Spring naar inhoud

Meten met twee maten (klassenjustitie)

25 februari 2015

__________________________________________________________________________________________

Er is nogal wat ophef ontstaan over het declaratiegedrag van Marc Verheijen, Die ophef lijkt mij terecht als je op een holletje je declaraties moet nakijken op onrechtmatigheden als er publicaties in de pers dreigen. Primair zou de verontwaardiging zich natuurlijk moeten richten op diegenen die de declaraties goedkeuren en kennelijk materiële toetsing achterwege laten. Maar dat is zinloos want die huren een accountant in die alleen “bekeken heeft of de controle door de Provincie goed heeft gewerkt” en daar wisten we het antwoord al op dankzij de NRC. [2]

Nu is dit soort kwesties van alle tijden. De Nederlandse volksspreuk “wie appels vaart, die appels eet”  hebben we tenslotte niet voor niets en onze regentenmaatschappij is vergeven van verlenen van wederdiensten. Die rotary’s en andere clubs heb je tenslotte niet voor niets.  Deze bijdrage zou echter niet geschreven zijn als mijn oog niet was gevallen op een recente uitspraak van de voorzieningenrechter Kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam, zoals die wordt geciteerd in accountant.nl [1]. Het is daarbij nuttig om dit vonnis in het licht te stellen van enkele recente gebeurtenissen.

__________________________________________________________________________________________

§1 De Casus

Uit het artikel citeren we om de stemming erin te krijgen:

Vast stond – door middel van een verklaring van een collega en camerabeelden – dat de werkneemster de 50 cent die zij van een klant ontving voor het gebruik mogen maken van het toilet, aanvankelijk in haar broekzak stak en – nadat een collega haar hierop aansprak – het geld alsnog afstortte. De rechtbank oordeelt dat het gedrag van de werkneemster stiekem over komt en de indruk wekt dat zij uitsluitend doordat zij door de collega werd aangesproken het geld in de fooienpot heeft gedaan.

“Uiteindelijk oordeelt de voorzieningenrechter dat in dit geval door de bodemrechter eerder voor de strenge benadering zal worden gekozen dan voor de minder strenge, met name vanwege de relatief korte duur van het dienstverband en de (jonge) leeftijd van de werknemer. De vorderingen van de werknemer worden daarom afgewezen.”

Het is goed dat de wetten voor het roken van Wiet worden aangescherpt: je weet immers maar nooit wat de voorzieningenrechter heeft gerookt als hij een vonnis uitspreekt. Gelukkig hoeft de rechter niet te toetsen aan de grondwet waarbij in artikel 1 bepaald wordt dat “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

§2 vergelijking met andere gevallen. 

Hoewel het gedrag van deze werkneemster verwerpelijk is, is het toch goed om deze sanctie eens te vergelijken met enkele andere gevallen die toch een bepaalde vorm van klassenjustitie en vooringenomenheid van ons-soort-mensen doet vermoeden.

Het geval van Marc Verhijen zelf.

Verhijen geeft zelf al aan dat hij ten onrechte € 399,99  uit staatskas heeft achterovergedrukt, dat is bijna 800 x vijftig eurocent en dat is maar een fractie van de betwiste posten. [2] Maar ja “waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt” en volgens Rutte is de zaak “behoorlijk opgeblazen”. Nu liggen de normen bij onze Maffia provincie aan de Maas natuurlijk anders en daar moet je multicultureel begrip voor kunnen opbrengen. Ook je politieke vriendjes daar zoek je niet echt zelf uit. Een flesje wijn van € 127 is niet te versmaden, vooral als je hem niet zelf hoeft te betalen. Rutte en Zijlstra toonden echter wel erg veel begrip.  Dat is ook begrijpelijk tenslotte heeft de VVD ook verdacht veel overeenkomst met een criminele organisatie gezien het grote aantal bedrijfsongevallen. [3]

Toch gaat het mij in deze bijdrage eigenlijk niet om dit relatief genomen klein bier van een in VVD-kringen hogelijk gewaardeerd Kamerlid die zo nodig de hand boven het hoofd moest worden gehouden. Het gaat om een veel groter goed: de Nederlandse rechtstaat en met name de wijze waarop hier met witte boorden criminaliteit wordt omgegaan. Het meest stuitend is de recentelijke rechtszaak tegen de van belastingontduiking beschuldigde Nederlandse ingezetene die, zeer aannemelijk, niet in de belastingaangifte opgenomen vermogen in het buitenland gestald had.

Het gerechtshof in Arnhem heeft op 3 februari 2015 een uitspraak gedaan inzake ” inspecteur voldoet niet aan verplichting naam tipgever bekend te maken”. Het gaat mij in deze uitspraak niet om de juridische discussie of gebruik gemaakt kan worden van een anonieme tipgever die mogelijk zijn informatie op onwettige wijze heeft verkregen. Het gaat mij om de lamlendige wijze waarop in Nederland misdrijven als zwartsparen en belastingontduiking allebei eufemismen voor ordinaire diefstal van de staat en zijn burgers gesteund door gebrekkige wetgeving van onze politici, wordt aangepakt. Dit staat in schril contrast met de wijze waarop oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen wordt aangepakt.[5] De volgende gegevens ontlenen wij aan het vonnis:

Er was een deal gesloten in september 2009 ( regime Jan Kees de Jager) met de tipgever, waarbij anonimiteit werd gegarandeerd. De FIOD beschikte al over informatie van twee van de drie Luxemburgse banken. Het ging hier om een saldo bij de als Q aangeduide bank van zo’n 1 mln euro. In totaal werden 76 rekeningen bij de Q-bank bekend., waarbij een aantal correct bleken en geen enkel geval onjuist bleek. De erflater stelt dat de belastingdienst dat eerst maar moet bewijzen.

Uit het vonnis valt op te maken:

(a) Kennelijk is voor een aantal van de 76 Luxemburgse Q-rekeningen de juistheid nog niet vastgesteld. Over de andere banken R- en S- meldt het vonnis niets. De afwikkeling door de fiscus is kennelijk tergend langzaam.

(b) De bewijslast ligt hier toch kennelijk alleen bij de fiscus. Het probleem is natuurlijk dat je een dagafschrift van een bankrekening die je niet hebt niet kunt overleggen. Omgekeerd kun je de belastingplichtige natuurlijk wel vragen om de bank te verzoeken om een verklaring op te stellen dat door de belastingplichtige geen saldo wordt aangehouden. Werkt hij hier niet aan mee dan zou dat toch consequenties moeten hebben voor de bewijslast. Verklaart de bank dat geen saldo aanwezig is terwijl dat wel het geval is dan pleegt die bank valsheid in geschrifte. Waarom denkt u dat die Nederlandse banken bijna allemaal filialen in Luxemburg hebben? Ik neem overigens niet aan dat ABN-Amro opruiming gehouden heeft van dit soort rekeningen onder Bos/Dijsselbloem. Van Zalm hoef je dat (zie boven) gezien zijn track record {zie onder [6]} niet te verwachten.

In aanvulling daarop geldt:

{a] Met politici als Juncker in de drivers seat valt van aanpak van belastingontduiking in Europa niet zo veel te verwachten en te duchten. [7]

[b] Met de inkeerregeling kom je op gemakkelijke manier van je zwarte geld af. Er is een ware industrie ontstaan om dit te begeleiden. [8]

[c] “Doet u tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015 een verzoek om gebruik te maken van de inkeerregeling? Als u een boete krijgt, dan kunnen wij matigen tot 10% van de boete die u zou krijgen zonder inkeerregel.” [9]

[d] Eigenlijk is de inkeerregeling een ordinaire en goedkope aflaatbrief waarmee onze zuiderlingen zo vertrouwd zijn. Voor de werkneemster dus geen kans op rehabilitatie en de belastingfraudeurs worden in de watten gelegd.

______________

Laatste bijgewerkt 25 februari 2015

[1] “Diefstal 50 cent: ontslag op staande voet”, http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Diefstal+50+cent+ontslag+op+staande+voet.aspx?utm_medium=email&utm_campaign=Acc.nl+24+februari+2015&utm_term=diefstal&utm_source=Accountant.nl

Ere wie ere toekomt: Carolin Vethanayagam is advocaat bij Justion Advocaten, vestiging Rotterdam. Deze tekst is ook gepubliceerd in de nieuwsbrief van Justion Advocaten.

[2] http://www.nrc.nl/discutabele-betalingen-provincie-limburg-aan-mark-verheijen/

[3] Thomas von der Dunk, “De VVD zet vooral de standaard voor verloedering”, http://www.volkskrant.nl/dossier-thomas-von-der-dunk/de-vvd-zet-vooral-de-standaard-voor-verloedering~a3870932/

en iets gedateerder, maar vollediger: http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/De-verkwisters-van-de-VVD.htm

De criteria voor een criminele organisatie heb ik al eens in deze bijdrage uiteengezet.

[4] http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2015:645

[5] http://www.sdnl.nl/sociale-controle.htm of wat minder schrijnend maar serieuzer  http://media.leidenuniv.nl/legacy/kpg-2006-08.pdf

[6] http://www.ftm.nl/dsb-curatoren-halen-gerrit-zalm-weer-onderuit/

[7] http://www.europa-nu.nl/id/vjosnh61c30c/nieuws/dijsselbloem_begrijpt_vragen_over?ctx=vhxlaspqubvo&tab=0

[8] Drie willekeurige voorbeelden – Google (!) is hierbij ook zeer behulpzaam:

http://www.oomenfiscaalonderzoek.nl/inkeerregeling?gclid=CK7sx-f-_MMCFQrjwgodVZsAFg

http://www.staatsfo.nl/

http://www.inkeer.nl/index_bestanden/Page393.htm

[9] http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/bijzondere_situaties/inkomen_vermogen_alsnog_aangeven/wat_betaalt_u_bij_vrijwillige_verbetering/boete_bij_vrijwillige_verbetering/boete_bij_vrijwillige_verbetering

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: