Spring naar inhoud

De verlate banenmachine van Rutte II

2 december 2016

_____________________________________________________________

252_0

In de periode 2008- 2016K3 nam het aantal werknemers en zelfstandigen in totaal met slechts 19.000 toe. In de periode 2014-2016K3 kwamen er in 2,75 jaar 254.000 banen bij.[2] Hiervan vinden 80.000 banen hun oorsprong in 2016. Het is goed om daarbij even naar de definitie van banen te kijken.[1] Die banen werden overigens ingevuld door 218.000 werkzame werknemers en zelfstandigen.[idem 1;3] In diezelfde periode verdwenen 86.000 werkzame personen in de zorg. Die banenmachine heeft voor de zorg dus veel meer weg van een banenshredder en als de regering Rutte II de credit neemt voor de toename van al die werkzame personen, dan is Rutte I/II ook verantwoordelijk voor de 157.000 arbeidsplaatsen die in de jaren 2012-2013 verdwenen.

Het aantal werklozen nam in 2016 t/m oktober met 154.000 af tot 526.000. In de periode 2012-2013 nam het aantal werkelozen met 235.000 toe. (ult. 2013 stand 709.000) Eind september 2008 was het aantal werkelozen slechts 332.000.

Door de verhoging van de AOW leeftijd moeten er eind 2025 540.000 65-67 jarigen aan het werk gehouden worden tot ze eindelijk een AOW-uitkering krijgen. Ook dat is door Rutte II in gang gezet. De echte beleidsmaatregelen om die ex-AOW’ers aan het werk te houden mag een volgend kabinet nemen.

_____________________________________________________________

§1Banenmachine naar SBI-code

De toename 1995-2016K3 van het aantal werkzame personen laat zich als volgt specificeren per SBI-code:

252_1

(1) In de periode 2008- 2016K3 nam het aantal werknemers en zelfstandigen in totaal met slechts 19.000 toe. Dat is het cijfer waar de politiek op moet worden afgerekend als ze claimen dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de werkgelegenheid.

(2) Het aantal werkzamen bij de overheid nam in de periode 2013-2016K3 met 105.000 af, waarvan 86.000 mensen in de zorg. Die daling in de zorg zal niet veroorzaakt zijn door automatisering, robotisering of verlegging van de productie naar het buitenland.

(3) Zonder uitsplitsing van de uitzendbureaus naar industrie weet je niet waar die arbeid heengegaan is. De daling in de bouw lijkt mij, gezien de woningtekorten en de lage rente, eerder veroorzaakt door minister Blok.

Het totaal aantal werknemers en zelfstandigen laat zich als volgt specificeren per SBI-code

252_2

De uitspliting naar werknemer en zelfstandige is als volgt:

(Click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

252_3

§1 Beroepsbevolking, werkzame beroepsbevolking, werkelozen en niet werkzaam.

252_4

(1) De groep 15-25 jaar is buiten de totaaltelling gehouden.

(2) Pas in 2016 ging de werkeloosheid dalen met 89.000 personen.

(3) De participatiegraad steeg totaal met 1,9% vanaf 1.1.2013. Dat komt overeen met 134.000 personen.

Toename beroepsbevolking, al of niet werkzaam en werkelozen 25 -65 jaar

252_5

Toename beroepsbevolking, al of niet werkzaam en werkelozen 25 -45 jaar

252_6

Toename beroepsbevolking, al of niet werkzaam en werkelozen 25 -45 jaar

252_7

De ontwikkeling van het aantal werkelozen is als volgt:

252_8

(1) Het aantal werklozen nam in 2016 t/m oktober met 154.000 af tot 526.000. In de periode 2012-2013 nam het aantal werkelozen met 235.000 toe. (ult. 2013 stand 709.000) Eind september 2008 was het aantal werkelozen slechts 332.000.

25298

§2 Werknemers

252_200

252_201

§3 Zelfstandigen
252_300

252_301

De zelfstandigen laten zich volgens een ander Statline tabel als volgt uitsplitsen:

252_302

De grafische weergave is als volgt:

252_303

(1) In het jaar 2007 werd de Wet werken aan winst ingevoerd en mochten de andere belastingbetalers het onstane belastinggat aanvullen. [5]

§4 Gewerkte uren

Het is voorwaar een knappe prestatie dat het CBS in staat is het aantal gewerkte uren te verzamelen. [1;3]  Ik denk dat de pakjesbezorgers van TNTpost een hotline met het CBS hebben. Toch wil ik u de grafiekjes niet onthouden:

252_400

Het aantal gewerkte uren per werknemer bedroeg in 2015 1.348 uur en voor een zelfstandige 1.794 uur, voor wat die cijfers waard zijn.

Het verloop van het gemiddeld aantal uren is als volgt:

252_401

(1) Het gaat daarbij om de werkelijk gewerkte uren, verlof en ziekte tellen niet mee. De capaciteit per jaar is 262 dagen, trek daarvan minimaal 20 verlofdagen en 6 ziektedagen af en dan houden we derhalve 236 dagen over of 1.888 uur.

(2) Die gewerkte uren van een zelfstandige zullen vermoedelijk wel met een vork geschreven zijn.

_________________

Laatst bijgewerkt 3 december 2016

[1] Een publicatie die de samenhang tussen diverse statistieke geeft is de volgende:

CBS, “Werknemers en zelfstandigen: overeenkomsten en verschillen tussen CBS-cijfers”,  https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2016/53/2016st01-werknemers-en-zelfstandigen.pdf

De cijfers laten zich alleen beoordelen met kennis van de definities:

Beroepsbevolking (12-uursgrens) – Personen:

♦ die twaalf uur of meer per week betaald werken (werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens)), of

♦ die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week, recent naar werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking (12-uursgrens)).

{Vroeger zou je iemand met een 12-uursbaan (internationale definitie) een lantefanter genoemd hebben.}

Werkzame beroepsbevolking (12-uursgrens)

Personen die twaalf uur of meer per week betaald werken.

Werkloze beroepsbevolking (12-uursgrens)

Personen die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week, recent naar werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Werkzame personen

Alle personen die één of meerdere banen hebben als werknemer en/of zelfstandige bij een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden).

Banen

Een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. De persoon valt dan (al dan niet met anderen) samen met het bedrijf. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

Gewerkte uren

Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

[1] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80479ned&D1=0,3-4,7,10,15&D2=a&D3=0&D4=128,130-141,143-154,156-167,169-178&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T

[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/46/250-duizend-banen-erbij-in-2-5-jaar

[3] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82575NED&D1=0%2c2%2c4&D2=a&D3=0&D4=a&HDR=T%2cG1%2cG2&STB=G3&VW=D

[4] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82309NED&D1=6-9&D2=0&D3=2-3,7-8&D4=0&D5=3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,l&HDR=G1,T,G2,G3&STB=G4&VW=T

[5] W.P.M. Werts, “Fiscale ondernemersfaciliteiten beroven de Nederlandse schatkist” http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=120833

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: