Spring naar inhoud

Door het FTK geautoriseerde diefstal

20 februari 2018

________________________________________________________________________________________

Pensioenexperts Mensonides en Frijns hielden de eigenschappen van de rekenrente van het huidige Financieel Toetsingskader (FTK) nog eens goed tegen het licht. “De huidige FTK-regels hebben geleid tot een ongekend oppotten van pensioengelden. Een beter te verdedigen rekenrente zou de gemiddelde dekkingsgraad kunnen verhogen met 10 tot 20 procentpunten”. [1a] Eerder sprak Han de Jong al zijn verbazing uit over “het achterwege laten van een hervorming van de rekenrentesystematiek terwijl Nederland in internationaal verband zich als braafste jongen van de klas met de laagste rekenrente arm rekent.” [1b] Wat er overigens braaf is aan het bestelen/ (verduisteren van geld) van pensioendeelnemers met ingegane pensioenen valt dan nog wel uit te leggen.

In deze bijdrage laten we zien hoeveel geld de pensioendeelnemers bij benadering aan uitkering in de periode 2008-2017 volstrekt onnodig misliepen.  Ook laten we zien hoeveel geld de overheid extra oppotte in die periode ten last van de belastingbetalers dankzij de misgelopen indexering binnen het FTK-“stelsel”.

________________________________________________________________________________________

§1 Wat wordt er gestolen van de pensioendeelnemer?

De pensioenrechten van de deelnemer wordt momenteel nauwelijks geïndexeerd voor inflatie of loonstijging. Inmiddels is het ambitieniveau van de meeste fondsen teruggeschroefd naar het volgen van de inflatie. Gezien de hoogte van die inflatie en de rendementen op het pensioenvermogen moet een dergelijke indexering een niet al te moeilijke opgave zijn, Recent is er dan ook (weer eens) op gewezen dat het hoog tijd wordt de rekenrente te herzien. [1a; 1b] Maar de politiek zit liever op zijn handen.

Voor de jonge pensioendeelnemer geldt dat het geld dat in de pensioenpot blijft zitten in de toekomst tot uitkering kan komen en over dat geld wordt wel rendement gemaakt. Dat geldt niet voor de oudere pensioendeelnemer die dat geld niet in zijn graf kan meenemen.

Op basis van een pensioen van € 10.000 in 2007 kan de volgende globale opstelling worden gemaakt van de inmiddels gederfde indexatie:

(a) Het voorbeeld in de linker kolommen is gebaseerd op de ABP-cijfers waarbij tot en met 2015 geïndexeerd werd op basis loonstijging en daarna op basis van prijsinflatie. De rechter kolommen gaan uit van indexering voor prijsinflatie CBS. Voor de jaren 2018-2022 is 1,7% prijsinflatie aangehouden. Aangenomen is dat tot en met 2022 niet tot indexering kan worden overgegaan.

(b) De cumulatieve indexatieachterstand is dus fors. Uit een eerdere berekening weten we wie dit opgepotte geld t.z.t. zullen incasseren.

(c) Die FTK-regeltjes veroorzaken dus op termijn dat het pensioen een kwart lager uitvalt.

§2 Wat wordt er gestolen van de huidige belastingbetalers?

Door het achterweg blijven de indexering van de pensioenuitkeringen loopt de staat in het lopende jaar inkomsten- en indirecte belastingen mis over die uitkeringen. Op termijn maakt het voor de staat, afgezien van het renteverlies, niets uit omdat voor de staat geldt dat wat in het vat zit niet verzuurt. Voor een begrotingsevenwicht dient echter de uitgestelde belasting wel op andere wijze te worden geïnd en dat gaat dan weer ten laste van de huidige belastingbetalers.

(a) De pensioenuitkeringen 2017-2022 is een stelpost. Als de indexering wel had plaats gevonden zouden de pensioenuitkeringen overeenkomstig hoger zijn uitgevallen. De staat had dan meer directe en indirecte belastingen geïnd.[3] Door het nalaten van indexering worden die belastingen nu extra opgepot in de pensioenpot, de belastingclaim blijft immers in tact. En ook zonder deze oppotting leidt ons huidige pensioenstelsel al tot een forse belastingdrain.

(b) Voor 2017 wordt zo ca € 1.637 mln. directe en ca €  243 mln. indirecte belastingen minder geïncasseerd en die belasting zal dus op andere wijze moeten worden geheven.  Die belastingderving neemt toe door de cumulatieve indexatie-achterstand en eind 2017 gaat het dus cumulatief om ca € 10.794 mln. belasting. Dat loopt op tot ruim € 23 mld. in 2022.

Geen wonder dat het besteedbaar inkomen dan ook onder druk staat. Al dat pensioengeld wordt daarnaast aan de Nederlandse economie onttrokken: het pensioenvermogen wordt immers grotendeels (86%) in het buitenland belegd.[4]

Mocht de politiek besluiten om u alsnog een individuele pensioenpot toe te kennen dan wel gaag laten afrekenen op basis van in het verleden gestorte pensioenpremies en daarop behaalde rendementen, anders wordt u natuurlijk nogmaals getild.

_______________________

Laatst bijgewerkt 25 februari 2018

(Disclosure: Geen belanghebbende, m.u.z. belastingbetaler natuurlijk)

[1a] Jelle Mensonides, Jean Frijns, “Collectief pensioenstelsel verdient een beter toezichtskader”, Me Judice, 19 februari 2018.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/collectief-pensioenstelsel-verdient-een-beter-toezichtskader

[1b] Han de Jong, “De hervorming van een goed pensioenstelsel”, Me Judice, 30 januari 2018.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-hervorming-van-een-goed-pensioenstelsel

[2] https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/indexatie.aspx

[3] Voor de directe belastingen gaan we uit van 35% over de uitkeringen. De indirecte belastingen zijn ca 8% van het besteedbaar inkomen dus ca 8% van 65% van de uitkeringen. Uiteraard een grove benadering om de gedachten te bepalen. Onze overheidsinstellingen maken alleen rekensommetjes voor de gevestigde orde en zoeken dit nooit goed uit.

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/btwverhoging-treft-hoge-en-lage-inkomens-even-sterk

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/26/lage-inkomens-betalen-relatief-veel-indirecte-belasting

[4] https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb295699.jsp

From → 1. Actueel

One Comment
 1. Dhr JC Kortekaas permalink

  We kunnen kort zijn.
  EIOPA stelt voor verzekeraars de rentetermijnstructuur vast voor binnen het EIOPA-gebied.

  Pensioenfondsen hebben met de prudentie van de Nationale Toezichthouder te maken.

  Cijfers 2016 EIOPA

  *Nederland 1,2%
  *Gemiddeld EIOPA 2,1%
  *Duitsland 3,3% (Terwijl Duitsland altijd goedkoper leent dan Nederland)
  *Spanje 4,1%

  Zelfs de hoofdredactie van het FD vond dat er in Nederland niet gerommeld mocht worden aan de rekenrente. Rommelen doet 50PLUS met het 2%-voorstel volgens het FD.

  http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-hervorming-van-een-goed-pensioenstelsel

  Europese disconteringsvoet 2016:

  Nederland 1,2%
  Spanje 4,2%
  Gemiddeld 2,1% (tabel 3)

  Het artikel behandelt ook de schizofrenie van de rekenrente voor de
  pensioenpremie(verwacht rendement) en de dekkingsgraad(risicoloze rente)

  In Europa is de disconteringsvoet voor pensioenfondsen wat de nationale
  pot schaft.

  Verzekeraars worden wel gelijk geschoren, die opereren over de landsgrenzen
  heen.

  Nederland -Spanje eindigde in het Wilhelmus en de Vrede van Munster.

  Cultuurverschillen blijven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: