Spring naar inhoud

Sinterklaas bestaat getuige ASML

16 april 2015

_________________________________________________________________

ASML Holding N.V. voerde in de periode 2012-2014 een belastinglast van 2,6% op over een winst voor belastingen in diezelfde periode van € 3.448 mln. “ASML opereert op een maatschappelijk verantwoorde wijze en daar hoort het afdragen van belasting bij”, zei CFO Wolfgang Nickl tijdens de AvA in 2014. Hij vergat er alleen bij te vertellen dat dit voor 2013 slechts 0,8% was volgens zijn eigen cijfers.[1] Dan is Google’s CEO Eric Schmidt een stuk eerlijker door te stellen dat “Google’s tax avoidance is called ‘capitalism'”. Google’s effectieve belastingpercentage voor 2014 was echter nog altijd 19,2%. In een recente bijdrage gaven we al eens globaal aan hoe de multinationals hun belastinglast door allerlei hanky-panky excercises flink kunnen drukken en hoe de (al dan niet opzettelijk) gebrekkige wetgeving van onze politici ze daar graag bij helpt.

Recent kwam de NRC met een bericht over de België route van een aantal multinationals naar aanleiding van een uitzending van Tegenlicht.[2;10] Alle reden dus om de cijfers van ASML eens tegen het licht te houden aan de hand van hun F-20 filings bij de SEC. [3] Uit de analyse blijkt dat Nederland zich wel heel sterk focust op innovatie subsidies voor bepaalde sectoren. Het verzoek van ASML aan de politiek om de industriesector net als de banken in 2008 te steunen was dus niet aan dovemansoren gericht.[4] Als ASML een bedrijf is dat louter superlatieven kent (NRCQ) dan geldt dat zeker voor zijn taxplanning.

Jaarlijks wordt voor heel Nederland zo’n 600 miljoen besteed aan de innovatiebox en door het traineren van de evaluatie van die box gooien we de komende jaren nog zo’n € 1.200 mln (2015-2016) over de balk.

_________________________________________________________________

§1 Inleiding

Als ASML volgens de NRC Nederlandse belasting ontwijkt, komt van zelf de vraag op of zij dan überhaupt belasting betaalt.[2] Omdat ASML zich strikt aan de wet te houdt en transparant opereert met alle belastingdiensten moet het niet al te moeilijk vallen deze informatie boven tafel te krijgen. [1] De belastingdiensten zorgen er immers voor dat al ASML’s transacties op armth lenght basis plaats vinden en de reconciliatie van de belastinglast in de F-20 filings bij de SEC moet dan het nodige inzicht aan de aandeelhouders en overige belangstellenden geven.

In een eerdere bijdrage zagen we al dat ASML in 2011 € 131 mln. opstreek door de introductie van de innovatiebox, waarvan € 37,5 mln uit voorgaande jaren. Het contract liep toen t/m 2016. De innovatiebox was een speeltje van Verhagen en een uitstekende manier om belastinggeld over de balk te gooien: in dat zelfde jaar streek KPN ook € 118 mln op, maar die betaalde in 2014 tenminste nog wel 16,1% vennootschapsbelasting.

Met de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), Research & Development Aftrek (RDA) en de innovatiebox zijn landelijk ongeveer de volgende bedragen gemoeid.[6]

√ WBSO: € 756 miljoen in 2014; het budget in 2015 is € 794 miljoen.

√ RDA: € 302 miljoen in 2014; het budget in 2015 is € 238 miljoen

√ Het opdoeken van de innovatiebox conform het voorstel van GroenLinks had volgens het CPB voor 2015 € 600 mln. opgeleverd.[7]

Na de vernietigende conclusie van de Algemene Rekenkamer [5a] bij de evaluatie van het innovatiebeleid wachten we nog steeds op de evaluatie van de innovatiebox die voor 2013 (drie jaar na invoering) werd toegezegd. [5b;5c], en zo werd jaarlijks ca 600 mln over de balk gegooid. Eigenlijk weten we dankzij het CPB het antwoord al, maar het kabinet wil graag tijd rekken. [5d]

In het eerste kwartaal 2015 maakte ASLM een winst voor belasting van € 452,2 mln, hierover werd € 49,5 mln belasting geserveerd. (10,9%).

§2 Historisch overzicht belastinglast F-20 2008-2014

Aan de hand van de F-20 filings bij de SEC laat zich de volgende opstelling voor ASML destilleren [2]:

(click op tabel om te vergroten)

ASML f-20 INCOME TAX

Toelichting:

(a) De opstelling die aan de 20-F filing is ontleend geeft een aansluiting tussen de theoretische belasting die volgens het statutaire tarief verschuldigd is en de werkelijk ten laste van het resultaat gebrachte belastinglast. Het verschil kan bestaan uit permanente verschillen, posten die niet in de belastingheffing worden betrokken, tijdelijke verschillen en posten die tegen een ander tarief worden belast (innovatiebox en RDA). De core activiteiten van ASML vinden in Nederland plaats en dat tarief van 25% is dus het startpunt. [1b].

(b) Er lekt dus € 909 mln aan belasting weg t.o.v. het officiële belastingtarief in de periode 2008-2014 waarvan € 596 mln. in de laatste drie jaar. Een bedrag van € 146 mln heeft betrekking op business combination accounting van de Cymer acquisitie en dient dus voor een juister beeld geëlimineerd te worden [9] Het totale werkelijke belastingpercentage komt hiermee op 7,6% i.p.v. 7,1% voor de periode 2008-2014 volgens de 20-F filing en voor de jaren 2012-2014 op 2,9% (20-F 2,6%).

(c) Op de innovatiebox in 2011 wezen we reeds. Daarnaast profiteert ASML van de RDA en WBSO. “Door toepassing van de innovatiebox betaalt ASML circa 10% vennootschapsbelasting over de in Nederland gerealiseerde winst.” (2013) [1] In 2013 betaalde ASML totaal € 8 miljoen belasting. Als alle belasting in Nederland betaald zou worden (dat is niet zo) zou de Nederlandse winst voor belastingen derhalve maximaal € 80 mln. bedragen. Dat laat dan € 943 mln. winst over voor het buitenland zonder dat daar dan een cent belasting over werd betaald.

(d) “De V.S. kent ook een regeling voor het stimuleren van innovatie door belastingvoordeel.”[1] De financiële impact laat zich niet benaderen.

(e) Het FD [10] heeft uitgezocht dat 3,6 mld. van het vermogen van ASML in Belgie gestald is om gebruik te maken van de zgn. notionele interestaftrek (fictieve rente over het eigen vermogen onder aftrek van bepaalde activa zoals deelnemingen). [10d] Het eigen vermogen van AMSL bedroeg eind 2013 € 7,5 mld. De Cymer deelneming werd voor 3,1 mld. verworven en staat in de Belgische boeken. Uit het antwoord van ASML aan Zembla citeren we [10c]:

“ASML heeft een buffer van 2 tot 2,5 miljard aan cash om schokken te kunnen opvangen. Dit is geld dat is verdiend in het verleden en waarover normale winstbelasting is betaald. Circa een kwart van deze cash is in België. In overleg met de Belgische en Nederlandse belastingdiensten is afgesproken dat ASML verreweg het grootste deel van de belasting over de verdiende rente betaalt aan de Nederlandse belastingdienst.”

Met mijn gebrekkige fiscale kennis kan ik hier geen chocola van maken en derhalve blijft zelfs een poging tot kwantificering achterwege. (als ik toch een poging zou moeten wagen zou ik denken aan 3% van € 500 mln (3,6 – 3,1) cash of € 15 mln notionele interestaftrek. De belastingaftrek van zo’n € 5 mln. (33,99%) is dus op zijn Belgisch klein bier. Waarom de onderneming niet transparanter is, blijft dan ook een raadsel). Op zich is de notionele interestaftrek een logische maatregel om de ongelijke behandeling van vreemd en eigen vermogen ongedaan te maken. Daar hoort dan wel een hoger Vpb-tarief bij.

(f) De Nederlandse fiscus zal het, zoals CEO Wennink zelf ook min of meer toegeeft [1b], dus moeten hebben van de belasting op het salaris en bestedingen van de 5.589 werknemers in Nederland (14.072 in totaal, waarvan 2.754 temps). Als die werknemers overigens expats zijn valt die belastingopbrengst ook weer tegen.

(g) Maar misschien is het jaarverslag wel niet de beste plek om nadere informatie te krijgen over de belastingplanning van ASML en kun je beter naar een VU-belastingseminar gaan. [8]

§3 HighTech low tax?

Nu doet de berichtgeving over internationale belastingontwijking vermoeden dat Hightech multinationals allemaal een loopje nemen met het voldoen aan hun maatschappelijk verplichting om hun fair share van de vennootschapsbelasting te betalen. We gaan daarom de 10-K filing van een aantal mannenbroeders maar eens na en komen tot de volgende opstelling:

(click op tabel om te vergroten)

hightech tax rate

(a) We kunnen dus concluderen dat ASML een uitzonderlijk lage belastinglast heeft en alleen verbaal belasting van enige betekenis betaalt. ASML  betaalde in de periode 2012-2014 2,6% belasting dat is 11,4% van de belasting die zijn peers gemiddeld betaalden in die periode (22,7%).

(b) Hoewel het inzicht in de belastingstructuur ondoorzichtig blijft, denk ik dat onze politici in Den Haag, met dank van de aandeelhouders (w.o. Intel) en de directie van ASML wel erg genereus zijn met de opeenstapeling van Innovatiebox, RDA en WBSO. [11] Je kunt het de onderneming niet kwalijk nemen dat zij geen nee zegt tegen al deze douceurtjes. Dat Sinterklaas bestaat hebben onze Haagse politici, die (overigens terecht) wat graag op bezoek komen bij ASML, maar weer eens aangetoond.[12] Het MKB en vooral de overige belastingbetalers betalen de rekening wel.

 ___________________

Laatst bijgewerkt 16 april 2015

[1a] AvA inzake 2013: http://www.asml.com/doclib/investor/shareholders/2014/asml_20141031_Notulen_AvA_2014_Finaal_v20140721.pdf

Quotes:

“Door toepassing van de innovatiebox betaalt ASML circa 10% vennootschapsbelasting over de in Nederland gerealiseerde winst.”

Op de vraag of ASML om fiscale redenen een in Delaware, V.S. gevestigde onderneming heeft: “De heer Nickl geeft aan dat dit niet het geval is. ASML opereert op een maatschappelijk verantwoorde wijze en daar hoort het afdragen van belasting bij {CM 2013: 0,8%}. Daarbij merkt hij op dat in de V.S. ook een regeling geldt voor het stimuleren van innovatie door belastingvoordeel.”

[1b] AvA inzake 2012: http://www.asml.com/doclib/investor/shareholders/2013/asml_20131010_Minutes_AGM_2013.pdf

Quote

“Mr Wennink replied that ASML’s core activities take place in the Netherlands and that tax is paid on these activities in accordance with Dutch regulations. ASML makes use of the socalled “innovation box” scheme for companies in the innovation sector. Mr Wennink also pointed out the economic importance of the fact that ASML invests a great deal in R&D, particularly given the employment that is being created as a result and ,as a consequence thereof, the tax revenue for the Dutch government.”

[2] NRC, “‘ASML ontwijkt Nederlandse belasting” http://www.nrc.nl/carriere/2015/03/11/asml-ontwijkt-nederlandse-belasting/

[3] http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=asml&owner=exclude&action=getcompany

[4] VPRO Tegenlicht, “Peter Wennink (ASML), http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2011/november/peter-wennink.html

Quote: “Er werd een werktijdverkorting geregeld en in totaal ontving het bedrijf in 2009 35 miljoen euro aan overheidssteun. “Dat is verwaarloosbaar ten opzichte van de miljarden die naar de financiële sector zijn gevloeid,” stelde Wennink in 2010 in het Financieel Dagblad. “Terwijl ons bedrijf toch als motor dient voor de regio.” Hij betoonde zich dankbaar voor de steun, maar stelde tegelijkertijd dat het Nederlandse industriebeleid geen focus kent. Volgens Wennink moet Nederland zich richten op de sectoren waar ze goed in is: watertechnologie, biotechnologie en halfgeleiders. “Focus daarop, ook als dat betekent dat andere regio’s zoals Groningen buiten de boot vallen. Dat is dan jammer.”

[5a] De evaluatie van de innovatiebox laat nog op zich wachten en was volgen de Algemene Rekenkamer voor 2013 gepland:

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2011/09/Innovatiebeleid

“Onze hoofdconclusie is dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van het innovatiebeleid in de periode 2003-2010 niet zijn vast te stellen. Zo hebben we niet kunnen vaststellen of de verdubbeling van de uitgaven aan innovatiebeleid van €1,8 miljard in 2003 naar € 3,7 miljard in 2010 heeft geleid tot vergroting van het innovatief vermogen.”

Verder zoeken bij Financiën leert:

[5b] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/28/de-stand-van-zaken-van-de-evaluatie-van-de-innovatiebox.html

” Dit impliceert dat een representatieve evaluatie (over de jaren 2010, 2011 en 2012) uiterlijk in 2015 gereed is. De evaluatie zal ik laten uitvoeren door een extern bureau dat zowel de econometrische analyses uitvoert en het enquêteonderzoek doet. Ik zeg u daarnaast toe dat ik uw Kamer in 2014 een zo compleet als mogelijke rapportage zal sturen over het gebruik en de gebruikers van de innovatiebox in de periode 2010-2012, onder andere op basis van de Vpb-aangiftes 2010, 2011 en 2012.”

en

[5c] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/02/24/aanbiedingsbrief-over-toezending-evaluatie-innovatiebox.html

“In antwoord hierop kan ik mededelen dat de evaluatie van de innovatiebox niet voor het zomerreces 2015 naar de Kamer zal worden verzonden. Verwachting is dat de evaluatie in het laatste kwartaal van 2015 naar de Kamer zal worden gestuurd. Een gedegen evaluatie heeft tijd nodig om uitgevoerd te worden. Dit heeft onder andere te maken met de verzameling en verwerking van data en de termijnen voor het invullen van enquêtes door externe partijen.” {uiteraard had de overheid dat niet tijdig geregeld en in 2016 moet de regeling vernieuwd zijn}

[5d] CPB: A Study on R&D Tax Incentives Final report, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_52.pdf

[6] WBSO en RDA, http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso-en-rda

[7] https://groenlinks.nl/sites/default/files/Tegenbegroting%20GroenLinks%202014.pdf

[8] VU, http://www.belastingrechtaandevu.nl/Portals/0/images/140702_Uitnodiging_IP-congres.pdf , Michiel van Iersel (VP Corporate Tax Affairs ASML) was er tenslotte ook bij op 2 juli 2014.

[9] http://www.asml.nl/asml/show.do?lang=TW&ctx=49760&dfp_fragment=ifrs_notes_4

[10a] FD, “Fiscale België route populair bij Nederlandse multinationals”, http://fd.nl/economie-politiek/1096213/gebruik-fiscale-belgie-route-groeit-bij-nederlandse-multinationals en

http://fd.nl/binaries/32/35/57/krant-20150312-0-007-012.pdf

[10b] “Nederland belastingparadijs, het vervolg”, http://zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/11-03-2015

[10c] Reactie ASML, http://zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/11-03-2015/reactie-asml

[10d] Notionele interestaftrek, http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/notionele-interestaftrek

[11] http://www.asml.com/asml/show.do?ctx=12288

[12a] http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/04/07/rutte-bezoekt-asml.html

[12b] https://www.tue.nl/innoveren/nieuws/26-09-2013-minister-kamp-bezoekt-tue-asml-en-htc/

[12c] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/02/15/verhagen-legt-laatste-hand-aan-dak-fabriek-asml.html

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: