Spring naar inhoud

EU-bijdrage Nederland

22 november 2016

_________________________________________________

De Nederlandse bruto-bijdrage aan de EU zal voor 2017 ca € 7.760 mln. (1,1 % bbp) bedragen. In 2015 bedroeg deze bruto-bijdrage € 7.409 mln. en ontvingen we € 2.359 mln. terug, zodat Nederland netto € 5.050 mln. betaalde.

Door de Brexit ontvangen de overige 27 EU-landen op basis van de 2017 cijfers netto ca € 10.520 mln. minder inkomsten. Het Nederlandse aandeel daarin zal op basis van constante arrangementen ca € 635 mln. bedragen.

_________________________________________________

§1 Inleiding

Het is al weer enige jaren geleden dat we hier voor het laatst de EU-bijdrage van de grote EU-landen onder de loep namen. Door de op handen zijnde Brexit wordt het echter tijd om er nu verder op in te gaan. De ervaring toen nodigde niet echt uit om de cijfers uit de krochten van de EU-verantwoording, opgesteld door juristen en stoffige boekhouders, te peuren zodat ik actualisatie zo lang mogelijk heb uitgesteld.[1] Gelukkig kunnen we ook gebruik maken van de site van de Rekenkamer die wel overzichtelijke cijfers voor de jaren 2005 – 2014 verstrekt.[2]

Je zou verwachten dat in de Miljoenenenota uitgebreid aandacht zal worden besteed aan het effect op de netto EU-baten en EU-lasten. Onze EU-bijdrage is tenslotte hoger dan de rentelast op onze niet bestaande overheidsschuld. Helaas mag de burger dit zelf uitzoeken.

§2 Het cijfermateriaal

De begroting van inkomsten van de EU  voor 2017 kan als volgt worden samengevat:

Tabel 1 Begroting 2017 – ontvangsten

(click op tabel of CTRL+ om te vergroten)

250_1

(1) Als we Nederland als voorbeeld nemen dan is de bijdrage 1% van het bruto nationaal inkomen. Dat percentage valt relatief hoog uit doordat we 12% van de douanerechten voor onze rekening nemen. We doen daarentegen maar voor 1,4% mee aan de bijdrage voor de UK-korting van € 4.859 mln. Voor de boete van € 1.000 mln. zie aanvullend budget [1e].

(2) Bij de douanerechten moet de functie van Rotterdam als Europoort in aanmerking worden genomen. De bijdrage, inclusief en exclusief douanerechten, in percentage van het BNI kan als volgt worden weergeven:

Grafiek 1 Bijdragen EU geselecteerde landen in % BNI incl. en excl. douanerechten

250_2

Als we daarnaast de begroting 2016 en de werkelijke cijfers voor 2015 meenemen dan krijgen we onderstaande tabel:

Tabel 2 EU-bijdragen begroting 2016 en 2017 met actueel 2015

250_3

De rekenkamer verstrekt op zijn site de volgende gegevens voor 2005 – 2014 [2]:

Tabel 4 EU-bijdragen en EU-ontvangsten Nederland 2005 -2014

(click op tabel of CTRL+ om te vergroten)

250_4

Uit de tabel kunnen we de volgende grafiek destilleren voor de nettobetalers en de netto-ontvangers:

250_5

Als we voor de betalers de nettobijdrage in % BNI met het aandeel in de totale bijdrage van de netto betalers vergelijken onstaat de volgende grafiek:

250_6

(1) Van de nettobetalers neemt Duitsland 32,1% van het totaal voor zijn rekening, terwijl het aandeel in het bbp_2017 21,4% bedraagt.

In tabelvorm kan het aandeel van de nettobetalers en netto-ontvangers als volgt worden weergegeven:

250_8

(1) De vragen over de landen in het rechterlijstje kunt u zelf formuleren. Voor het gemak heb ik er twee geel gemarkeerd.

(2) Overigens moet je hierbij ook nog rekening houden met de schaduweconomie in met name de knoflooklanden als je bedragen aan het officiële BNI wilt relateren.

(3) Voor de drie grootste landen en Nederland kan de ratio kosten/bijdragen voor de jaren 2005-2015 als volgt worden weergegeven:

250_9

(1) Nederland

(a) Voor 2014 is het rekenkamer cijfer aangehouden [2], hoewel de EU-tool [1d] voor Nederland in 2014 als bijdrage € 6.391 geeft.

(b) De herrekening van het bbp (ca 6% hoger) vanaf 1995 heeft, zoals de regering en CPB tijdig hadden kunnen weten, ook invloed gehad op de EU-bijdrage.

(c) We vermelden elke keer braaf dat Nederland door de Europortfunctie van Rotterdam relatief veel invoerrechten heft. De vraag blijft natuurlijk wel hoeveel invoerrechten Nederland zelf zou kunnen heffen als het geen lid van de EEG was. Dat is het relevante bedrag dat je moet meenemen om de Nederlandse bijdrage te normaliseren.

Een vraag is ook in welke mate Nederland verdient aan die 25% invoerrechten (2017 € 799 mln.). die het mag houden, als je de infrastucturele kosten meerekend.

(d) Ik vermoed dat de Nederlandse diplomaten die de Stabiliteitspact onderhandelingen doen ook over de Nederlandse EU-bijdrage onderhandelingen gaan.

(2) Met de Brexit-onderhandelingen kunnen we misschien de EU-bijdragen ook weer eens onder handen worden genomen. In Frankrijk komen de fascisten toch al bijna aan de macht en we hoeven die regering dus niet langer de hand boven het hoofd te houden.

§3 Brexit en EU-bijdragen

De gevolgen van de Brexit voor het inkomens- en uitgavenpatroon laat zich als volgt benaderen:

(click op tabel of CTRL+ om te vergroten)

250_7

(1) Globaal gaat het dus om een potentiële verhoging van € 635 mld. bij een ongewijzigd uitgavebeleid. De extra kosten door het Brexit en de kosten van de vertraging van de Europese integratie heb ik dan niet meegerekend. Hoeveel de UK moet gaan betalen om een vorm van toegang tot de EU te houden is ook niet duidelijk.

(2) De uitgaven UK 2017 zijn gesteld op het aandeel in de uitgaven in 2015 van 5,1%.

(3) De NOS noemde een veel geciteerd bedrag van € 750 mln. als gat in de bijdragen.[3] :

“Uiteindelijk kan de rekening zelfs nog hoger uitpakken. Er ontstaat niet alleen een gat in de Europese begroting na een brexit, zegt Matthijs (CM: Gentse hoogleraar Herman Matthijs).De Britten dragen ook bij aan het Europees ontwikkelingsfonds en de Europese investeringsbank. De Bank of England heeft ook nog zo’n 13 procent van de aandelen van de ECB. Die bedragen staan niet in de Europese begroting, maar vallen wel weg.” [3]

{Een deel van die investeringen geven natuurlijk ook rendement. }

[4] Er wordt weer ontzettend stoer gedaan in de Tweede Kamer, Griekenland revisited, maar ik heb nog niet gehoord waarop die Tweede Kamerleden gaan bezuinigen [4]:

De VVD denkt niet dat Nederland daadwerkelijk dieper in de buidel moet tasten. De partij wijst erop dat Groot-Brittannië wel toegang wil houden tot de markt in Europa. Daarvoor zal het land een bijdrage moeten leveren, net zoals Noorwegen en Zwitserland nu al doen. Als er dan nog een tekort overblijft moet de EU maar gaan bezuinigen, vindt de VVD.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven: ,,Een kleinere EU betekent een kleiner budget. Dat zou nooit mogen betekenen dat andere lidstaten ineens meer gaan betalen.”

Kamerlid Marit Maij (PvdA) is duidelijk: ,,Wij gaan de rekening niet betalen.”

[5]  Noorwegen en Zwitserland maken deel uit van de Europese Economische Ruimte (EER). [5] De bijdrage aan de EER voor Noorwegen bedraagt € 391 mln., als je de EU-projectkosten meeneemt € 869 mln. (0,25% bbp_2015) [6] Zwitserland draagt bij aan een groot aantal projecten, een helder beeld van de jaarkosten heb ik niet boven tafel kunnen krijgen. [7]

[6] Ons CPB kwam niet verder dan:

“De EU verliest een nettobetaler aan de EU-begroting, wat opgevuld moet worden door iets hogere bijdragen van andere staten of minder uitgaven. De EU verliest ook een voorstander van strakke begrotingsregels.” [8]

Zoals we zagen ging het in 2017 voor de 27 resterende landen om netto € 10,5 mld.

_____________

Laatst bijgewerkt 22 november 2016

[1a] http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/index_en.cfm

[1b] http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2014/Internet%20tables%202000-2014.xls

[1c] http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2015/internet-tables-2000-2015.xls

[1d] http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm

[1e] http://eur-lex.europa.eu/budget/data/LR/2017/nl/LR01.pdf

[2] http://www.eu-verantwoording.nl/lidstaten, click op datatabellen.

[3] http://nos.nl/artikel/2129415-brexit-dreigt-nederland-750-miljoen-euro-extra-eu-bijdrage-te-kosten.html

[4] http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/kamer-geen-extra-geld-naar-eu-na-brexit-1.6329455

[5] http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.3.html

[6] http://www.eu-norway.org/eu/Financial-contribution/#.WDQa8_krKUm

[7] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-234_en.htm

https://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/erweiterungsbeitrag/en/home.htm

[8] https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-2016-07-Nederlandse-kosten-Brexit-door-minder-handel.pdf

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: