Skip to content

Kwartaalmonitor overheidsfinanciën

28 december 2015

___________________________________________________

Apetrots is het CBS een nieuwe publicatie gestart waarbij het nu per kwartaal de burgers misinformeert over de staat van de overheidsfinanciën. In deze bijdrage nemen we de juistere cijfers op, gebruik makend van dezelfde Statline gegevens en de stand van het pensioenvermogen, waarop de staat nog een belastingclaim heeft van zo’n 35%. Daarnaast laat de integrale doorrekening van de mutaties in de overheidsschuld beter zien welke factoren de overheidsschuld beïnvloeden.

Gegeven het motto van deze site hoeft de voorstelling van de stand van zaken van de overheidsfinanciën door het CBS ons niet te verbazen. Het CBS heeft nog wat huiswerk te doen om hun kwartaalmonitor echt inzicht te laten geven in de overheidsfinanciën. Ook het CPB gaf bij monde van mevrouw Van Geest, directeur van het CPB, in een recente lezing over de overheidsschuld en het overheidstekort een onvolledige en daarmee misleidende voorstelling van zaken, waarbij de historie grof geweld werd aangedaan.

Overigens zijn wij van mening dat de staat een onaanvaardbaar risico loopt op de belastingclaim op het pensioenvermogen van eind 2015K3 € 472,6 mld. Dit pleit ervoor de omkeerregel pensioenen met onmiddelijke ingang af te schaffen.

Update: ook mijn bank, de Rabobank,  kan niet rekenen en laat zich in de lure leggen door de foute EU-regeltjes van de EU-bureaucraten. [3]

___________________________________________________

De CBS-kwartaalmonitor houdt ons het volgende beeld voor [1]:

Tabel 1 CBS Kwartaalmonitor kerncijfers

195_1

De overheidsinkomsten slaan echter door de omkeerregel pensioenen danig uit het lood en hier zal men dus terdege rekening moeten houden. De pensioenpremie bedraagt voor 2015 ca € 44 mld. Hierop laat de overheid 52% belasting en premies liggen of € 23 mld. Wel rust hierop nog een 35% belastingclaim van € 15 mld. op de toekomstige pensioenuitkeringen, die niet in de boeken van de staat worden ingeboekt (kasstelsel). De staat geeft dus direct zo’n € 8 mld. aan belasting en premies weg en dat geld komt nauwelijks aan de lage inkomens ten goede. Tevens maakt de staat rendement op zijn pensioenvermogen van ruim 4% van € 473 mld. of ca € 19 mld., ook dit bedrag zult u niet in de boeken van de staat aantreffen. Ons zogenaamde EMU-“tekort” bestaat dus in feite niet en is een gevolg van onordentelijk boekhouden. Door die bedragen niet in te boeken kan het volk flink bang gemaakt worden met een niet bestaand overheidstekort en overheidsschuld en wordt hiermee de weg vrijgemaakt om bezuinigingen en lastenverzwaringen af de dwingen. Voorzover die bezuinigingen betrekking hebben op minder dienstverlening is dat in feite ook een lastenverzwaring als dat voordeel niet aan de burger wordt doorgegeven en is het onderscheid semantiek.

Daarnaast hebben we ook nog te maken met de vrijstelling vermogensrendementsheffing die, zonder rekening te houden met een vrijstelling, jaarlijks op zo’n 1,2% * 65% (aandeel burgers) van het pensioenvermogen groot € 1.350 (2015K3) of € 10,5 mld. komt. De belastingfaciliteiten pensioenen is dus de grote bleeder voor onze schatkist. Door deze faciliteiten betalen de huidige belastingbetalers te veel belastingen: één keer om het ontstane tekort (ten dele) op te vangen en één keer als pensioendeelnemer bij de pensioenuitbetaling.

Op de CBS-tabel valt dus het nodige af te dingen zodat we maar direct onze aangepaste versie komen:

Tabel 2 Reëlere kwartaalmonitor kerncijfers

195_2

(a) Een integrale doorrekening van het verloop van de overheidsschuld is informatiever dan enkel het EMU-tekort te monitoren. Zo zorgde de mutatie financiële vaste activa in 2015 K2 & K3 voor een daling van de overheidsschuld met € 21,5 mld.

(b) De officiële overheidsschuld nam in de periode 2014K2 – 2015K3 dus met € 7,1 mld. toe, waarvan € 24,9 mld. voor rekening komt van het EMU-tekort.

(c) Uiteraard dient de de belastingclaim van ca 35% op en de mutatie in het pensioenvermogen in de beschouwing te worden betrokken. Die claim nam, ondanks de slechte resultaten in 2015, in de periode 2006-2015K3 met € 63,3 mld. toe.

(i) De echte overheidsschuld eind K3 2015 bedroeg dus € – 25,4 mld. (actief) i.p.v. de € 447,2 mld. die het CBS ons voorhoudt. Door de daling van het pensioenvermogen met € 127,1 mld. nam dat actief in 2015 K2 & K3 met € 44,5 mld. af,

(ii) Tegenover het cumulatieve tekort in de periode 2014 k2 – 2015 k3 van € 7,1 mld staat een toename van de belastingclaim op het pensioenvermogen van € 63,3 mld., zodat de reële overheidsschuld met € 56,2 mld. daalde.

(iii) Bij het jaarlijkse overheidstekort moet je natuurlijk de mutatie in de belastingclaim op het pensioenvermogen in aanmerking nemen. In normale jaren stijgt dat pensioenvermogen met ca 7-8% per jaar, waarvan de helft veroorzaakt wordt door gestorte pensioenpremies en de rest door rendementen.

(iv) In de CBS kwartaalmonitor zult u tevergeefs naar deze cijfers zoeken.

Grafisch kan een en ander als volgt worden samengevat:

195_3

(a) De groene lijnen geven dus werkelijke situatie weer. Het effect van de daling van de belastingclaim op het pensioenvermogen in 2015 K2 en K3 (€ – 44,4 mld.) en daar tegenover de vermindering van de financiële vaste activa (€ -21,5 mld. – blauw rechts) komen duidelijk in de grafiek tot uitdrukking.

(c) De rechter grafiek met het overheidstekort wordt nog inzichtelijker als we het cumulatieve verloop van het overheidstekort weergeven:

195_4

(i) De eindtotalen vinden we ook in tabel 2 kolom totaal mutaties terug.

Het CBS heeft dus nog wat huiswerk te doen om hun kwartaalmonitor echt inzicht te laten geven in de overheidsfinanciën.

Je moet zo’n kwartaaloverzicht natuurlijk ook op de langere termijn bezien. De mutaties in de financiële vaste activa van K2 en K3 2015 komen ten slotte niet uit de lucht vallen. Een lesje geschiedenis van onze overheidsschuld kan daarom geen kwaad. Het verloop van de overheidsschuld voor de periode 2006-2016 kan als volgt worden weergegeven:

195_5

(a) In 2008 nam de netto overheidsschuld met € 121 mld. toe. Daarvan is € 88 mld. een toename van de overheidsschuld en € 33 mld. een daling van de belastingclaim op het pensioenvermogen. Van die € 88 mld. toename had € 85 mld. betrekking op een toename van de financiële vaste activa.

(b) Zolang de dekkingsgraad van de pensioenfondsen > 100% is geldt dat de pensioenverplichting en algemene reserve van de pensioenfondsen communicerende vaten zijn. De rekenrente heeft dan geen effect op de belastingclaim op dat pensioenvermogen.

(c) Zonder een goed begrip van de mutaties in de overheidsschuld is elke bewering over onze ondragelijke hoge overheidsschuld en onze interestlast op die schuld onzinnig. Op die belastingclaim werd immers een fors rendement gemaakt dat de dalende rente op de overheidsschuld verre overtrof. In feite is onze overheidsschuld belegd in het pensioenvermogen, met alle risico’s van dien.

__________________

Laatstelijk bewerkt 6 januari 2016

Bronnen:

[1]CBS, “Kwartaalmonitor Overheidsfinancien“, http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/8C7A35B8-AE8F-4F31-A216-5E16AB0B7336/0/KwartaalmonitorOverheidsfinancien2015_k3.pdf

[2] CBS Statline , http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82565ned&D1=0,3-9,11-12&D2=0&D3=76-77,79-82,84-86&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T

Deze tabel geeft meer relevante informatie dan de door het CBS aangegeven tabel.

en DNB statistieken zie de bijdrage pensioenen.

[3] http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nederlandse-begroting-na-het-jubeljaar-2016-dreigen-zure-bezuinigingen-in-2017

Advertenties

From → 3. Vervallen

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: