Skip to content

AOW- leeftijd weer naar 65 jaar?

29 augustus 2016

______________________________________________________

N.B. De bijdrage Levensjaren (al of niet gezond) en AOW-leeftijd geeft inmiddels een uitgebreidere behandeling van de schandelijke effecten van de AOW-leeftijdsverhoging tot 2060.

Een tweetal populistische partijen lanceerden recent in hun concept verkiezingsprogramma, waarvan één partij maar één lid kent zodat je eigenlijk niet van een concept kunt spreken. Daarin kwam het idee naar voren om de AOW-leeftijd weer (gedeeltelijk) naar 65 jaar terug te brengen. Daarmee werd een oude discussie opgerakeld. [4] De pers tuimelde over deze partijen heen vanwege het vermeende populistische karakter.

In deze bijdrage verzamelen we wat cijfermateriaal waarmee we aantonen dat de overige partijen net zo populistisch bezig zijn omdat ik voorlopig nog niet zie hoe in 2025 die ruim 540.000 boven 65-jarige werkenden gegeven de huidige, volgens Rutte kennelijk “sterke economie”, aan het werk gehouden kunnen worden. Die zgn. sterke economie (zie bijdrage in par 1.7) kent immers in 2017 nog steeds een hoge werkeloosheid van 6,2% of 560.000 werkelozen. (2007: 4% of 314.000)[6] Het werkeloosheidscijfer in de middellange- termijnverkenning 2018-2021 van het CPB met 510.000 werkelozen in 2021 is daarmee volstrekt ongeloofwaardig als er eind 2021 al 311.000 boven 65-jarigen aan het werk gehouden moet worden.[8;9]

______________________________________________________

§1 Het Cijfermateriaal

Grafiek 1 De toename van het aantal levensjaren en de stijging van de AOW leeftijd 2015-2060

256_310

(1) Op basis van de rekenhulp stijgt in de periode 2015 – 2060 de AOW-leeftijd tot 71,5 jaar (peiljaar 2052; jaarlaag 1987, daarna nog geen aanpassing in rekenhulp). [1a] Als je de lijn doortrekt tot 2060 wordt dat dus zeven jaren korter AOW met een overeenkomstig kortere pensioenuitkering. Gelukkig kunt u van uw 65e tot uw ± 72,5e jaar tijdens uw werkzame leven nog flink wat pensioenpremie afdragen, tenzij u natuurlijk een uitkering geniet. Zo die cijfers inmiddels in uw premieberekening zitten, zou dat misschien wel wat transparanter kunnen. Het aantal levensjaren van een 67-jarige stijgt tot 2060 met 5,21 jaar (m/v) of tot 89,3 jaren voor de man en 91,9 jaren voor de vrouw.

(2) Misschien moet u voor 15 maart 2017 nog wat vragen aan “uw” Kamerlid stellen? Die heeft hier immers goed over nagedacht voor hij/zij voor de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd stemde? Vragen aan uw pensionfonds kan overigens ook geen kwaad, daar zijn ze immers intussen buitengewoon transparant geworden? En anders kunt u altijd nog bij de AFM terecht die u ongetwijfeld van het kastje naar de muur zal sturen.

Om even te laten zien wat al die politieke babbelkousen de aankomende pensionado (65 jaar) laat inleveren met die AOW-leeftijdsverhoging is onderstaand staatje illustratief:

238_7

(1) Die politici zijn natuurlijk alleen geïnteresseerd in uw gezonde levensjaren. De ongezonde levensjaren mag u zelf houden en laten ze graag aan staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) over, die zich als politieke pispaal laat gebruiken.

Om het probleem nog iets inzichtelijker te maken [1a]:

3238_9

U kunt dus zelf zien wat u inlevert als de AOW-leeftijd verder omhoog gaat. [1a] Onze politici zijn kennelijk een eigen Lourdes winkeltje begonnen.

(2) Als de media het weer eens hebben over onze toename levensverwachting is bovenstaand staatje behulpzaam. De media geven die cijfers voor het gemak meestal voor een nuljarige (83,0/79,5). Zo, nu kunt u die 2,5 jaar AOW-leeftijdsverhoging ten minste in perspectief plaatsen.

Grafiek 2 Prognose aantal 65-68 jarigen 2015-2025

238_2

Grafiek 3 Prognose aantal boven 65-jarigen die even geen AOW krijgen 2013-2025 (‘000)

238_3

(1) In 2025 zijn er dan volgens het CBS ruim een half miljoen minder in Nederland woonachtige AOW’ers dan onder het oude AOW-regime. [1] Preciezer zijn dat volgens diezelfde CBS 545.000. De ontwikkeling voor de jaren 2013- t/tm 2025 is in grafiek 3 in kaart gebracht op basis van die cijfers.

Grafiek 4  Ontwikkeling aantal bijstandtrekkers sind 2012 per maand (‘000) [2]

238_4

(1) Als je je statistiek mee laat bewegen met de AOW-leeftijd wordt een eventuele toename van de bijstanduitkering voor de boven 65-jarigen mooi aan het oog onttrokken.[2;7] Tevens geldt dat bijstandtrekkers jonger dan de AOW-leeftijd door verhoging van de AOW-leeftijd langer in de bijstand blijven.

(2) Allochtonen met een AOW-gat zullen ook te maken krijgen met een bijstandsuitkering. Over die toekomstige kosten hoor je niets van de politiek. Over de volledig onlogisch opbouw van AOW-rechten van je 15e ≈ 67e jaar hoor je ook nooit iets.

Onderstaande grafiek vat de problematiek samen:

Grafiek 5  Aantal werkelozen 2012-2025 en mensen zonder AOW > 65 jaar (‘000) [3]

238_5

(1) Naast de werkelozen t/m juli 2016 wordt ook de algemene werkeloosheid  t/m 2021 weergegeven gecombineerd met het aantal mensen zonder AOW van 65 jaar of ouder voor de periode 2013-2025. De lichtblauwe lijn geeft een extra dimensie aan de werkelozenproblematiek.

(2) De bruikbaarheid van de grafieken 4 en 5 gaat natuurlijk aanzienlijk omhoog als de leeftijdscatergorie 65-70 jarigen wordt verfijnd op jaarlaag. Het CBS blijft helaas hardnekkig de misinformatie voor het interval 45 tot AOW-leeftijd hanteren.[7]

(3) De kardinale vraag is nu hoe je beide grafieken tot 2025 kunt doortrekken. Een beredeneerd antwoord ben ik tot op heden niet tegengekomen en zo dat antwoord er wel is kan dat gegeven de notoir onbetrouwbare economische voorspellingen direct de stortkoker in.

(4) Volgens de mltv 2017-2021 zijn er eind 2021 510.000 werkelozen. Als het CPB zijn werk goed gedaan heeft is dan een substantieel deel van de 311.000 ouder dan 65 jarigen die dan geen AOW meer genieten nog aan het werk. Ik ben zo vrij om dat cijfer niet serieus te nemen.

(5) De aantallen voor totaal en overige werkelozen gaan gelijk op door de uiterst vlakke werkeloosheidscijfers voor de 45-65 jarigen.

(6) Zoals bekend is de verlaging van de AOW-leeftijd er destijds door heen gejast zonder adquate adressering van de financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen voor de periode 2013- 2025.[4]

§2 De stemmingmakerij van RTLZ [5]

Een gotspe daarbij zijn de uitlatingen van Rob Fransman (VVD) van de Argumentenfabriek.[5] Die Argumentenfabriek heeft kennelijk een schreeuwend tekort aan het productiemiddel grijze cellen:

238_6

(1) Als we toch aan het terugdraaien zijn dan kunnen we ook de invoering van achturige werkdag van 11 juli 1919 terugdraaien. Gegeven het slechte basisonderwijs met 2,5 mln. laaggeletterden in Nederland kan ook het kinderwetje van Van Houten (1874) wel op de helling. Ook de vijfdaagse werkweek was economisch gezien kennelijk een grote misstap die snel omzeep geholpen moet worden. Met de huidige vakbeweging en organisatiegraad moet dat een koud kunstje zijn. De Fransman-banen, niet te verwarren met de Melkert-banen zijn dan niet meer aan te slepen. In een NRC-artikel “NRC checkt”, komt Philip de Witt Wijnen tot een zelfde onzinnige conclusie. [9]

(2) Er blijft één klein probleempje over. Als we geen vrije tijd meer hebben, wanneer moeten we dan consumeren om het zuur verdiende geld op te maken en de op vrije ondernemingsgewijze gebaseerde productie (liefst in een ver goedkoop land zonder vakbonden := globalization) te consumeren? Na 20:00 uur in de week op het internet en op de helaas nog vrije zondag in de koopgoot moet wel genoeg zijn, hoewel dat natuurlijk zonde blijft van al die gemiste potentiële Fransman-banen.

(3) Al die 65+’ers met een uitkering zijn uiteraard geheel gratis en die zitten nog niet eens in de cijfers (grafiek 3).

(4) Gelukkig hebben we dankzij de ontkerstening ook niets meer te maken met Timoteüs 5:18 en Matteüs 10:10. [7] De loonontwikkeling van het laatste decennia is daarvan dan ook de neerslag.  Het zal duidelijk zijn dat met die aanzwellende banenpoel van Fransman-banen de lonen flink onder druk komen te staan. Toch twittert Fransman regelmatige dat die lonen eindelijk eens omhoog moeten, argumenten moet je immers uitspugen, ze hoeven niet noodzakelijkerwijs innerlijk consistent te zijn. 

PS 1  Overigens moet Fransman nog maar eens uitleggen wie al die pensioenrendementen (b.v. 23 jaar tegen 7%) in zijn zak steekt als Opa, na 20 jaar geen indexatie te hebben ontvangen, de pijp uitgaat. Als Opa zijn pensioenpot nu uit zijn pensioenfonds, (incl. historisch rendement) , mocht opnemen, heeft hij niets meer met die belachelijke rekenrente te maken. Zijn geld kan hij dan in een nieuw en wel behoorlijk, niet materieel van overheidswege ( Klijnsma, PvdA) gerund, pensioenfonds storten. Hij kan dan eindelijk echt van zijn welverdiende pensioen genieten. De jongeren gaan dan niet met een deel van zijn achtergehouden pensioengeld schoot.

PS 2 Zie ook noot [9] voor de aan alle kanten rammelende NRC check vanPhilip de Witt Wijnen.

_______________

Laatst bijgewerkt 21 december 2016 (grafiek levensjaren)

[1a] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2012/29/aow-wet-leidt-tot-ruim-half-miljoen-minder-aow-ers-in-2025

Met tabellen:
• Prognose AOW-leeftijd volgens het wetsvoorstel (maatwerktabel)
• StatLine, Prognose bevolking 65 jaar en ouder
• StatLine, Prognose resterende levensverwachting op 65e verjaardag

• Statline, Gezonde levensjaren  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71885NED&D1=a&D2=a&D3=14-15&D4=a&D5=a&D6=1-6&HDR=G5,G4,T&STB=G1,G2,G3&VW=T

en de rekenhulp voor de AOW leeftijd:

https://www.wijzeringeldzaken.nl/rekenhulpen/rekenhulp-aow-leeftijd/?gclid=CO22nPfdg9ECFaoy0wodCB8L4w

[1b] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37360NED&D1=3&D2=a&D3=0,66,68&D4=a&HDR=G1,T,G2&STB=G3&VW=T

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71885NED&D1=0-1&D2=a&D3=14&D4=a&D5=0&D6=a&HDR=T,G2,G3&STB=G4,G1,G5&VW=T

[2] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=82015NED

Deze cijferreeks heeft de volgende makke:

“De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. Tot 2013 was de AOW-leeftijd 65 jaar. Met ingang van 1 januari 2013 gaat deze leeftijd elk jaar met stappen van één of meerdere maanden omhoog.Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met één maand verhoogd tot 65 jaar en één maand. In 2014 is de AOW-leeftijd 65 jaar en twee maanden, in 2015 65 jaar en drie maanden.” [CBS]

[3] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80479ned&D1=3-5,10&D2=l&D3=0&D4=128,130-141,143-154,156-175&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=D

Werkloze beroepsbevolking (12-uursgrens):

“Personen die geen betaald werk hebben of voor minder dan twaalf uur per week, recent naar werk voor twaalf uur of meer per week hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.”

Vroeger zou je iemand met een twaalf uur baan een lanterfanter hebben genoemd.

[4] Harrie Verbon, “Mensen leven langer, maar werk is er niet”, Me Judice, 13 oktober 2014.http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/mensen-leven-langer-maar-werk-is-er-niet

[5] http://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/heftig-politiek-programma-50plus-staat-vol-leugens

[6a] http://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Kerngegevenstabel-raming-Augustus-016.pdf

en voor 2007:

[6b] PDF icon(0,0 MB)

[7] Voor de niet zo bijbelvasten onder ons:

Timotheüs 5:

Want de Schrift zegt: Een dorsenden os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig.

(Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ of “The laborer deserves his wages.” )

Mattheüs 10:

“Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig.

(ῥάβδον· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ of For the worker is worth his keep.)

Dat je de Gristenen, en zij niet alleen, dat regelmatig moet inprenten blijkt duidelijk want je vindt een soortgelijke tekst ook ad nauseam b.v. in Lucas 10:7 en hier: http://bible.knowing-jesus.com/topics/Wages.

[7] CBS, “Aantal bijstandsgerechtigden opnieuw toegenomen”,

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/35/aantal-bijstandsgerechtigden-opnieuw-toegenomen

[8] http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-boek-21-middellangetermijnverkenning-2018-2021.pdf

[9] Ook de NRC heeft de feiten even uit de losse pols gecheckt.

Philip de Witt Wijnen citeert eerst het CPB:

“Er is geen enkel empirisch bewijs voor een causaal verband tussen het veranderen van de pensioenleeftijd en werkgelegenheid voor jongeren. Misschien in het begin een klein substitutie-effect maar zeker niet structureel.”

Blijft de vraag wie precies die  jongeren zijn. Het werk van die 545.000 ouderen bij pensionering in 2025 ( 311.000 in 2021) wordt dus volgens het CPB. kennelijk helemaal niet meer gedaan. Volgens de MLTV 2017-2021 gaat de arbeidsproductiviteit in in de jaren 2017–2021 gemiddeld maar met 1,2% omhoog, niet om over naar huis te schrijven.

De door het NRC geciteerde werkeloosheid daalde van 2013 631.000-731.000 (zie grafiek 2) naar 550.000 nu. Een nietszeggende vergelijking met deels onjuiste cijfers. Het werkelijk CBS-cijfer 1/1/2013 (begin verhoging AOW leeftijd) was 600.000 en per eind juli 2016 : 614.000  werkelozen – de slijpsteen van de geest is niet meer wat hij geweest is. [3] Dat zegt natuurlijk geen hout over de werkeloosheid van de boven 65-jarigen en de NRC weet ook niet hoeveel er daarvan nog wel aan het werk zijn. De kromme definitie van werkelozen helpt daarbij ook niet. {Werkeloos is bij normale mensen hij/zij die binnen de leeftijd van zeg 25 jaar tot de AOW-leeftijd niet voor minsten 36 uur per week aan het werk is en niet 12 uur per week volgens CBS-definitie.} Bovendien moet het effect van de verhoging van AOW-leeftijd (2016: 84.000) natuurlijk nog grotendeels (eerst afvloeiingsregeling, dan werkeloosheid en vervolgens bijstand) in de cijfers gaan doorwerken (zie grafiek 3).

Ook bij de NRC duikt de stelling Van Fransman weer op, maar misschien is wel sprake van plagiaat, want de NRC doet niet aan bronvermelding:

“De stelling van 50Plus is in de economische theorie precies andersom: meer arbeidsaanbod levert meer banen op – dus ook voor ouderen die langer op de arbeidsmarkt beschikbaar blijven. Het aantal banen in Nederland is volgens het CBS de afgelopen drie jaar met 136.000 toegenomen tot bijna 10 miljoen.”

Ik citeer maar even een studie van het CPB [10]:

“Net als in eerdere CPB-studies naar de effecten van participatiebeleid veronderstellen we in deze projectie dat een verhoging van de AOW-leeftijd met een jaar leidt tot een verlenging van de deelname aan de arbeidsmarkt van een half jaar.” 

Het UWV stelt in haar UWV Arbeidsmarktprognose 2016-2017:[11]

238_8

Als die NRC-stelling gebaseerd was op de aloude wet Van Say dat elk aanbod zijn eigen vraag creëert zou er immers nooit werkeloosheid zijn m.u.z. van frictie- werkeloosheid. Een stelling die sinds de Jaren Dertig van de vorige eeuw sterk aan geldingskracht heeft ingeboet.

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/30/meer-werklozen-door-hogere-aow-leeftijd-4064258-a1518731

[10] http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-achtergronddocument-3juli2014-arbeidsaanbod-tot-2060.pdf

[11] “UWV Arbeidsmarktprognose 2016-2017”, https://www.werk.nl/xpsimage/wdo213568 , blz 9.

Advertenties

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: