Skip to content

Open brief aan Erik Rezelman (RTL nieuws)

14 september 2015

_____________________________________

Geachte heer Rezelman,

Sinds kort schijnt u mij te volgen op Twitter. Voor een economisch redacteur die bij de tijd wil blijven is dat rijkelijk laat. maar beter laat dan nooit. Hopelijk vindt u binnenkort tijd om de publicaties die de afgelopen jaren van uw hand inzake de overheidsschuld op RTL-Nieuws verschenen zijn alsnog te rectificeren. [1] Deze brief zal u daarbij van pas komen. Ook zou u natuurlijk de populaire Z24-staatsschuldmeter eens gelijk kunnen zetten, deze loopt namelijk al vele jaren achter de feiten aan.[2]

Als leidraad zal ik gebruik maken van het navolgende actuele overzicht dat een zo goed mogelijk benaderd inzicht geeft in het echte verloop van de overheidsschuld voor de jaren 2000-2016: De overheid is nu eenmaal niet zo scheutig met deze informatie.

P01_03

Ik zal uw onder [1] genoemde artikelen nalopen, waarbij ik met het meest recente artikel begin. Voor zover uw cijfers overeenstemmen met het overzicht is er geen reden om op de cijfers in te gaan. We zullen ons vooral concentreren op de omissies en soms onjuiste of onvolledige voorstelling van zaken.

Hierbij geldt voor een journalist natuurlijk dat het moedwillig weglaten van relevante informatie zodat de lezer op het verkeerde been wordt gezet, materieel gelijk staat aan een loopje met de waarheid nemen, om voor één keer eens een eufemisme te gebruiken.

“De Staatschuld loopt op van 250 naar 466 mld. in 9 jaar.”

Op zich is het juist dat de overheidsschuld in de periode 2007-2016 met € 197 mld. toeneemt, maar zonder vermelding dat de belastingclaim op het pensioenvermogen in diezelfde periode met  € 269 mld. toenam is dat misleidend. Dat de overheid in die periode dus een aardig rendement maakte op zijn staatsleningen die materieel waren belegd in het pensioenvermogen had ook wel vermeld mogen worden. Volgens het CPB steeg het pensioenvermogen in de periode 1990-2012 met 8% per jaar, waarvan de helft door premies en de ander helft door rendementen.[3] Aangezien de belastingclaim op het pensioenvermogen eind 2016 ca 536 mld. bedraagt, hebben we het dan over een gemiddeld met € 43 mld. jaarlijks toenemende belastingclaim, toch niet echt de postzegelkas van de overheid. Omdat de pensioeninformatie gebrekkig is en de cijferreeksen onvolledig zijn, vallen de exacte cijfers inclusief derde pensioenpijler overigens nauwelijks goed vast te stellen.

Onder minister van financiën Wouter Bos steeg de staatsschuld daarna in 3 jaar al met 100 miljard euro.

Misschien goed om eerst het verloop van de overheidsschuld volgens de eerder opgenomen tabel samen te vatten:

P01_03a

Zonder onderscheid te maken tussen overheidstekort en investeringen in financiële vaste activa. (2008 : netto € 85 mld.) is de constatering dat de overheidsschuld met 100 miljard euro oploopt niet zo zinvol, om over de toename van de belastingclaim maar te zwijgen.

Zoals uit het overzicht blijkt is een niet onbelangrijk deel van die financiële vaste activa inmiddels terugbetaald. Zolang ABN-Amro en SNS niet zijn verkocht weten we niet hoe de netto exploitatie (incl Aegon, ING, etc) van de 2008 bankenreddingsoperaties uitpakt.[5] Over Griekenland c.s. en de garanties zullen we maar zwijgen, maar volgens onze financiële wizkid De Jager krijgen we dat geld allemaal terug.

In de periode 2007 – 2010 was het werkelijke overheidstekort volgens de tabel toch nog € 22 mld. Uiteraard heeft de geringere stijging van het pensioenvermogen in die periode (geel gemarkeerd) door de bankencrisis (rendement 2008 – 18,5%) daar in niet onbelangrijke mate aan bijgedragen, de belastingclaim steeg in die periode maar met 3,5% per jaar.

Maar ook in de jaren daarna, is ondanks forse bezuinigen, de staatsschuld flink opgelopen.

Zoals uit de tabel kan worden afgelezen was het cumulatieve overheidstekort in de jaren 2011-2016 € 108 mld. terwijl de belastingclaim met € 229 mld. toenam. Dit ondanks de forse bezuinigingen die er mede voor zorgde dat de groei van het bbp in Nederland, en daarmee de belastingopbrengen nogal achterbleven vergeleken met het relevante buitenland. Alleen al in 2014 nam de belastingclaim op het pensioenvermogen met € 77 mld. toe.

 De Nederlandse overheidsschuld blijft ook de komende jaren alsmaar verder stijgen.

Ook hier is een blik op de tabel voldoende om tot een andere conclusie te komen.

De Nederlandse overheid krijgt het tegenwoordig wel voor elkaar om het jaarlijkse tekort onder de 3 procent te houden, maar de staatsschuld is wel te hoog ten opzichte van onze economie

Het zou uitermate onverstandig zijn om met de huidige stand van de economie nog verder te bezuinigen. We hebben noch een overheidsschuld (actief 82 mld.) noch een overheidstekort (2016: overschot 25 mld.) Het kan natuurlijk altijd beter, maar waar ten opzichte van onze economie opslaat, moet u nog maar eens uitleggen.

In 2016 bedraagt de pensioenpremie inclusieef derde pijler € 47 mld. (6,7% bbp) Hierdoor loop te overheid voor het jaar 2016 al € 24,5 mld, aan belastingen en premies mis, waarvan € 8 mld. permanent. Voor de periode 2007-2013 was de pensioenpremie voor de pensioenfondsen alleen al € 208,3 mld. Dit leidde tot een inkomstenderving voor de overheid van € 35,4 mld. en een toename van de belastingclaim met € 72,9 mld. Daar kun je dan nog eens ca 15% voor de derde pensioenpijler bijtellen.

 Nu ligt de schuld ruim boven de 60% van het BNP, de maximum grens van de Eurozone.

U bevindt zich in het goede gezelschap van de Euro bobo’s die zoals ze met Griekeland hebben laten zien überhaupt geen balans kunnen lezen. De relevantie van het Groei- en stabiliteitspact is voor Nederland sowieso nihil.

Ik zou natuurlijk ook op uw andere artikelen kunnen ingaan, maar dat zou eigenlijk een herhaling van zetten worden. Ik denk dat u nu wel genoeg informatie heeft gekregen om tot rectificatie over te gaan.

Overigens valt als een “rode draad” in uw artikelen op dat u de pik op PvdA-politici schijnt te hebben. Nu ben ik ook niet zo onthousiast over hun optreden, maar het was mij nooit zo opgevallen dat Balkenende en Rutte eigenlijk alleen maar voor spek en bonen meededen. Die PvdA-bewindslieden konden natuurlijk niet, zoals Zalm destijds, de overheidsschuld verminderen door met de privatisering het taferzilver te verkwanselen. Tevens is de invloed van de politiek op het overheidstekort en de overheidsschuld aanzienlijk minder dan u suggereert. Naast de dollar en de export hebben we te maken met een toename van de belastingclaim in de periode 2000-2016 van € 375 mld. en over het pensioenvermogen heeft de overheid noch het parlement nauwelijks iets te vertellen, laat staan het Nederlandse volk.

Des al niet te min bevindt u zich in “goed” gezelschap van een groot aantal media als u niet tot rectificatie overgaat. Ik realiseer mij nu pas dat ik u eigenlijk eerder de gelegenheid had moeten stellen door u in mijn mail naar een aantal kranten in te kopiëren, waarvoor mijn welgemeende excuses.

Misschien kunt u Mathijs Bouman ook even bijpraten, gezien diens grote economische kennis had hij u eigenlijk voor een dergelijke uitglijder dienen te behoeden. Hoewel, die schijnt ook niet beter te weten.[4]

Met vriendelijke groet,

Cor Mol

 

P.S. Als u zich toch aan het inlezen bent, kunt u ook kennis nemen van de volgende zojuist geactualiseerde bijdragen:

De overheidsschuld

De overheidsbalans 2014

Pensioenen.(De goudpot van de overheid)


[1] Ik denk daarbij – zonder volledig te zijn aan:

http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/staatsschuld-loopt-op-van-250-naar-466-miljard-9-jaar

http://www.rtlnieuws.nl/economie/staatsschuld-loopt-op-tot-meer-dan-500-miljard-euro

http://www.rtlnieuws.nl/economie/staatsschuld-loopt-onder-wouter-bos-op-met-100-miljard-euro

http://www.rtlnieuws.nl/economie/nederlandse-staatsschuld-stijgt-tot-boven-de-60-356-miljard-euro

[2] Om embarrassment te voorkomen heb ik de cijfers maar weggelaten:

meter

De meter zou uiteraard achteruit moeten lopen om de werkelijk situatie weer te geven en dan wordt het ineens een stuk minder spannend. Ik zou hier natuurlijk ook een schandpaal kunnen opzetten met al die halve en hele zolen die de staatsschuldmeter.nl al twitterend instemmend, als een kip zonder kop, nakauwen. De beeldspraak loopt wat mank, maar u begrijpt wat ik bedoel.

[3] CPB, “Vermogensschokken en consumptie in Nederland”,http://www.cpb.nl/publicatie/vermogensschokken-en-consumptie-nederland , 23.

[4] http://www.z24.nl/economie/staatsschuld-iedere-seconde-480-euro-hoger-380654

[5] Miljoenennota 2015

MN 2015

In de staatsbalans is de deelneming ABN-Amro reeds afgewaardeerd.

 

Advertenties

From → 3. Vervallen

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: