Spring naar inhoud

Belasting inkomen uit onderneming 2014

5 september 2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In deze bijdrage behandelen we de belasting op inkomen uit onderneming. In de statistieken wordt  de ondernemer die ook ander hoger inkomen heeft niet langer als ondernemer geteld zodat we met ingang van 2011 240.000 zelfstandigen minder hebben. De afzonderlijk belasting op het ondernemrsinkomen kennen we niet omdat die belasting in de box 1 gegevens meeloopt.

Het ondernemingsvermogen steeg in de periode 2006-2014 met 5,8 % per jaar van € 33,3 mld. tot € 52,3 mld. in 2014. Het bruto-inkomen uit onderneming steeg in de periode 2006-2014 met 2,3% per jaar tot € 29.929 mln. in 2014. Het belastbaar inkomen uit onderneming bedroeg in 2014 € 20.189 mln. (2013: € 17.964 mln.) In dat jaar werd € 9.700 mln. aan ondernemingsfaciliteiten afgetrokken zonder rekening te houden met andere overheidssubsidies. Die ondernemingsfaciliteiten stegen met 7,5% per jaar in de periode 2006-2014.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zelfstandige ondernemers kennen een aantal belastingfaciliteiten, die aan werknemers worden onthouden. Op zich is dat een flagrante schending van artikel 1 van de grondwet door de wetgever. Die faciliteiten worden bij onevenwichtige marktverhoudingen afgeroomd door opdrachtgevers zodat bij het uitbesteden van werk het recht op het minimum loon ook nog regelmatig wordt overtreden. De toetsing door de belastingdienst of sprake is van een fictieve dienstbetrekking is, zoals ik uit eigen ervaring kan melden, een wassen neus. Een eenvoudige oplossing is om de belastingfaciliteiten vergaand af te bouwen, een maatregel die ik Rutte III niet zo een-twee-drie zie nemen. Alternatief krijgen werknemers een vergelijkbare aftrek.

Zonder hier uitgebreid in te gaan op al die faciliteiten zijn de belangrijkste:

♦ Ondernemersaftrek

Deze bestaat uit: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en stakingsaftrek.

♦ MKB-winstvrijstelling

Dit is een winstvrijstelling met een bepaald percentage (v.a. 2013 van 12% naar 14%) van de winst na aftrek van de ondernemrsaftrek.

♦ De investeringsregelingen – Investeringsaftrek

De samenvatting van de belastinggegevens voor de jaren 2006-2014 is als volgt:

Onmiskenbaar profiteert de ondernemer van de belastingfailiteiten. Over het zwarte circuit hebben we het dan niet eens en dat circuit komt natuurlijk in dezelfde branches ook bij werknemers voor, die in dezelfde vijver vissen. Omdat de media vergeven zijn van zzp’ers wordt er vaak een volstrekt misleidende voorstelling van zaken gegeven. Een vrij recent typich rekenvoorbeeld is te vinden in een NRC artikel dat symptomatisch is voor hoe de discussie wordt gevoerd.[2]

Het is natuurlijk een koud kunstje om de wet op het minimumloon uit de breiden met een minimumtarief waarbij alle werkgeverslasten en een opslag voor ondernemingsrisico’s (b.v. 15% zoals usance bij bemiddeling). Deze tarieven kunnen dan ook bij de uitbesteding door de overheid als absoluut bodemtarief gehanteerd worden. Bewaking van de gewerkte uren en de andere arbeidsvoorwaarden door de arbeidsinspectie, die dan wel uit zijn hangmat moeten komen, blijft daarbij een vereiste.

Voor het jaar 2014 kunnen de gegevens ook nog als volgt per deciel worden weergegeven:

(a) Waaron de top inkomens ook nog mogen genieten van de 14% MKB-winstvrijstelling mogen de heren politici aan hun kiezer gaan uitleggen. Dat zal de coalitiepartijen wel net zo goed afgaan als het verdedigen van de afschaffing van de dividenbelasting.

_______________________

Laatst bijgewerkt 5 september 2018

Bronnen

1a] Inkomstenbelasting particuliere huishoudens; bedragen en druk

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80840ned/table

[1b] Vrijstellingen en aftrekposten inkomstenbelasting;particuliere huishoudens

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80838ned/table

[1c] Belastingvoordelen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80846ned/table

[1d] Heffingskortingen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80842ned/table

[1e] Inkomstenbelasting particuliere huishoudens; verdeling belastingdruk

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80844ned/table

[1f] Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83834NED/table?ts=1518009496921

[1g] Samenstelling inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2001-2014

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70991ned&D1=2&D2=16-125&D3=0&D4=a&HDR=G3,T,G2&STB=G1&VW=T

[1h] CBS Paper – Revisie inkomensstatistiek

[2] NRC, “Ben je als zzp’er écht beter af?”, 15 maart 2018

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/15/ben-je-als-zzper-echt-beter-af-a1595856

Commentaar:

(1) Brutloon

Als je van werknemers uitgaat die hetzelfde bruto-inkomen verdienen, moet je voor de werknemer wel uitgaan van het brutoloon inclusief werkgeverspremies (loonruimte) en niet selectief winkelen in het cijfermateriaal. Tenslotte moet de zzp’er niet in de gelegenheid worden gesteld om de onderkruiper Judas rol op zich te nemen, zoals nu vaak in het lagere inkomenssegment (vaak noodgedwongen) gebeurt.

(2) De verschillen

“Op papier is het enige verschil dat de zzp’er zelf voor een pensioen en arbeidsongeschiktheidsregeling moet zorgen.”

De pensioenpremie en de particuliere verzekeringen worden zo (1)  meer vergelijkbaar. Als zzp’ers zich behoorlijk organiseren moeten zij in staat zijn om in de markt concurrerende verzekeringen te vinden.  Dat geld in elk geval voor de pensioenverzekering en de ziekteverzuimregeling.

(3) Zorgverzekeringswet

“Verplichte bijdrage zorgverzekeringswet zzp’er

Deze inkomensafhankelijke premie moet je als zzp’er zelf betalen. Bij werknemers betaalt de werkgever dit. “

Commentaar zie (1)

(4) Pensioen

De NRC debiteert de volgende onzin:

“5. Eigen bijdrage pensioen werkgever

Veel werkgevers betalen nog steeds het leeuwendeel (gemiddeld ongeveer twee derde van de premie) van de jaarlijkse pensioenopbouw van werknemers. Van die situatie is hier uitgegaan: de werknemers dragen per persoon een derde bij.”

Een werknemer betaalt (incl. zgn. werkgeversdeel – een sigaar uit eigen doos) b.v. 23,5% van het deel van het salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw, (dus brutoloon minus AOW-franchise). Een prensioenpremie van 10% van de omzet komt dus finaal uit de lucht vallen en slaat echt helemaal nergens op.

(5) Tot slot

“Volgens financieel planner Andrea Middel is het overigens terecht dat zzp’ers meestal een hoger besteedbaar inkomen overhouden dan werknemers. Zij noemt dat „een compensatie voor het risico dat het inkomen van een zzp’er elk moment kan teruglopen of zelfs wegvallen”. Want als dat gebeurt heeft de zelfstandige, in tegenstelling tot de werknemer, geen recht op een WW-uitkering.”

Dankzij de progressieve sociale arbeidsmarkt van Pechtold c.s. en de concurrentiedruk van de zzp’ers is de huidige werknemers met korte termijn arbeidscontracten  en nul uren contracten nauwelijk beter af. [3]

[3] https://www.cpb.nl/publicatie/de-flexibele-schil-van-de-nederlandse-arbeidsmarkt-een-analyse-op-basis-van-microdata

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: