Spring naar inhoud

Vermogen burgers 31-12-2014 (“2015”)

8 februari 2017

_____________________________________________________________________________

In deze bijdrage geven we een overzicht van het vermogen van de burgers eind 2014 (“2015”) gesplitst in huishoudvermogen en het vermogen van de staat. De huishoudgegevens zouden normaliter begin december 2016 beschikbaar zijn geweest, maar het CBS stelde dit uit van wege een revisie van de inkomens- en vermogensstatistieken (§ 3).

Het gezamenlijk vermogen van de burgers (nieuwe opzet) en de staat nam in 2014 toe met € 252 mld. of 8,8% van € 2.861 mld. naar € 3.113 mld. Het pensioenvermogen nam in 2014 met € 233 mld. toe en de bruto waarde eigenwoning met € 30 mld. Het vermogen van de huishoudens nam met € 202 mld. toe (9,7%), waarvan € 152 mld. pensioenvermogen. De toename van vermogen huishoudens bedroeg slechts 37,3 mld. (3,6%) tot € 1.062 mld. volgens het CBS.

In de periode 2006-2016 nam het pensioenvermogen zelfs met € 824 mld. toe. De belastingclaim op dat vermogen nam met € 288 mld. toe en de regering, politici en media maar jeremiëren dat onze overheidsfinanciën er zo beroerd voorstonden en dat we nodig moesten bezuinigen en “ombuigen”.

Voor een nadere toelichting op de overheidsbalans zie de bijdrage Overheidsbalans 2015.

________________________________________________________________________

§1 Inleiding

In deze bijdrage geven op basis van de meest recente data een overzicht van het vermogen van de burgers en de staat. voor zover mogelijk met de nog steeds gebrekkige inkomens- en vermogensstatistieken en nadere specificaties. Dat vermogen is ontleend aan de CBS vermogensstatistiek aangevuld met enkele bekende hiaten, waarvan de omvang door mij nader te bepalen valt: het pensioenvermogen en de kapitaal- en levensverzekeringen waarbij we de gegevens systematisch per 31-12-2014 (CBS “2015”) toevoegen.

§2 Vermogen huishoudens en staat

Het totale vermogen van de burgers en de staat laat zich als volgt weergeven:

§3 Revisie vermogensstatistieken

Na de revisie per 1/1/2011 heeft in 2014 (1/1/2015) weer een revisie plaats gevonden. De revisie “2015” heeft het volgende effect op eerdere cijfers van het huishoudvermogen:

17_007_102

Per saldo komt het vermogen 2013 volgens de CBS statistieken dus € 94,2 mld. lager uit dan de oude statistiek (8,4%). [1a]

De aanpassingen zijn in noot [1b] door het CBS nader toegelicht. Het aanmerkelijk belang en het ondernemingsvermogen van huishoudens mogen dan nog “beter worden gemeten”, de waardering is nu gebaseerd op zichtbaar eigen vermogen (dus zonder stille reserves en b.v. goodwill) m.u.z. van onroerend goed voor zover de WOZ-waarde beschikbaar is. Door de dalende rente zal b.v. de contante waarde van de toekomstige kasstromen en daarmee de waarde van het aanmerkelijk belang vermogen alleen maar toenemen. Dit komt niet in het zichtbaar eigen vermogen tot uitdrukking.

We hebben de vraag uitstaan bij het CBS maar voorlopig gaan we er van uit dat zowel het aanmerkelijk belang vermogen als het ondernemingsvermogen op fiscale basis zijn gewaarderd m.u.z. van het onroerend goed tegen WOZ-waarde. (Door het CBS Bevestigd.) De fiscale waardering geeft slechts beperkt inzicht.

Inzicht in de vermogensontwikkeling van het top vermogensdeciel is dus nog steeds net zo onderdoorzichtig als het was. Een dergelijk voorbehoud treft u niet in de CBS-uiteenzetting aan en heeft uiteraard ook consequenties voor de inkomensverdeling.

§4 Vermogen huishoudens 31-12-2014 (“2015”)

Op basis van de nieuwe gegevens valt het vermogen van de huishoudens als volgt weer te geven:

17_007_101

(1) Toegevoegd zijn de volgende gegevens:

(a) Het aandeel van de huishoudens in het pensioenvermogen (65%). Dat vermogen heeft immers in belangrijke mate ook het karakter van vermogensvorming voor de hogere inkomens. (Belastingstudie Van Weeghel). De topinkomens trokken immers tot 1/1/2015 41% van de pensioenpremie af tegen het 52% belastingtarief.

(b) De kapitaal- en levensverzekeringen.

Hiermee komt het vermogen van de huishoudens in 2014 € 1.200 mld. (113 %) hoger uit dan het CBS aangeeft.

§5 Vermogen staat 31-12-2015 volgens overheidsbalans

De verkorte oveheidsbalans 2006-2015 luidt als volgt:

17_0008_101

(1) Toegevoegd is de belastingclaim van 35% op het pensioenvermogen om een juister beeld te geven van het werkelijke staatsvermogen. Voor de pensioendeelnemers rest dus 65% van het pensioenvermogen. (§3)

(2) De overheidsschuld is in de overheidsbalans tegen marktwaarde gewaardeerd. Hierdoor is de overheidsschuld eind 2015 € 54,5 mld. hoger dan de EMU-overheidsschuld. [1c] Als je schuld uit de markt wilt halen zal de overheid dat agio op tafel moeten leggen, maar zolang je de schuld aanhoudt tot vervaldatum is daar geen enkele rede toe.

(3) Hiermee {[1] & [2]} valt het staatsvermogen eind 2015 € 580,3 mld. hoger uit dan het CBS het Nederlandse volk voorschotelt. (€ 256,8 mld.)

(4) De olie- en gasreserves vormen een belangrijk onderdeel van het staatsvermogen (€ 105,3 mld.) en deze vermogenscomponent (eigenlijk grotendeels een financieel vast actief in de vorm van NAM-winstrechten) daalt gestaag in waarde. Zonne- en windenergie compenseren dat verlies natuurlijk deels, maar daarvoor hoef je van het CBS natuurlijk niets in de overheidsbalans op te nemen. Het CPB jeremieert bij zijn houdbaarheidsstudies ook altijd over de afname van onze gasvoorraad. Het doet dat liefst onder constante arrangementen, zodat je met technologische ontwikkelingen geen rekening hoeft te houden en in de CPB-vergrijzingsstudies hel en verdoemenis kunt afroepen.

_______________

Laatst bijgewerkt 8 februari 2017

[1] Statistieken

[1a] Oude statistiek http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82790ned&D1=a&D2=a&HDR=G1&STB=T&VW=T

17_007_103

[1b] Nieuwe statistiek

Samenstelling vermogen; particuliere huishoudens naar kenmerken

CBS toelichting op aanpassingen:

Bij vergelijking in de tijd moet rekening gehouden worden met wijzigingen, waaronder (de jaren zijn per 1/1 van enig jaar):

  • vanaf 2011 is een revisie doorgevoerd waardoor er veranderingen hebben plaats gevonden in de vaststelling van het vermogen en enkele indelingen.
  • vanaf 2011 is er completere informatie van bank- en spaartegoeden en effecten beschikbaar. Alle kleine tegoeden worden vanaf dat moment ook waargenomen. Hierdoor zijn er meer huishoudens met deze vermogensbestanddelen.
  • vanaf 2011 is er completere informatie van de schulden beschikbaar. Studieschulden en leningen bij banken worden vanaf dat moment volledig waargenomen. Studieschulden zijn de schulden volgens de Wet studiefinanciering (WSF).

De andere schulden betreffen schulden voor consumptieve doeleinden, de financieringen van aandelen, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen, financiering schulden voor de tweede woning of ander onroerend goed en rood staan.

In de waarneming van schulden ontbreken creditcardschulden, betalingsachterstanden en de schulden bij (web)winkels. Tot en met 2010 is de waarneming van de schulden onvolledig. Deze informatie was alleen beschikbaar voor huishoudens met belastbaar inkomen in box 3.

  • vanaf 2007 wordt de waarde van het aanmerkelijk belang vastgesteld op basis van het vennootschapsvermogen en de verdeling van het aandelenbezit over verschillende (directeur-) grootaandeelhouders. Het onroerend goed in de vennootschap wordt hierbij gewaardeerd volgens de actuele WOZ-waarde.
  • vanaf 2007 wordt voor zelfstandig ondernemers het onroerend goed binnen het ondernemersvermogen gewaardeerd volgens de actuele WOZ-waarde.
  • vanaf 2007 is de statistiek gebaseerd op integrale waarneming.
  • de gepubliceerde cijfers betreffen voorlopige cijfers.

Het effect van de 2016-aanpassing leidt tot een lagere waardering voor het ondernemings- en aanmerkelijk belang vermogen, kennelijk door de WOZ-waarde aanpassing.

[1c] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82567ned&D1=0&D2=0&D3=a&D4=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78,83,88-89&HDR=G3,G1&STB=T,G2&VW=T

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: