Skip to content

1. Belasting box 3 2013

8 maart 2016

_____________________________________

In deze bijdrage gaan we in op de belasting in box 3: de vermogensrendementsheffing. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de reeks

Inkomstenbelasting 2013

1. Belasting box 3 2013  – vermogensrendementsheffing

2. Belasting Box 2 2013 – aanmerkelijk belang inkomen

3. Belasting ondernemingsinkomen 2013

Ca 23% van het vermogen is onderhevig aan de vermogensrendementsheffing., hiervan is dan nog eens 30% vrijgesteld zodat 16% van het vermogen huishoudens van € 2.021 mld. (2013) wordt belast in box 3. Daarnaast wordt 2% belast als ondernemersinkomen in box 1 en 8% in box 2 als aanmerkelijk belang inkomen. Grote bleeders in de vermogensbelasting opbrengst zijn het onbelaste pensioenvermogen (35%) en het HRA-infuus van de eigen woning (18%)

samenvatting

_____________________________________

§1 Het inkomen uit vermogen

Volgens het CBS bestaat het inkomen uit vermogen uit de navolgende componenten [1a]:

Tabel 1 Inkomen uit vermogen volgens het CBS

201_1

(1) De groene cellen geven het “inkomen” uit vermogen aan zoals het CBS dat in zijn bruto-inkomen opneemt. Inkomen staat hier tussen aanhalingstekens omdat sprake is van ontvangen rente, ontvangen dividenden , huur en pacht, dus gerealiseerde inkomsten waarbij (on-) gerealiseerde resultaten zoals b.v. de koerswinsten en de koersverliezen op effecten naast de waarde mutaties onroerend goed niet in aanmerking worden genomen.

(2) CBS: “Toegerekende huuropbrengst van de eigen woning is de economische huurwaarde, een raming van het bedrag dat de woning bij verhuur zou hebben opgeleverd. Periodieke betalingen voor erfpacht en dergelijke zijn in mindering gebracht.” [1a]  Per 1/1/2014 is de bruto vermogenswaarde eigen woning €1.045,7 mld. Bij een economische huurwaarde van 4,5% zouden we dus om scheefwonen tegen te gaan een toegerekende huurwaarde van € 47,1 mld. hebben verwacht. Dat de door het CBS  toegerekende huuropbrengst van € 12,9 mld. nergens op slaat, valt ook in te zien als we naar de betaalde hypotheekrente van € 32 mld. kijken.

(3) Het aanmerkelijk belang dividend wordt in de bijdrage Belasting box 2 2013 verder behandeld. De toename in 2007 (en 2014) is, zoals daar verder toegelicht, een gevolg van de anticipatie op een belastingdouceurtje van een tijdelijke tariefsverlaging.

In Nederland hebben we te maken met een belasting op vermogen volgens de vermogensrendementsheffing (VRH) waarbij een fictief inkomen (gerealiseerd en ongerealiseerd) wordt belast tegen 30%.

§2 De vermogensrendementsheffing in box 3

Voor de systematiek van de VRH en de nieuwe wettelijke regeling verwijzen we naar de bijdrage Vermogensrendementsheffing nieuwe stijl. Ook gaan we hier niet meer nader in op het forfaitaire karakter van de heffing. [zie noot 2]

De vermogensrendementsheffing (VRH) kan als volgt worden samengevat:

Tabel 2 Vermogensrendementsheffing en vermogen huishoudens

201_3

Toelichting:

(1) Van het vermogen huishoudens per 1/1/2013 groot € 2.021 mld. is € 455 mld. onderhevig aan VRH. Hiervan is € 136 mld. vrijgesteld zodat € 318 mld. wordt belast met € 3.821 mln. VRH. Voor een uitgebreidere toelichting op de bepaling van de vermogensposten buiten de CBS statistiek zie de bijdrage Vermogen huishoudens 31-12-2013 (“2014”).

(2) De vermogenscomponenten die niet onder de VRH vallen en (deels) niet op andere wijze worden belast staan vermeld in tabel 2.  Grote posten zijn daarbij:

(a) Het pensioenvermogen is vrijgesteld van vermogensbelasting. Het bedrag voor 1/1/2013 bedroeg ca € 709 mld. , na aftrek van de belastingclaim op dat vermogen (35%) van de staat. Daarnaast derft de overheid ca 17% belasting en sociale premies op elke euro pensioenpremie (werknemer en werkgever) die in de pensioenpot wordt gestopt. Jaarlijks is hier ca € 7,5 mld. derving mee gemoeid. Met de vrijstelling VRH is, zonder rekening te houden met een vrijstelling sprake van ca € 8,5 mld. , berekend over het deel van het pensioenvermogen dat de huishoudens toekomt. Reden genoeg om de omkeerregel pensioenen en de fiscale behandeling van pensioenen drastisch te herzien. Over de verdeling van het pensioenvermogen over de vermogensdecielen is weinig bekend.

(b) De eigen woning valt onder een negatieve vermogensbelasting, niet slecht voor een consumptiegoed. De aftrek eigen woning voor 2013 bedroeg € 27,5 mld. Tegen 43% is dat € 11,8 mld belastingderving. Zou de eigen woning onder de VRH vallen dan zou dat voor 2013 € 4,3 mld. VRH opleveren. Per saldo kan de schatkist dus ca € 16 mld. belasting teruggeven als we het HRA-circus opdoeken.

(c) Het aanmerkelijk belang vermogen wordt in de bijdrage Belasting box 2 2013 behandeld. Het ondernemingsvermogen wordt in de bijdrage Belasting ondernemingsinkomen 2013 onder de loep genomen.

(d) Per saldo valt dus voor 2013 23% van het vermogen huishoudens onder de VRH. Dat aandeel is vrij constant.

(e) De gegevens per deciel zijn alleen voor de vermogensverdeling naar inkomen beschikbaar.  Er bestaat een groot verschil tussen de vermogensverdeling naar inkomens- en vermogensdeciel. Uiteraard heeft dit veel zo niet alles te maken met het inkomensbegrip in de belastingwetgeving, dat door het CBS, bij gebrek aan mankracht en middelen bijna klakkeloos wordt gevolgd.

Indien we nu het inkomen uit vermogen uit §1 tabel 1 – totaal vergelijken met de bruto VRH-grondslag uit §2 dan ontstaat het volgende beeld:

201_2

(1) Het verschil wordt veroorzaakt door de forfaitaire VRH-regeling, waarbij ook het ongerealiseerde resultaat wordt toegerekend.  De bewijslast daarvan zou natuurlijk bij Wiebes horen te liggen, maar die keert de bewijslast graag om. [2]

___________

Laatst bijgewerkt 8 maart 2016

[1a] CBS Statline, http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70991ned&D1=2&D2=a&D3=0&D4=5-13&HDR=G3,T&STB=G1,G2&VW=T

[1b] CBS Statline, “Vrijstellingen en aftrekposten inkomstenbelasting;particuliere huishoudens”,  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80838NED&D1=2&D2=a&D3=0,96&D4=a&HDR=G3,T&STB=G2,G1&VW=T, 29 januari 2016

[1c] CBS Statline, “Heffingskortingen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens”,  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80842NED&D1=1-2,5&D2=a&D3=0&D4=a&HDR=G3,T&STB=G2,G1&VW=T , 29 januari 2016

[1d] CBS Statline, “Inkomstenbelasting particuliere huishoudens; verdeling belastingdruk”,  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80844NED&D1=1&D2=a&D3=87-96&D4=a&HDR=G3,T&STB=G2,G1&VW=T , 29 januari 2016

[1e] CBS Statline, “Belastingvoordelen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens”,  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80846NED&D1=1-2,5&D2=a&D3=0,95-96&D4=l&HDR=G3,T&STB=G2,G1&VW=T, 29 januari 2016

[2] Het recht gaat echter binnenkort wel zijn loop hebben:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2016:41

Advertenties

From → 0. Permanent

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: