Spring naar inhoud

Woningbezit veel duurder in box 3

1 april 2016

________________________________________________________

Verworven rechten, die veelal het gevolg zijn van misstanden, laten zich moeilijk terugdraaien. Het huilie-huilie artikel van Ewoud Jansen op Me Judice is daarvan een fraai voorbeeld. [1] Uiteraard wordt het hoog tijd dat de eigen woningbezitter voor zijn eigen woning gaat betalen en niet zijn hand bij de overheid blijft ophouden. Het is natuurlijk van de gekke dat de overheid ca 20% van de eigen woning aanschafkosten voor zijn rekening neemt op kosten van alle belastingbetalers.

________________________________________________________

Een artikel van Ewoud Jansen op Me Judice waarin gesteld wordt dat het eigen woningbezit onder box 3 brengen een flinke lastenverzwaring voor woningbezitters betekent in vergelijking tot huurders is een uiterst merkwaardig artikel voor een docent Finance & Accounting aan de Fontys Hogeschool, International Business and Management Studies. Die vergelijking met de huurder wordt immers om begrijpelijke redenen maar niet eens gemaakt. Ik dacht altijd dat de huurder de rente, die het leeuwendeel van zijn huursom uitmaakt, ten onrechte niet mocht aftrekken, geheel in strijd met artikel 1 van de Grondwet. Daarnaast betaalt de huurder wel een expropriatieve vermogensrendementsheffing (> 100%) over zijn nauwelijks renderende spaargeld, terwijl de huizenbezitter is vrijgesteld voor elke euro die hij met zijn huizenbezit (van eigendom kun je veelal niet spreken) spaart (aflossing en en eventuele waardestijging – reëel en inflatie). Daarnaast hoeft de woningbezitter, als hij goed doorspaart, b.v. met de vrijstelling VRH op kapitaalverzekeringen, ook op termijn geen eigenwoningforfait te betalen dankzij de cliëntelistische Wet Hillen. De eigen woning bezitter wordt dus een flink aantal privileges gegunt door onze – goed voor hun eigen klasse opkomende – parlementariërs. (“Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewußtsein“)

Dat de lastenverzwaring voor woningeigenaren niet verdwijnt als ter compensatie van de hoge aanslag voor woningbezit de tarieven van de inkomsten belasting worden verlaagt, laat zich – ook zonder Finance en Accounting kennis – raden. Die compensatie wordt immers gedeeld met de outsiders, de 2,9 mln. huurders en de woningeigenaren die hun hypotheek geheel hebben afgelost (16%). Deze outsiders namen immers ook hun deel van de fors toenemende HRA-belastingderving voor hun rekening: “de hypotheekrenteaftrek nam tussen 1995 en 2007 met 300% toe, terwijl de gecumuleerde nominale BBP-groei vanaf 1995 in 2007 95% bedraagt”.[2] Het is dus niet meer dan logisch dat die outsiders eindelijk in elk geval een deel terugkrijgen.

Door de HRA zijn de huizenprijzen ca 20% te hoog. De huurder in de vrije sector moet dus ca 20% te veel huur betalen indien de verhuurder dit in zijn huur kan doorberekenen. De huurtoeslag is onnodig hoog als de gemeenten dit voordeel in de grondprijs afromen. Als een marktconforme huur 4,5% van de stichtingskosten zou zijn, dan is het eigen woningforfait (0,75%) en de VRH (1,2%) nog respectievelijk 3,75% en 3,3% te laag.

Als de belastinggrondslag voor de vermogensbelasting niet zo laag zou uitvallen , kon de belasting op arbeid substantieel verlaagt worden. [3b] In dat geval zou er ook minder huurtoeslag nodig zijn om dit manco in de belastingwetgeving te corrigeren. Het is overigens opmerkelijk dat de HRA het verzamelinkomen verlaagt en daarmee recht geeft op hogere toeslagen in het toeslagencarrousel. Over dat effect (b.v. deel kinderopvang 2015 totaal € 2,3 mld. aan toeslag) wordt met geen woord gerept in het artikel.

In de bijdrage Calculatieschema hypotheekrenteaftrek 2016 is omstandig uiteengezet hoe het HRA-mechanisme werkt en we herhalen hier dus alleen de conclusie. Per saldo is het contante waarde voordeel van de eigenwoning faciliteiten ca 20% van de koopprijs voor de 42%-groep en ca 1% hoger voor de 52%-groep.

De gemiddelde waarde van een woning in 2012 was € 190.000. [4] De gemiddelde kooprijs voor het 4e kwartaal 2015 bedroeg € 237.000. [VEH] Slechts 7-8% van de bevolking valt onder het 52% box 1 tarief, waarvoor de grens door b.v. de aftrek pensioenpremie hoger ligt dan de altijd in de media aangehaalde 4e schijf grens van € 66.422 (2016) . Het tranentrekkende voorbeeld van de heer Jansen (WOZ-waarde huis € 300.000; marginaal tarief 50,5%) is dus nauwelijks relevant voor de doorsnee Nederlander. Uiteraard daalde de hypotheekrente flink, terwijl de huurpijs de afgelopen jaren, mede door wisseling van huurder, met 5% per jaar steeg. [4, blz 24]

Indien alle vermogensbestandelen ook onder de vermogensbelasting gaan vallen is er alle reden om de vrijstelling vermogensbelasting op te trekken naar een redelijk niveau. Om de gedachten te bepalen zou men kunnen denken aan € 150.000 per echtpaar/huishouden. Een substantieel deel (74% huishoudens) van de bevolking valt dan buiten deze heffing. Met het pensioenvermogen (bruto € 1,6 bln), waarvan netto voor de huishoudens ca € 1 bln., heb ik dan nog geen rekening gehouden. Indien dit vermogen wordt meegenomen kan de vrijstelling nog fors omhoog.

__________________

Laatst bijgewerkt 1 april 2014

[1] Ewoud Jansen, “Woningbezitters flink duurder uit als eigen woning naar box 3 gaat”, Me Judice, 30 maart 2016,

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/woningbezitters-flink-duurder-uit-als-eigen-woning-naar-box-3-gaat

[2] Rapport studiecommissie belastingstelsel http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html

[3a] Jacobs, Bas (2015), “Belastingen op Kapitaalinkomen in Nederland”, Tijdschrift voor Openbare Financiën, 47, (1), 24-48, http://wimdreesstichting.nl/page/downloads/TvOF__jaargang_47_2015-nummer_1-3.pdf

zie ook –

[3b] Caminada, Koen, http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-tragiek-van-gefaalde-ambities-en-gemiste-kansen-rond-belastinghervorming

Koen Caminada rekent op de achterkant van een sigarendoosje voor dat de belastingtarieven met ca 11,8% omlaag kunnen als een aantal achterstallige belastinghervormingen worden doorgevoerd.

[4] http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/20A1F78F-90E1-40F8-B204-468C7EB8B3AF/0/WoOn2012woneninongewonetijden.pdf, blz 13.

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: