Skip to content
Tags

Bruto binnenlands product (bbp) 1814 – heden

2 oktober 2017

________________________________________________________________________

Deze bijdrage geeft nadere informatie over de ontwikkeling van het bpp in de periode 1950-2022 per maart 2018. Als curiosa is ook wat oudere informatie opgenomen.

Tot de EU-bobo’s die het Groei- en Stabiliteitspact (SGP) bewaken en de politici is het nog niet doorgedrongen dat de groei-, inflatie- en interestpercentages sterk gedaald zijn sinds 1992 en dat daarom de bepalingen 3% overheidstekort en 60% overheidsschuld van het SGP nodig aan revisie toe zijn. Dat we overigens geen schuld meer hebben en dus onnodig lastig gevallen zijn is weer een andere zaak.

De groei van het bbp laat voor Nederland sinds 2011 te wensen over, mede dankzij het beleid van Rutte I & II.[§4; noot 5]

________________________________________________________________________

§1 Inleiding

Een historisch overzicht van de ontwikkeling van het bbp 1814-2022 laat zien dat de groei van het bbp eerst na de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland door de Duitsers was leeggeroofd, een grote vlucht heeft genomen. Dat we daarvoor Indië nog hadden speelde kennelijk niet zo’n grote rol.

Grafiek 1 bbp 1814-2022 in € mld. [1]

(1) De oorzaken van de steile, maar na 1970 afnemende groei van het bbp, valt ook voor Nederland, uiteraard met enige vertraging, bij Robert. J. Gordon na te lezen.[3]

Sinds begin jaren tachtig vlakt die toename van het bbp drastisch af, deels door indamming van de uit de hand gelopen inflatie [1]:

Grafiek 2 Toename bbp in procenten per jaar voor periode 1814-2022

(a) De Jaren Vijftig springen er door de wederopbouw bovenuit.

(b) In noot [2] lichten we de definitie van het inflatiepercentage nader toe.

We kunnen ook kijken naar het gemiddelde bbp-inkomen per inwoner vanaf 1950, al dan niet gecorrigeerd voor inflatie:

Grafiek 3 Gemiddeld bbp per inwoner 1950-2022 in €

(1) De totale groei van het bbp 1950-2022 groot € 862 mld. kunnen we splitsen in 50% groei en 47% inflatie. Het bbp per inwoner is er sinds 1949 reëel 4.8 % per jaar op vooruit gegaan, mede omdat het aantal inwoners met 0,8% per jaar steeg. In totaal steeg het bbp in die periode reëel met 3 %.

§2 bbp Nederland 1970-2022

De toename van het bbp 1970 – 2022 kan als volgt worden weergegeven [1]:

Tabel 1 Mutatie bbp 1970 – 2022 in € mld.

(click op tabel om te vergroten of te printen)

(1) Nadere informatie over de bronnen van het cijfermateriaal treft u in noot [1] aan. In 2014 is het bbp-begrip vanaf 1985 aangepast.[1d] Voorgaande jaren zijn dus niet geheel vergelijkbaar (in 1995 bijna 7% hoger).

(2) De jaarlijkse toename van het bbp in de periode 1970 – 2022 zal ca 5,5% per jaar bedragen. Het volume deel van de toename bedroeg 47%. Die groei wordt overigens door technologische ontwikkeling systematisch te laag voorgesteld en het inflatiedeel daarmee te hoog.[3, blz. 11]

§3 Groei bbp volume en inflatie

Grafiek 4 Toename bbp 1995-2022 gesplitst in groei en inflatie

(1) De inflatie is hier het verschil tussen groei en de totale toename bbp, beide in procenten.

Grafiek 5 Relatieve cumulatieve belang groei en inflatie bbp 1970-2022

Grafiek 6 De volumetoename bbp 1950 – 2022

Grafiek 7 De bbp deflator 1950 – 2022

§4 Eurolanden aan de hand van Eurostat [5]

De ontwikkeling van het bbp kan voor een aantal landen als volgt worden weergegeven:

Tabel 2 BBP geselecteerde landen 2005-2017 en index (2006=100)

(click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

(1) Voor de UK zijn ook de GBP-cijfers gegeven omdat het niet zo zinvol is euro’s te werken i.v.m. de koersverschillen. (zie ook grafiek 8)

(2) Zoals bekend komt Nederland nauwelijks mee door de bezuinigingen van Rutte I en II. [5]

(3) De vergelijking met enkele EU-partners kan als volgt grafisch worden weergegeven:

Grafiek 8 Index bbp 2006-2016 (2006=100)

(1) Had Nederland de Duitse groei sinds 2006 wel bijgehouden dan was ons bbp eind 2016 € 56 mld. ( 8 % bbp_2016) hoger uitgevallen.

(2) Een miskende oorzaak van de lage Nederlandse groei van het bbp is natuurlijk ook het pensioenstelsel waardoor veel geld aan de economie wordt onttrokken door het pensioengeld in de pensioenpot te stoppen en grotendeels (86%) in het buitenland te beleggen en daarmee aan de Nederlandse economie te onttrekken. De belastingderving moet wel door de belastingbetalers worden opgebracht door een onnodig hoog belastingtarief. De lasten (b.v. rente op de overheidsschuld) worden wel genomen en de baten (b.v. het forse rendement op de belastingclaim pensioenvermogen) worden doorgeschoven naar de toekomst. Ook het inkomen en vermogen van de pensioendeelnemers wordt in de CBS-statistieken systematisch te laag voorgesteld.

____________

Laatst bijgewerkt  5 april 2018

[1] Cijfers.

Datareeksen CBS

[1a] CBS opendata 1922- 2012. waarvan gebruikt 1922-1994.

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7343nr/table?ts=1520970765313

[1b] CBS opendata  bbp waarde marktprijzen 1995-2017

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82601NED/table?ts=1520967565165

[1c] CBS opendata groei- en inflatiecijfers:

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82602NED/table?ts=1521212294551

[1d] CPB, bbp jaren 1814- 2018

https://www.cpb.nl/cijfer/lange-tijdreeksen-overheidsfinancien

CPB, bbp jaren 1970- 2022

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/data-figuren-cep2018_0.xlsx

In bovenstaande tabellen zijn de CBS-cijfers voor de periode 1922-2022 aangehouden.

Voor achtergond van de forse aanpassing vanaf 1995 zie:

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2014/14/revisie-van-de-macro-economische-cijfers-van-het-cbs

Uiteraard heeft deze aanpassing ook consequenties voor de cijferreeks vòòr 1995, maar die zitten niet in de CBS-cijfers.

[2] Deflator inflatie bbp

Er geldt bbp(t+1) := bbp(t) + G(t+1) + I(t+1)

waarbij groei G(t+1) := g(t+1)* bbp(t) en

inflatie I(t+1):= i (t+1)*[ bbp(t) +G(t+1)]

Het geven van een groeipercentage met slechts een decimaal achter de komma leidt dus tot een bandbreedte in het inflatiepercentage. Een sluitende doorrekening is nooit weg daarom houden we het groeipercentage aan en is het inflatiepercentage what it takes to make it balance.

[3] Robert J. Gordon, “The rise and fall of American Growth – The US standard of living since the Civil War”, Princeton University Press, 2016.

en voor de Jaren Dertig (o.a. revolutie in huishouden) het artikel van

Alexander J. Field, “The Most Technologically Progressive Decade of the Century”, American Economic Review, September 1993,

[4] http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/main-tables

UK GDP in GBP is ontleend aan:

https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ybha/pn2

[5] Bas Jacobs, https://basjacobs.wordpress.com/2016/09/19/de-rekening-van-rutte/

 

Advertenties

From → 0. Permanent

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: