Spring naar inhoud

Sparen tegen de klippen op

18 april 2017

________________________________________________________________________

In deze bijdrage nemen we even een tweet van Robin Fransman onderhanden. De heer Fransman praat ons aan dat we genoeg sparen, maar de argumenten die hij daarbij gebruikt moeten wel uit een op massaproductie gebaseerde argumentenfabriek komen.[1]

Fransman komt op 44% sparen van het brutoloon. Gegeven het belastingen en sociale premie tarief incl. ziektekostenpremies (34%) blijft er dan nauwelijks iets te besteden over (22%).

________________________________________________________________________

De Nederlander spaart inderdaad tegen de klippen op. Maar dan moet je niet met de cijfers uit de zeer losse pols van Robin Fransman werken. Volgens Fransman spaart het Nederlandse volk:

(1) Om te zien wat men op deze basis overhoudt, is de splitsing tussen werkgevers- en werknemersdeel pensioenpremie aangebracht. Materieel betaalt de werknemer uiteraard de hele pensioenpremie uit zijn loonruimte.

(2) De pensioenpremie wordt voor 30% op het brutoloon ingehouden, de rest draagt de werkgever voor de pensioendeelnemer af.

(3) Indicatief is ook de belasting en sociale premies inclusief ziektekostenverzekering afgetrokken, zodat netto ca 37% te besteden overblijft.[2]

We zullen nu e.e.a. aan de hand van een denkbeeldige casus nader uitwerken:

Onze casus heeft een met een HBO-leraar met 10 dienstjaren vergelijkend inkomen en verdient thans € 51.765. Drie jaar geleden kon hij eindelijk een appartement kopen van € 250.000 met een 3% hypotheek van € 150.000, nadat zijn paps en mams er € 100.000 bijgelegd hadden. Hij heeft thans een resterende studieschuld van € 14.000 waarop hij € 2.000 per jaar aflost. Gedurende zijn werkzaam leven zal hij een pensioen opbouwen van ca 78,75% van het gemiddeld loon na aftrek van de AOW-franchise.

(1) De zogenaamd voor inflatie geïndexeerde pensioenuitkering is buitengewoon onzeker, waarbij de pensioendeelnemer niets te vertellen heeft over het beleid en op basis van het FTK aan de kwade goden is overgeleverd.

(2) De AOW is ook uiterst onzeker en zeker niet waardevast zoals het CPB ons al decennia doet geloven. Netto, met de op handen zijnde fiscalisering van de AOW-premie, zeker niet. Diezelfde fiscalisering zal ook het netto pensioen aantasten.

(3) Voor zover gepensioneerden straks mede afhankelijk is van het inkomen uit vermogen zullen ze nog wel bestolen blijven door een irreële vermogensheffing.

(4) De overheid heeft nu al jaren geen staatsschuld meer en hij betaalt al jaren te veel belasting door de omkeerregel pensioenen, waarmee we inmiddels eind 2021 een overheidsactief van € 391 mld. (2021) i.p.v. een overheidsschuld zullen hebben opgebouwd.

(a) Pensioenpremie 22%

We volgen Fransman’s percentage van 22% voor pensioenpremie in onderstaande berekening [3]:

(1) Zoals bekend kennen we in Nederland de omkeerregel pensioenen die inhoudt dat over het inkomen dat als pensioenpremie wordt aangewend pas belasting wordt betaald op het moment van de pensioenuitkering. Dat betekent dat de staat met de pensioendeelnemer meespaart in de vorm van een belasting- en premieclaim, die gemiddeld 35% bedraagt. De te betalen belasting bedraagt volgens de pensioenprognose 27% van de nominale pensioenuitkering onder het huidige belastingstelsel.

(2) Boven de markt hangt nog steeds de fiscalisering van de AOW op de lange termijn zullen we dit effect (18%) ook moeten meenemen om te bepalen hoeveel netto pensioen je nu werkelijk spaart. De te betalen belasting op de pensioenuitkering komt daarmee op 41%.

Samenvattend:

(1) Het is te doen gebruikelijk om de pensioenpremie uit te drukken in het bruto-inkomen. In wekelijkheid behoren de door de werkgever “betaalde” pensioenpremie en sociale lasten ook tot het loon van de werknemer. Het aldus betaalde brutobedrag is de loonruimte van de werknemer. Omdat de lasten dan wel erg transparant worden hanteren we de gebruikelijk definitie. Bovendien moet de vakbeweging een verlaging van de sociale lasten (incl pensioenpremie) van de werkgever nog maar als loonsverhoging zien terug te halen.

(2) Uiteraard moet je rekening houden met de belastingclaim die nog op de gespaarde pensioenpremie rust, zoals Fransman ten onrechte niet doet.

(3) Met de diefstal van de op handen zijnde fiscalisering AOW wordt 18% van de AOW-uitkering ingepikt. In totaal wordt zo (2017 tarief) maximaal € 6.082 meer belasting verschuldigd en drukt die belastingverhoging op het inkomen tot € 33.791. Als die fiscalisering in de vorm van een algemene belastingverlaging wordt teruggegeven, moet je dat bedrag meenemen. Die teruggave valt door mij echter niet te berekenen.

(4) Het spaarpercentage valt dus fors lager uit dan Fransman voorrekent, ook zonder fiscalisering van de premie volksverzekeringen.

(5) Daarnaast worden alle huidige belastingbetalers nog eens bestolen omdat de belastingderving (17% gemiddeld) en belastinguitstel (35% gemiddeld) over de pensioenpremie door de omkeerregel pensioenen nog eens door extra actuele belastingheffing moet worden opgebracht. Ook dat bedrag vermindert het besteedbaar inkomen.

(b) Hypotheek sparen:

(1) In gelul kun je niet wonen. In onze casus kon pas drie jaar geleden een eigen appartement gekocht worden van € 250.000 en dan moesten de ouders nog voor € 100.000 bijspringen bij een huidig inkomen van € 51.765! Uiteraard gaan we uit van een annuïteitenhypotheek ter vergelijking is de lineaire aflossing meegenomen. De aflossing van de € 150.000 hypotheek is dan als volgt in percentage van het bruto-inkomen:

(1) In het derde jaar is de aflossing dus 6,5% van het bruto-inkomen.(Bij een €250.000 hypotheek was dat 10,8% geweest, maar dan had hij nog geen eigen woning gehad.)

(2)Uiteraard bespaar je daarnaast in vergelijking met de huurder fors op je woonlasten door de hypotheekrenteaftrek en de vrijstelling vermogensrendementsheffing – zie de bijdrage Calculatieschema HRA 2017.

Fransman komt alleen al voor de aflossing op 15% van het bruto-inkomen.

(c) Aflossen studielening

Ik moet aannemen dat Fransman van een oude studielening uitgaat die je in 15 jaar moet aflossen. Bij een lening van € 30.000 is dat € 2.000 per jaar. De ratio hypotheek (15%) en studielening (7%) is op zijn minst opmerkelijk.

De aflossing studielening bedraagt 3,9% van het bruto-inkomen. De ratio hypotheekrente/ aflossing studieschuld is in het derde jaar 1,67 (Fransman 2,14). Aangezien de hypotheek na het aangaan van de studieschuld wordt afgesloten is het voor de starter zonder steun van ouders nauwelijks mogelijk om een huis te kopen.

In ons Oikos systeem is het, heel ouderwets, te doen gebruikelijk dat de ouders de studie van de kinderen betalen i.p.v. b.v. drie keer per jaar op vakantie te gaan. De studielening werd alleen opgenomen omdat de overheid zo gek is tegen 0% te lenen aan (materieel) de meestal beter gesitueerde ouders. Van sparen kan dus geen sprake zijn.

{Overigens ben ik tegen studieleningen om dat het de taak van de overheid is om kosteloos een opleiding van goede kwaliteit te verzorgen. De hogere inkomens betalen genoeg belasting om dat te bekostigen als er niet zo veel lekken in het belastingstelsel zaten. Bovendien tast dit leenstelsel naar mijn mening op termijn de verzorgingsstaat aan.}

Overigens hoeveel geld zou Fransman “sparen” als hij geld leent voor een Maseratti van € 233.000?

___________________

Laatste bijgewerkt 18 april 2017

[1] Spaart niet genoeg

[2] CBS welvaart 2016:

De inhouding bedraagt voor 2014 53,3 -/- 8,2% – 8,8% := 34,3% ≈34%.

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2016/26/welvaart-in-nederland-2016

[3] Loonberekening exclusief eigen woning

http://www.raet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen

 

 

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: