus een fluctuerende norm te zijn afhankelijk van toekomstige groei en inflatie gegeven een bepaalde overheidsschuld. Voor Nederland zou het  SGP echter eerder de mottenballenkast in kunnen en slaat die norm helemaal nergens op [3] omdat we

♦ helemaal geen overheidsschuld hebben maar een actief eind 2019 van € 197 mld. Eind 2008 was onze werkelijke overheidsschuld € 105,6 mld. omdat de staat net een flinke partij deelnemingen en leningen in zijn maag gesplitst kreeg met de bankencrisis. Als je dan gelijk de broekriem gaat aanhalen vanwege die schuld dan geeft dat natuurlijk problemen b.v. een lagere bbp-groei dan de naaste buren.

♦ daarnaast zijn onze ambtenaren pensioenen afgefinancierd met een netto pensioenvermogen na aftrek van de belastingclaim van € 400 mld. eind september 2018. Kom daar in de rest van de Eurolanden eens om.

De Nederlandse cijfers zijn dus eerder:

(a) Voor de toename van het pensioenvermogen is uitgegaan van de stand 30/9/2018 met een noename van 1¼% 2018 en 5% 2019. Die toename fluctueert aanzienlijk van jaar tot jaar.

(b) Van dit soort cijfers vand je niets terug in de rapportages van het EU Directorate general eocnomic and financial affairs.[5] Voor een bbp “schuld” van -24,4% hebben ze ook helemaal geen EU-regeltjes: daar hadden die EU-bobo’s even niet aan gedacht.

De opgave aan de kiezers is dus om een minister-president en een minister van financiën te vinden die het wel in Brussel kan uitleggen. Gezien de eerdere standpunten van de middenpartijen zullen die niet zo makkelijk te vinden zijn. Onze politici laten zich liever adviseren door dit soort politieke economen. [4]

________________________

Laatste bijgewerkt 6 januari 2019

[1]  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2018/09/18/miljoenennota-2019

[2] https://www.cpb.nl/december-raming-2018-economische-vooruitzichten-2019

[3] Dat die EU-bobo’s geen balans konden lezen en ons jaren bezig hielden met hun Excessive Deficit Procedure for the Netherlands moet mede aan de uiterst slechte diplomatie van een hele rits politici worden geweten:

“The Netherlands is currently subject to the corrective arm of the Pact. The Council opened the Excessive Deficit Procedure for the Netherlands on 2 December 2009 and recommended to correct the excessive deficit by 2013. On 21 June 2013, the Council concluded that the Netherlands had taken effective action but adverse economic events with major implications on public finances had occurred, and issued revised recommendations. The Netherlands was given a deadline of 1 October 2013 to take effective action to ensure a sustainable correction of the excessive deficit by 2014. “

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/netherlands_en

[4] http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/bezuinigingen-voor-volgend-kabinet-zijn-onontkoombaar

[5] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/19_nl_scp_2018_assessment.pdf

Uit dit document blijkt dat die EU-sukkels noch aandacht besteden aan het pensioenvermogen noch aan de affinanciering van de ambtenaren pensioenen, Voor dat laatste hebben de andere eurolanden , zoals bekend, ook ruim voorzien. Uiteraard wel mekkeren over een paar gram (± 0,1%) minder stucturele begrotingsruimte .

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: