Skip to content

CBS ambtenaren salarissen

4 september 2015

_______________________________________________________

Eerder besteden we in de bijdrage Sigaar uit eigen doos aandacht aan de CAO-perikelen van de ambtenaren om de leugenachtige praktijk van Plasterk aan de kaak te stellen. Het CBS deed nadien nog een duit in het zakje door in een persbericht te stellen dat “ambtenarensalarissen minder stegen dan die van andere werknemers.” Het gaat hierbij volgens het CBS om een verschil van 3,9% met de particuliere sector in de periode 2010-2014.

Gelukkig beschikken wij ook over Statline en kunnen de de stelling van het CBS dus toetsen. Allereerst valt op dat werknemers in de gesubsidieerde sector kennelijk niet meedoen bij het CBS. In de tweede plaats is het natuurlijk ook een kwestie van je basisjaar goed kiezen. In de derde plaats was het wel handig geweest als het CBS een referentie naar de gehanteerde Statline tabel had opgenomen, iets wat het CBS normaal wel doet. Zelf heb ik gekozen voor de CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen.

Het verschil, voorzover dat gegeven de definitie van het uurloon al wat zegt, tussen de particuliere sector en de overheid is dus 3,3% en geen 3,9%. Zonder daarbij de eerdere loonontwikkeling in aanmerking te nemen is dit cijfer echter nietszeggend. Zonder arbeidsproductiviteit, inflatie en de arbeidsinkomensquote in aanmerking te nemen is de vergelijking incompleet. We zullen zien dat de particuliere sector nog meer reden tot klagen heeft.

Dit alles is evenwel vechten tegen de bierkaai als de organisatiegraad van de werknemers niet toenemt en de vakbeweging zijn werk niet doet. [2] Over het (wat) gunnen in de politiek aan je politieke tegenstanders zullen we het maar helemaal niet hebben. De historie leert dat als meneer Heerts nog aan die kant had gestaan, hij het zelfde kunstje had geflikt.

_______________________________________________________

1 De Grafiek van het CBS

De grafiek van het CBS ziet er als volgt uit [1c]:

Grafiek 1

185_1

(a) De CAO-lonen ambtenaren zijn met 1,2% toegenomen, die van de particuliere sector met 5,1% en in totaal namen de lonen van alle werknemers in Nederland met 4,6% toe. (conform persbericht CBS)

2.CBS Statline [1]

Het CBS werkt met CAO-lonen per uur. Het CAO-loon inclusief bijzondere beloningen omvat de volgende elementen:

1) het bruto loon voor normale arbeidstijd van voltijdwerknemers, 2) alle bindend voorgeschreven (verplicht), regelmatig betaalde toeslagen, 3) alle bindend voorgeschreven bijzondere (niet maandelijkse) beloningen, zoals de vakantietoeslag of de eindejaarsuitkering.

Uitgesloten zijn toeslagen die in de CAO’s voorwaardelijk zijn gesteld, zoals een leeftijdstoeslag of een toeslag voor ploegendienst, en individuele loonstijgingen.

Een onderlinge vergelijking op deze basis heeft dus ernstige beperkingen. In het persbericht zult u vergeefs naar die beperkingen zoeken.

Grafiek 2 laat zich als volgt opstellen aan de hand van Statline [1a]:

185_1A

(a) De CAO-lonen ambtenaren zijn dus met 1,8% (0,45% p.j.) i.p.v. 1,2% toegenomen, het verschil kan ik niet verklaren. De stijging in de particuliere sector is inderdaad 5,1% (1,25% p.j.) en in totaal namen de lonen van alle werknemers in Nederland met 4,6% toe (1,13% p.j.), als het CBS tenminste CAO-lonen bedoelt. De loonontwikkeling hield de inflatie 8,5% (afleid 6,3%), op jaarbasis 2,07%, (afgeleid 1,54% p.j.) niet bij.

(b) De lonen in de gesubsidieerde sector (toegevoegd) namen met 5,5% (1,35% p.j.) toe, dat is ook logisch want die daling van de subsidies moet je ergens van betalen. De afvloeingsregelingen van managers zitten dan niet eens in die cijfers. De CAO-sector bestaande uit privaatrechtelijke bedrijven die door subsidie of via wettelijk vastgestelde bijdragen worden gefinancierd, voor zover zij niet tot de overheid behoren. Het gaat hierbij onder meer om het grootste deel van de gezondheids- en welzijnszorg, de uitvoeringsorganen voor de sociale verzekeringen en de sociale werkplaatsen. De mensen die in de werkplaatsen werken zullen die stijging na 2010 niet hebben veroorzaakt.

  1. Dezelfde cijfers maar dan vanaf 2000 [1a; 1b]

185_2

(a) Het CBS heeft dus de 2010-2014 cijfers genomen omdat de nieuwe versie van Statline daar aanvangt (2010=100). Je moet natuurlijk het hele plaatje in aanmerking nemen en zoals altijd is de keuze van het basisjaar cruciaal.

(b) Het kabinet heeft de loonontwikkeling door gebrek aan budgetcontrole in de gesubsidieerde sector dus na 2007 geleidelijk een ietsiepietsie uit de hand laten lopen.Bij die stijging zijn incidentele loonstijgingen niet eens meegenomen.

We kunnen de verschillen natuurlijk ook uitvergroten om beter te zien wat er nu in de periode 2000-2014 gebeurde. Daartoe drukken we het jaarlijkse cumulatieve indexcijfer voor een sector procentueel uit in het indexcijfer van de totale cumulatieve CAO-uurloonontwikkeling van dat jaar en krijgen dan het volgende beeld:

185_3

(a) De particulier sector heeft dus nog meer reden tot klagen.

(b) We zagen dat alle sectoren nog loon tegoed hebben om de inflatie goed te maken. De arbeidsproductiviteit stijgt in de jaren 2014-2016 ook nog met gemiddeld 1,8% per jaar en de arbeidsinkomenquote daalt volgens het CPB van 79,8 (2013) naar 77,4% in 2016. Als het FNV dat laat gebeuren is het geen knip voor de neus waard.[3] Over de andere onderkruipersvakbonden zwijg ik maar liever.

________________

Laatst bijgewerkt 4 september 2015

[1a] http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82838NED&D1=3,10&D2=a&D3=0&D4=0&D5=16,33,50,67,84&HDR=T,G1&STB=G2,G3,G4&VW=T

[1b] Er is natuurlijk ook een oude versie, die verder teruggaat:

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70640ned&D1=a&D2=a&D3=0&D4=0&D5=44,61,78,95,112,129,146,163,180,197,214,231,248,265,268-279&HDR=G3,G2,T,G1&STB=G4&VW=T

[1c] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2015/ambtenarensalarissen-stegen-minder-dan-die-van-andere-werknemers.htm

[2] http://www.volkskrant.nl/economie/kleinknecht-en-de-bierkaai-van-het-cpb~a714493/

{3} Anders dan de NRC 4/9/2015 in een hoofdredactioneel commentaar stelt. Twee quotes:

” FNV kan wel klagen, maar 5 procent extra loon is niet mis”

“De overheid moet een goede werkgever zijn, maar het begrotingstekort dicteert de grenzen.”

De geest van de lezer is in deze bijdrage en de eerdere bijdrage Sigaar uit eigen doos in voldoende mate geslepen om deze onzin te weerleggen. Als het aan de NRC had gelegen hadden onze ambtenaren dankzij het Stabiliteitspact met zijn 3% EMU-tekort de afgelopen dertig jaar helemaal geen loonsverhoging meer gehad. Een overheid die onvoldoende belasting heft, loopt zo eigenlijk binnen.

Mevrouw de Adjunct komt van Elsevier, een blad dat er habitueel een gewoonte van maakt zijn lezers voor te liegen en naar de mond te praten. Die gedragslijn wordt bij de NRC kennelijk voortgezet.

http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2015/8/20150904___/NH-1529718/article.html

Advertenties

From → 3. Vervallen

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: