Spring naar inhoud

1.3 Belasting box 3 per deciel 2011

14 mei 2014

_________________________________________________________________________________________________________________

In de reeks Inkomensdecielen [3] en belastingen 2011 besteden we in deze bijdrage aandacht aan de belasting in box III voor huishoudens in 2011.

Doordat de eigen woning en de pensioenreserves niet in de vermogens- rendementsheffing wordt betrokken is de belasting op het vermogen  gering en slechts 0,22% op het daarvoor in aanmerking komend vermogen. Dat percentage is zo laag omdat slechts 18,4% van dat vermogen daadwerkelijk wordt belast tegen 1,2%. Aangezien leidinggevende politici  een riante hypotheek en een uitstekende pensioenvoorziening hebben is niet aan te nemen dat deze € 1,2 biljoen aan vermogen op korte termijn serieus in de belastingheffing zal worden betrokken. [1] Daarnaast leidt de forfaitaire regeling van 4% rendement tot een te hoge belasting in de lagere inkomensdecielen (spaargeld) en een te lage belasting in de hogere decielen (aandelen) – zie.

De top 20% inkomens bezitten 45,1% van het vermogen dat als grondslag dient voor box III en nemen 50,5% van de belasting in box III voor hun rekening. “Volgens het CBS had in 2012 de rijkste 1 procent van Nederland (74 duizend huishoudens) 273 miljard euro vermogen. Dat is 23,4 procent van het totaal, goed voor gemiddeld 3,7 miljoen euro per huishouden.”( VK)  Dat € 273 mld. vermogen had dus € 3,3 mld. vermogensrendementsheffing (zonder vrijstelling) moeten opbrengen of 86% van de totale opbrengst, uiteraard is dat vanwege de vrijstellingen niet het geval.  

__________________________________________________________________________________________________________________

Tabel 1.3.1 Vermogens en vermogensrendementsheffing 2011

1_3_1 115b belastinpotentieel box iii 2011

(a) Het huishoudvermogen is herleid uit de statistiek in de bijdrage Huishoudvermogens 2012, waarbij in afwijking de pensioenvermogens en de levensverzekeringsvermogens naar de stand van 31/12 van het voorgaande jaar zijn opgenomen. Aan het aanmerkelijk belang / ondernemingsvermogen is een afzonderlijke bijdrage geweid. De vermogens komen alleen de de belastingheffingsstatistiek voor indien het vermogen boven de vermogensvrijstelling van 2011 uitkomt ((€ 20.785; € 41.570).

(b) De commissie herziening belastingstelsel kwam op een belastingderving box III van € 11,6 mld. inzake pensioenen, hetgeen overeenkomt met een pensioenvermogen van ca € 967 mld. [2] De belastingclaim van de overheid op de pensioenreserves dient echter in aanmerking te worden genomen omdat de belasting hierover een sigaar uit eigen doos is. In bovenstaande opstelling is een pensioenvermogen van eind 2010 van € 835 mld. aangehouden, waarvan het huishoudens deel 35% of 542,9 mld. bedraagt. Daadwerkelijk liggen de pensioenreserves eind 2012 aanzienlijk hoger (Knot 2012: € 1.271 mld., na belastingclaim € 826 mld.)

(c) Houden we rekening met het eigenwoningforfait van ca € 2,9 mld. Dan is er een “verbeterpotentieel”van ca € 13,9 mld. als alle relevante vermogenscomponenten wel in aanmerking zouden worden genomen hetgeen door diverse studiecommissies en wetenschappers wordt bepleit. Uiteraard gaat een deel van dit bedrag op aan een verhoging van de vrijstelling, die overigens beter als een verhoging van de algemene heffingskorting kan worden doorgegeven.

Tabel 1.3.2 Grondslag vermogensrendementsheffing box III

(click op tabel om te vergroten)

1_3_ 115b Belasting Box III

(1) Het vermogen is bepaald door terugrekening op basis van de belastingheffing box III volgens CBS Statline.

(2) De top 20% inkomens bezitten 45,1% van het vermogen dat als grondslag dient voor box III en nemen 50,5% van de belasting in box III voor hun rekening. Voor een nadere analyse van het totale vermogen zie de bijdrage Huishoudvermogens 2012.

Tabel 1.3.3 Vrijstellingen beleggingen

1_3_3 115b vrijstelling box 3

(1) Het spaarloon en de maatschappelijke beleggingen worden alleen door de hogere inkomens benut. Dat laatste wordt door de Groenlinks grachtengordel nog wel eens vergeten.

Tabel 1.3.4 Belastingeffect vrijstelling vermogen 2006-2011

1_3_3 115a Vrijstellingen vermogen 2006 - 2011

(1) De inflatiecorrectie van het heffingsvrij vermogen is in de periode 2006 – 2011 verwaarloosbaar.

(2) Het denivelleringsfeest van de overige vrijstellingen wordt afgebouwd.

__________________

Laatst bijgewerkt 15 mei 2014

Voor de bronnen zie bijdrage 1.0 Inkomensdecielen en belastingen 2011.

[1] Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewußtsein  verkondigde de 19e eeuwse socioloog Karl Marx reeds en onze politici onderbouwen deze stelling door zich er naar te gedragen en de voorstellen tot belastingherziening systematisch te saboteren.

ad [1] Quote en o.a. http://www.deondernemer.nl/binnenland/636339/hoeveel-trekken-ze-af-in-den-haag.html

ad [2] SER wonen;  Studiecommissie Brede heroverwegingen; 4.0 wonen; Commissie van Weeghel; Commissies Van Dijkhuizen I en II en de diverse adviezen van economen en fiscalisten aan die commissies.

Het is natuurlijk opmerkelijk dat onze politici de haast die wel betracht wordt bij de afbraak van de verzorgingsstaat, w.o. het arbeidsrecht, niet kunnen opbrengen om de noodzakelijke belastinghervormingen door te voeren. Verklaarbaar is het wel: met een dergelijke meeropbrengst van de belastingen (zie ook) kun je de hervormingen aan de onderkant van de maatschappij niet meer zo goed verdedigen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europa-financieel-gezond/hervormingen-arbeidsmarkt-en-pensioenstelsel

“Voldoende dynamiek op de arbeidsmarkt is essentieel in een economie die continu verandert door globalisering, technologische vooruitgang en het verloop van de conjunctuur. Arbeidsmobiliteit draagt bij aan het aanpassingsvermogen van bedrijven en zorgt ervoor dat de mensen op de banen komen waar hun vaardigheden het beste tot hun recht komen.”

[2]  Studiecommissie herziening belastingstelsel, pg 34 : “Voor 2010 ontstaat hierdoor een belastingderving van € 11,6 mld. als wordt uitgegaan van het belasten van de aangroei van het pensioenvermogen in box 3. ”

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html, blz 34.

 

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: