Skip to content

Het ABP persbericht

1 december 2015

_____________________________________________

Deze bijdrage laat zien wat er aan het ABP persbericht [1] ontbreekt.

_____________________________________________

“ABP-premie omlaag, pensioenen blijven op de nullijn

De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8%. De huidige premie is 19,6%. Door de huidige financiële situatie, kan ABP de (opgebouwde) pensioenen in 2016 niet verhogen.

Het ABP-bestuur tekent hierbij wel aan dat er mogelijk vanaf 1 april 2016 een premieopslag moet worden ingevoerd. De hoogte van de dekkingsgraad op 31 december 2015 is daarvoor bepalend. In januari 2016 bepaalt het ABP-bestuur of die opslag er komt.

Bent u militair? De premie voor de eindloonregeling wordt volgende week formeel vastgesteld door het ABP-bestuur.

Waarom daalt de pensioenpremie?
De premie daalt onder andere door de overgang van loon- naar prijsindexatie. Deze wijziging heeft het grootste effect op de premie. De verhoging van het ABP NabestaandenPensioen per 1 januari 2016 zorgt ervoor dat de premie hoger wordt. Ook de invoering van de nieuwe pensioenregels heeft een verhogend effect op de premie. Per saldo komt de kostendekkende premie uit op 17,8%. De pensioenpremie is de premie voor uw ABP KeuzePensioen en ABP NabestaandenPensioen.

Werkgever betaalt groter deel van de pensioenpremie

Uw werkgever gaat in 2016 een groter deel van de pensioenpremie betalen. U betaalt in 2016 30% van de premie zelf (dit was 32%) en uw werkgever betaalt 70% (dit was 68%).
Geen indexatie
Door de huidige financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2016 niet verhogen. Daarvoor is de beleidsdekkingsgraad, 99,3% op 31 oktober 2015, niet voldoende. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% zijn.

27-11-2015 “

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

In aanvulling:

♦ De actuele dekkingsraad per eind oktober gaat u niets aan.

 ♦ De premie daalt onder andere door de overgang van loon- naar prijsindexatie. U dacht misschien “welke loonindextie of hoezo prijsindexatie?” Hoe kan het dan dat ik daar de laatste jaren niets van gemerkt heb en dus premie betaald heb voor iets dat ik niet krijg?

 ♦  Ik dacht dat de premieverhoging voor de werkgever ten koste ging van mijn loonruimte en dat ik die pensioenpremie dus zelf betaalde. Eigenlijk betaal ik toch 100% van de pensioenpremie zelf, dat heet loonruimte geloof ik,  of heb ik in de collegebanken niet opgelet?

 ♦  Als die premie van 17,8% kostendekkend is, waarom krijg ik dan geen prijsindexatie? Of is die kostendekkende premie alleen voor de nominale uitkering, en dus een misleidende term, en dekt die premie dus niet alle kosten?

♦   De doorsneepremie problematiek wordt steeds pregnanter. Als we het effect op het pensioenvermogen op ca 12% stellen dan verhoogt dit het tekort Q3 2015 met € 43 mld. als deze methodiek wordt afgeschaft.

 ♦  Door de huidige stand van zaken (beleidsdekkingsgraad 99,3%) :

(a) Kan ik mijn pensioen niet overdragen als ik van werkgever verander,[3]

(b) Moet ik rekening houden met afstempeling van pensioenrechten als de dekkingsgraad 5 jaar onder de 104,2% blijft. Een eventuele verlaging mag over maximaal 10 jaar gespreid worden, zodat uw pensioen niet plotseling fors lager wordt. [2]

(c) Kan ik voorlopig fluiten naar mijn indexering tot de beleidsdekkingsraad 110% is. Maar dan moet de dekkingsgraad in 10-12 jaar ook nog tot 128% stijgen om het reservetekort aan te vullen en dat geld is dus niet beschikbaar voor indexering. [2]

(d) Hoe past een en ander binnen het herstelplan 30-6-2015, dat gegeven de slechte resultaten van Q2 en Q3 2015 en de UFR-aanpassing van DNB sterk gedateerd is ? Welke indexatie kan ik op basis van dat plan en het FTK verwachten voor de komende 12 jaar? De beste schatting is ongetwijfeld om uit te gaan van geen prijsindexering, hoewel ik voor die indexering kennelijk nog wel premie betaal.

Als die pensioendeelnemers daar nu eens concreet antwoord op kregen van het ABP-bestuur in plaats van die leuterverhalen over verantwoord beleggen?

______________

Laatste bijgewerkt 1 december 2015

[1] https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/premie-indexatie.aspx

[2] https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/dekkingsgraad/

[3] https://www.abp.nl/uw-situatie-verandert/nieuwe-baan/waardeoverdracht-van-abp.aspx

[4] https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/herstelplan.aspx

Advertenties

From → 3. Vervallen

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: