Spring naar inhoud

1.4 Belasting per deciel – eigen woning 2011

14 mei 2014

____________________________________________________________________________________________________________

In het kader van de reeks inkomensdecielen [en belastingen 2011 wordt in deze bijdrage het belastingvoordeel eigen woning voor huishoudens behandeld. In Nederland wordt ca € 27,1 mld. aan woningsubsidies rondgepompt, waarvan € 17,6 mld. ten goede komt aan de eigen woning “eigenaar”. Het begrip  scheefwonen lijken politici voor te behouden aan de huurders terwijl die “slechts”  35% van het subsidie-infuus voor hun rekening nemen.

Nu de hypotheekrente extreem laag is, lijkt het moment aangebroken om de HRA gefaseerd en snel volledig af te schaffen en de daarmee vrijkomende gelden terug te geven als een belastingverlaging. De belastingderving is immers ook historisch laag, dus nu is het moment gekomen om door te pakken.

Indien we voor eigen woning bezitters dezelfde normen aanhouden als voor de huurders zou eigenlijk van een inkomen uit vermogen van 4,5% van de WOZ-waarde of € 52 mld. inkomen uit vermogen eigen huis sprake moeten zijn. In feite zou dit de eigenwoningforfait bijtelling dienen te zijn in plaats van de huidige € 6,7 mld. (2,9/0,432) onder het HRA-regime.

____________________________________________________________________________________________________________

Tabel 1.4.1 Eigen woning aftrek 2011

 

1_4_1 115d Eigen woning aftrek 2011

(1) De progressie maakt dat het belastingvoordeel per inkomensdeciel nogal toeneemt. Het gemiddeld tarief waartegen de hypotheekrente wordt afgetrokken bedraagt 43,2%.

(2) Indien het sparen door het eigen woning bezit ook belast zou worden, zou dat € 6 mld. belastingen opleveren. Hier moet het eigenwoningforfait vanaf. (ca € 3 mld.)  Het argument dat ook rekening moet worden gehouden met de onroerend goed belasting snijdt geen hout omdat de belasting dan op andere wijze moet worden opgebracht en de EW-bezitter dan i.v.m zijn draagkracht toch weer de pineut is.

Op te merken valt dat bij de berekening geen rekening is gehouden met de vrijstelling box III en dat deze vrijstelling bij een ruimer vermogensbegrip (b.v. ook inclusief pensioenreserves) omhoog zal gaan.

Indien we voor eigen woning bezitters dezelfde normen aanhouden als voor de huurders zou eigenlijk van een inkomen uit vermogen van 4,5% van de WOZ-waarde of € 52 mld. inkomen uit vermogen eigen huis sprake zijn. Een 4% forfaitaire bijtelling is dus te laag. In de 4,5% is overigens wel de waardestijging eigen huis begrepen.

(3) Zoals we in 1.0 zagen vergen de vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen voor een belastingderving  van € 63 mld. Hiervan neemt de HRA sec 23% voor zijn rekening Tellen we de netto derving vermogensrendementsheffing (onder aftrek EWF) mee dan komen we zelfs op 28%.

N.B. Indien de hypotheekaftrek in 2015 voor alle decielen wordt gesteld op 30% en in b.v. 15 jaar tot nihil wordt teruggebracht krijg je direct € 4.419 mln. extra belasting binnen en geleidelijk de rest.  Met die € 4.419 mln. verhoging kun je de belastingen direct met 5,1% over de hele linie verlagen. (4.149/(82.488+4.149). De eigen woning bezitters zullen claimen dat dit per schijf moet worden teruggegeven. Ze vergeten dan echter dat de 2,7 mln. huurders en de echte eigen woning eigenaren jarenlang te veel belasting hebben betaald. De wet Hillen kan ook in het ronde archief en dat levert nog eens € 400 mln op.

Tabel 1.4.2 Belastingvoordeel eigen woning 2006 – 2011

1_4_2 115d Belastingvoordeel eigen woning door HRA

(1) Gemiddeld stijgt de belastingderving HRA ondanks de rentedaling en de daling van de huizenprijzen sinds 2006 met 20% (CBS) toch met 4,%% per jaar.

Tabel 1.4.3 Effect HRA op belastingpercentage bruto-inkomen (exclusief rendementsheffing)

1_4_3 115d Effect afschaffing HRA op belastingpercentage 2011

(1) In doorsnee kan het belastingtarief dus 4% omlaag bij afschaffing van de HRA. Daar profiteren dan de huurders en de echte woningeigenaren ook van.

[2] Het eerste inkomensdeciel heeft relatief veel huizenbezitters met een laag inkomen.

Tabel 1.4.4 Miljoenennota 2014

Miljoennennota 2014

(1) De hier genoemde bedragen zijn inclusief Eigenwoningforfait aftrek (ca € 3 mld.)  Over de derving van de vermogensrendementsheffing rept de Ministerie van Financiën HRA-lobby natuurlijk met geen woord.

Overzichtelijk cijfermateriaal, waarbij alle cijfers bij elkaar staan, van de volstrekt uit de hand gelopen subsidiëring van de woningmarkt is schaars en natuurlijk ook niet in het belang van de Upper Middlee Class.  4. Wonen Rapport Brede heroverwegingen van april 2010, hoewel inmiddels gedateerd, biedt daarom nog steeds een goed inzicht in de verschillende regelingen [2]:

Tabel 1.4.5  4 wonen – koop

STAATJE 4 WONEN KOOP

(1) Corrigeren we voor de overdrachtsbelasting dan komen we op € 17,6 mld. HRA-infuus voor 3,9 mln. eigenaar-bewoners. Dat is dus ca €4.500 per eigenwoning eigenaar.

Tabel1.4.6 4 wonen – huur

STAATJE 4 WONEN huur

(1) Voor 2,7 miljoen huurder bedraagt het huur-infuus dus € 9,5 mld., of ca  € 3.600 per huurder.

(2) De impliciete huursubsidie wordt door de extra huurverhogingen inmiddels ten dele ongedaan gemaakt en verdwijnt in de schatkist.

(3) De huurtoeslag bedroeg voor 2011 € 2.745 mln. (2010: 2.679 mln.) voor 1.377.393 toeslagontvangers.

(4) Indicatief is door de werkgroep aangegeven dat 688.000 huurders scheef wonen. Scheefwonen krijgt in het licht van tabel 5 toch weer een heel andere betekenis.

De commissie Van Dijkhuizen I  kwam tot de volgende opstelling [3]:

Tabel 1.4. 7 Belastingfaciliteiten wonen volgen Van Dijkhuizen I

Van dijkhuizen I woning infuus

(1) Onduidelijk is welk jaar dit betreft. In elk geval wijken de getallen substantieel af van de eerder genoemde bedragen in 4 wonen brede heroverwegingen. In totaal hebben we het eerder over € 9,5 mld. + € 17, 6 mld. dus € 27,1 mld. HRA-infuus en huurinfuus als we even verder kijken dan de belastingdienst.

(2) De 4,5% marktconforme (“redelijke”) huurnorm is wel zeer gedateerd in het licht van de lagere rentestand, de door het CPB veel te hoog gestelde risico-opslag en de 20% daling van de huizenprijzen die natuurlijk door de WOZ-waarde gevolgd wordt. In de berekening van het CPB wordt immers ook uitgegaan van een reële huizenprijsstijging.

___________________________

Bijgewerkt 14 mei 2014

Naast de bronnen in de bijdrage Inkomensdecielen en belastingen 2011:

[1a] CBS Statline,

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80056NED&D1=2&D2=0,111-120&D3=9,14,16-17&D4=6&HDR=G1,G3,T&STB=G2&VW=T

[2] 4. wonen rapport brede heroverwegingen, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/04/01/4-wonen.html

[3] [1b] “Naar een activerender belastingstelsel interimrapport” ,http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/16/interimrapport-commissie-inkomstenbelasting-en-toeslagen.html,, blz. 79.

 

 

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: