Spring naar inhoud

Dashboard ABP, PFZW,PMT, PME & bpfBOUW Q3 2017

17 november 2017

______________________________________________________________________________

Het derde kwartaal 2017 nam het pensioenvermogen van de vijf grote bedrijfspensioenfondsen met € 13,3 mld. toe. De toename had bijna uitsluitend betrekking op de toename van de algemene reserve met € 13,8 mld. Mede dankzij het gebrekkige toezicht van de toezichthouders op de verslaglegging wordt het behaalde rendement in euro’s, m.u.z. van het ABP door de bedrijfspensioenfondsen niet verstrekt. Overigens zijn de kwartaalberichten al vele jaren van een bedroevende kwaliteit gezien het gezamenlijk vermogen van € 754 mld. (103% bbp_2017).

Belangrijke gebeurtenissen in het derde kwartaal waren de geringe stijging van de rekenrente, de waardestijging van de aandelen aan het einde van het kwartaal, het negatieve rendement op de vastrentende waarden en de €/$- valutakoers ontwikkeling.

Ten opzichte van eind 2016 nam het pensioenvermogen van de vijf grote fondsen met € 22,1 mld. toe (3%).

______________________________________________________________________________

§1 Dashboard

Het dashboard kan voor het 3e kwartaal 2017 als volgt worden weergegeven:

Tabel 1 Dashboard pensioenvermogen ABP, PFZW, PMT, PME en bpfBOUW 2017K3

(1) De gecombineerde actuele dekkingsgraad voor de vijf grote fondsen bedraagt 101,3%, dat is 4,2% hoger dan eind 2016.

(2) In het derde kwartaal 2017 nam het pensioenvermogen met € 13,3 mld. toe t.o.v. het 2e kwartaal 2017.  Die toename was € 22,1 mld. (2,9 %) t.o.v. eind 2016.

§2 Relatieve belang van de vijf grote bedrijfspensioenfondsen

Het relatieve belang van de vijf grote fondsen valt als volgt in te zien:

Tabel 2 Relatieve belang bedrijfspensioenfondsen

(1) Het relatieve belang in het totale pensioenvermogen van alle pensioenfondsen is dus ca 57%. Het aandeel in de beleggingsresultaen schommelt aanzienlijk.

(2) Een projectie met een korreltje zout van het totaale pensioenvermogen van alle pensioenfondsen voor het 3e kwartaal 2017 wordt dus € 1. 320 mld. (754,1/57,1%), een geschatte toename van € 35 mld. t.o.v. eind 2016.

§3 Rendement

Het behaalde rendement van de vijf grote fondsen valt als volgt samen te vattten:

(1) Het rendement op de beleggingen laat dus een dalend verloop zien. Gezien het aanzienlijke belang van de vastrentende waarden in de beleggingsportefeuilles hoeft dat niet te verbazen.

(2) De pensioenbobo’s werden het derde kwartaal gematst door de opleving in de aandelenmarkt en de valutaresultaten. De volgende grafiek laat voor het derde kwartaal het effect zien van de €/$- koers  en de MSCI-index ( 2017K2=100)

Zowel de staat als de pensioendeelnemers kunnen een relatief gering rendement bijschrijven. Bij de CPB-houdbaarheidssommetjes wordt door het CPB uitgegaan van een rendement van 5% p.j.  Op € 741 mld. zou dat voor het 3e kwartaal een rendement van € 9,3 mld. zijn geweest.

(3) Aangezien het ABP het enige fonds is dat behoorlijke rendementscijfers geeft laten we ook nog even het rendement van het ABP voor de jaren 2014 – 2017Q3 per beleggingscategorie zien:

(1) De relevantie van de FTK risicovrije rekenrente valt direct uit de tabel af te lezen: het cumulatieve rendement op de vastrentende waarde is 15% van het totale rendement terwijl die vastrentende waarde ca 37% van de beleggingen uitmaken.

(2) Het belang van aandelen en onroerend goed in de beleggingen is ca 46% en het cumulatieve aandeel in het rendement  70%. De de pensionado’s moeten dankzij het stompzinnige FTK, waar onze politci de volle verantwoordelijkheid voor dragen, maar op een houtje bijten. (geen belanghebbende)

_____________________

Laatst bijgewerkt 17 november 2017

[1] Het vinden van de kwartaalberichten van PMT, PME en bpfBOUW is elk kwartaal weer een zoektocht. Bronnen zijn het eenvoudigst te vinden via de SER publicatie Themabrief pensioenen en AOW, die verder ook nuttige informatie bevat:

http://yourzine.tripolis.com/public/preview?KB2VNgKCf1jPt7UZMjTyy0mB92nq5kGj1Zzg3dQ6PpJyyUEBKujUbvh7H*_mfqVR

 

 

 

Advertenties

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: