Skip to content

3. Belasting ondernemingsinkomen 2013

8 maart 2016

_______________________________________________

In deze bijdrage behandelen we de belasting op het ondernemersinkomen voor het jaar 2013. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de reeks

Inkomstenbelasting 2013

1. Belasting box 3 2013  – vermogensrendementsheffing

2. Belasting Box 2 2013 – aanmerkelijk belang inkomen

3. Belasting ondernemingsinkomen 2013

Het ondernemingsinkomen wordt door het gunstige belastingregime met bovenmatige ondernemingsfaciliteiten gedrukt. Exclusief investeringsaftrek blijft 31,4% van het inkomen uit onderneming onbelast.

_______________________________________________

§1 Inleiding

Een ondernemer heeft ruwweg de keuze om zijn bedrijf uit te oefenen in een BV of in een firma. In het eerste geval betaalde hij in 2013 20%-25% vennootschapsbelasting en daar bovenop 25% in box 2 over de uitgekeerde winst en de winst bij verkoop. Daarnaast betaalde hij belasting over zijn arbeidsinkomen als grootaandeelhouder. Zogenaamde vrije beroepsbeoefenaren die hun werkzaamheden in BV-vorm uitoefenen hebben vaak een contract dat materieel 100% gelijkenis vertoont met een arbeidsovereenkomst.

Als firma betaalt de ondernemer belasting in box 1 over zijn winst na aftrek van een flink aantal belastingfaciliteiten. Door die faciliteiten kan het aantrekkelijk zijn om bij een feitelijke arbeidsovereenkomst te pretenderen dat men ondernemer is. Als de opdrachtgever door marktomstandigheden dat voordeel niet zelf in zijn zak steekt (b.v. TNT post), wordt op die manier meer netto-inkomen verkregen. Een fiscus die dit niet controleert (VAR-verklaring) of zelfs in het geniep faciliteert ( b.v. TNT post) is door mee te werken aan het ontgaan van belastingen en sociale premies in feite een criminele organisatie, waaraan leiding wordt gegeven door de Minister van Financiën en diens staatssecretaris. Reparatiewetgeving komt bewust tergend langzaam tot stand.

§2 Ondernemingsvermogen

De ondernemer zal rendement willen halen op zijn ondernemingsvermogen en we zullen dit vermogen eerst in kaart brengen. Het ondernemingsvermogen eind 2013 kan als volgt worden weergegeven naar inkomens- en vermogensdeciel:

Tabel 1 ondernemingsvermogen naar inkomens- en vermogensdeciel 2013

199_1

(a) Het ondernemingsvermogen is het vermogen zoals dat door het CBS wordt overgeschreven uit de fiscale aangifte, elke gelijkenis met de waarde in het economisch verkeer berust op zuiver toeval.

(b) Het belang van het ondernemersinkomen neemt toe door de toename van het aantal schijnzelfstandigen. In de periode 2006-2014 nam het aantal huishoudens met ondernemersinkomen toe met 152.000 tot 865.000. (21%) Voor de nadere CBS-cijfers zie [2].

(c) In het 10e vermogensdeciel wordt dus kennelijk nauwelijks meer inkomen gegenereerd met die € 13,7 mld. extra vermogen.

§3 Ondernemersfaciliteiten

Ons fiscale systeem kent een groot aantal faciliteiten die de ondernemingszin moeten prikkelen, maar vooral natuurlijk de Upper Middle Class in de fiscale watten legt. We zullen die effecten eens op een rijtje zetten.

Tabel 2 Overzicht belastingfaciliteiten ondernemers

199_2

De faciliteiten zijn overgenomen uit CBS statline voor zover de eenvoudige burger dat van het CBS mag weten. Zie de bijdrage Inkomstenbelasting 2013 voor een overzicht van de ontbrekende gegevens – met name op het gebied van de vrijstellingen (tabel 5).

De ondernemingsfaciliteiten namen in de periode 2007-2013 met 77 % toe.

(b) De MKB-winstvrijstelling wordt berekend over de winst die overblijft na toepassing van de ondernemersaftrek (zelfstandigen- en startersaftrek) en bedroeg voor 2013 14% (2012: 12%). Om onduidelijke redenen loopt deze winstaftrek onbeperkt door, ongeacht het inkomen, van 0 – ∞. De MKB-vrijstelling en ondernemersaftrek bedroeg voor 2013 31.4% van het ondernemersinkomen. Het 10e inkomensdeciel neemt hiervan toch nog € 2,3 mld. (27%) voor zijn rekening, maar zal in belangrijke mate gebruik maken van de aanmerkelijk belang regeling.

(c) De investeringsaftrek betreft kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, investeringsaftrek voor energie en milieu-investeringsaftrek.

(d) Dit betreft zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek vanwege een partner die zonder vergoeding meewerkt in een onderneming, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (geldt sinds 2007), stakingsaftrek.

(f) De aftrekpost inkomensvoorzieningen heeft betrekking op premies voor inkomensvoorzieningen, zoals lijfrenten die tot een maximum bedrag aftrekbaar van het inkomen in box 1. Deze post is overigens eerder een subsidie voor de financiële maffia. Ik neem aan dat de FOR hier niet onder valt maar van de winst is afgetrokken. Deze faciliteiten zijn ook voor werknemers beschikbaar die een pensioengat hebben en de fiscale fasciliteiten nog niet optimaal hebben gebruikt.

{Aanmerkelijk belang aandeelhouders zullen veelal een pensioen in eigen beheer hebben. Hoe dit pensioen in de CBS-cijfers wordt verwerkt is niet duidelijk, in elk geval vallen deze posten niet onder het gebruikelijke pensioenvermogen en is de omvang ook bij het CBS onbekend.}

We kunnen de ondernemersfaciliteiten ook per inkomensdecciel weergevn.

199_3

Relateren we het ondernemersinkomen aan het ondernemingsvermogen zoals dat in §1 is weergegeven dan onstaat het volgende beeld:

199_4

De ondernemersfaciliteiten vormen dus een bovenmatig deel van de aftrekposten exclusief HRA-infuus, waar de werknemers het moeten doen met de schamele met een hoger inkomen afnemende arbeidskorting.[3] Een grafiek laten we deze keer achterwege een eerdere grafiek vindt u hier.

_________________

Laatst bijgewerkt 8 maart 2016

[1] CBS Statline, “Vrijstellingen en aftrekposten inkomstenbelasting;particuliere huishoudens”,  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80838NED&D1=2&D2=a&D3=0,96&D4=a&HDR=G3,T&STB=G2,G1&VW=T, 29 januari 2016

[2] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/meer-mensen-flexibel-aan-de-slag.htm

[3] http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/heffingskortingen/arbeidskorting/tabel_arbeidskorting_2015

zie ook Koen Caminada, “De tragiek van gefaalde ambities en gemiste kansen rond belastinghervorming”, Me Judice, 23 september 2015,

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-tragiek-van-gefaalde-ambities-en-gemiste-kansen-rond-belastinghervorming

Advertenties

From → 0. Permanent

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: