Skip to content

bbp 1970-2019

23 juli 2017

________________________________________________________________________

Deze bijdrage geeft een geactualiseerd overzicht van de ontwikkeling van het bbp.

Tot de EU-bobo’s die het Groei- en Stabiliteitspact bewaken en o.a. tot het Nederlandse motorblok is het nog niet doorgedrongen dat de groei-, inflatie- en interestpercentages sterk gedaald zijn sinds 1992 en dat daarom de bepalingen 3% overheidstekort en 60% overheidsschuld nodig aan revisie toe zijn. Niet dat die eisen van dat pact overigens voor Nederland ooit enige relevantie hebben gehad al willen önze politici en media u anders doen geloven.

Als reden voor afnemende groei van het bbp in de US worden door Gordon de volgende headwinds genoemd: 1) toename ongelijkheid inkomen, 2) afnemende rendement (van dure) opleiding. 3) demografische ontwikkelingen en 4) de afbetaling van schulden. [2 §18] Ook in Nederland kun je deze tendenzen waarnemen.

________________________________________________________________________

§1 Inleiding

Als men denkt dat het bbp in de huidige tijd slechts matig groeit dan moet men eens naar het verleden kijken. We kunnen zo’n 6.000 jaar in de tijd terug gaan, maar van die jaren is er zo’n 5.500 jaar sowieso economisch nauwelijks iets relevants gebeurd. [2 vrij naar citaat Landsburg] We beperken ons tot de periode 1814 – heden:

Grafiek 1 bbp 18014-2021 (log) in € mld.

(click op grafiek of CTRL+ om te vergroten)

(1) De oorzaken van de steile, maar na 1970 afnemende groei van het bbp, valt ook voor Nederland, uiteraard met enige vertraging, bij Robert. J. Gordon na te lezen. [2]

We kunnen ook kijken naar het gemiddelde bbp-inkomen per inwoner vanaf 1900, al dan niet gecorrigeerd voor inflatie vanaf 1950:

(click op grafiek of CTRL+ om te vergroten)

(1) We rekenen ons dus voornamelijk rijk.

§2 Nederland

De toename van het bbp 1970 – 2016 kan als volgt worden weergegeven [1]:

Tabel 1 Mutatie bbp 1970 – 2016 in € mld.

(1) De jaarlijks groei in die periode bedroeg 5,5% per jaar, waarvan het inflatoire deel 58% bedroeg. Die groei wordt overigens door technologische ontwikkeling systematisch te laag voorgesteld en het inflatiedeel daarmee te hoog.[2, blz. 11]

(2) Voor de toekomstige ontwikkeling op de korte termijn geeft onderstaand overzicht enige informatie:

(Click op tabel of Ctrl + om te vergroten)

(3) Het is natuurlijk ook wenselijk om inzicht te krijgen in de verwachte ontwikkeling van het bbp op de wat langere termijn. Het CPB is hier niet al te scheutig mee. De houdbaarheidsstudies volstaan veelal met het vermelden van bedragen uitgedrukt in % bbp, zonder dat het bbp dat daarbij gehanteerd wordt ook maar één keer genoemd wordt. (!) Het voordeel van een dergelijk benadering is dat je later nooit kan worden aangesproken op de uitkomsten. Voor meer informatie verwijs ik naar de bijdrage Houdbaarheidssaldo overheidsfinanciën – pensioenen. De waarde van dergelijke prognoses zijn redelijk beperkt aangezien je rekening moet houden met nogal wat risico, zodat de groei  alleen al voor de middel lange termijn jaren (2018-2021)  – uitgaande van 1 standaarddeviatie – 0,8%-punt – hoger of lager kan uitvallen uit dan de gemiddelde groei van 1,8% per jaar, [CPB mltv 2016-2021, blz. 10]

Grafiek 2 Toename bbp 1990-2018 gesplitst in groei en inflatie

(click op tabel of Ctrl + om te vergroten)

(1) De inflatie (i) is hier i* [(bbp)t-1) +groei(t)] – zie tabel 1.

We kunnen de groei voor de periode 1949-2016 als volgt weergeven, waarbij we gebruik maken van hetmeetkundig gemiddelde per 1o jaar:

Grafiek 3 Groei bbp 1949 – 2018 [1]

(1) Door het meetkundig gemiddelde per decennium weer te geven wordt de algehele tendens duidelijk.

We kunnen de groei ook weergeven als een vijf jaar voortschrijdend meetkundig gemiddelde:

Grafiek 3a Voortschrijdend vijfjaars meetkundig gemiddelde groei 1953-2018

(1) De bestedingsbeperking 1957, de oliecrissis (2x) culminerend in de Jaren Tachtig crisis, de internetbubble en de 2008 bankencrisis laten zich naadloos aflezen van de grafiek.

Grafiek 4 Inflatie bbp 1949 – 2018 [1]

§3 Eurolanden aan de hand van Eurostat [3]

De ontwikkeling van het bbp kan voor een aantal landen als volgt worden weergegeven:

Tabel 2 BBP geslecteerde landen 2005-voorlopig 2016 en index 2005=100

(1) Voor de UK heb ik er ook even de GBP-bedragen bij gehaald anders krijgt de UK wel erg veel kapsones tijdens de Brexit onderhandelingen.

Grafiek 5 Index bbp geslecteerde landen (DE, FR, UK (£), ES en NL)

(1) Om de verschillen te laten zien heb ik de Y-as ingekort – uiteraard is dit een doodzonde maar dan zie je tenminste wat er gebeurt.

(2) Zoals bekend komt Nederland nauwelijks mee door de bezuigingen van Rutte I en II. [4]

Grafiek 6 Index bbp geslecteerde landen (NL CH, SE, PL, BE, AT,NO,DK, IE, FI, PT & EL)

(1) Ook in deze grafiek hebben we Nederland ter vergelijking opgenomen.

_________

Laatst bijgewerkt 23 juli 2017

Deze bijdrage is een geheel herziene versie van een eerdere bijdrage die daarmee vervalt.

[1] Cijfers.

Algemeen. Als wij bbp-cijfers opstellen dan gaan we er conventioneel vanuit dat je de bbp-cijfers van jaar tot jaar kunt doorrekenen, dat wil zeggen dat geldt:

De cijfers in deze bijdrage gaan er vanuit dat de volumecijfers deugen, de inflatiecijfers zijn dan what it takes to make it balance, zodat de cijfers ten minste doorrekenen. 

[1a] CBS, “Nationale rekeningen; historie 1900 – 2012”

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=7343NR&D1=0&D2=0-1&D3=a&HDR=G1,T&STB=G2&VW=T

[1b] CPB, bbp jaren 1814- 2021 (2017 -2021 inmiddels verouderd)

https://www.cpb.nl/cijfer/lange-tijdreeksen-overheidsfinancien

[1c] CBS, “Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen”

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82262ned&D1=21,65,87&D2=a&HDR=G1&STB=T&VW=T

[1d] CPB, bbp 2017-2018,

https://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-juni-2017

[2] Robert J. Gordon, “The rise and fall of American Growth – The US standard of living since the Civil War”, Princeton University Press, 2016.

en voor de Jaren Dertig (o.a. revolutie in huishouden) in het artikel van

Alexander J. Field, “The Most Technologically Progressive Decade of the Century”, American Economic Review, September 1993,

[3] The Eurostat database is run by a bunch of idiots.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/main-tables

bestand nama_gdp_c.tsv.gz. Na unzippen, opschonen en duizenden overbodige regels verwijderen hou je eindelijk over wat je nodig hebt:

Tussen deze cijferbrei vindt u Nederland hier: CP_MEUR,B1GQ,NL – of algemeen CP_MEUR,B1GQ. Ik heb het hier maar even vastgelegd zodat ik volgens jaar niet voor de derde keer die Eurostat-kluwen moet ontwarren.

UK GDP in GBP is ontleend aan:

https://www.statista.com/statistics/281744/gdp-of-the-united-kingdom-uk-since-2000/

[4] Bas Jacobs, https://basjacobs.wordpress.com/2016/09/19/de-rekening-van-rutte/

Advertenties

From → 0. Permanent

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: