Spring naar inhoud

1.1 Traject bruto-inkomen – belastbaar inkomen 2011

14 mei 2014

_______________________________________________________________________________________________

In de reeks Inkomensdecielen en belastingen 2011 behandelen we in deze bijdrage het traject bruto-inkomen – belastbaar inkomen voor de huishoudens.

Per saldo verandert er in het traject bruto-inkomen – belastbaar inkomen noch in het netto traject overall materieel weinig in de verdeling tussen de decielen. Daarbij moet wel in aanmerking worden genomen dat het grootste deel van het inkomen uit vermogen buiten de boeken blijft.

_______________________________________________________________________________________________

Tabel 1.1.0.1 Aandeel bruto-inkomen huishoudens per deciel 2006 -2011

1_1_0 115 aandeel brutoinkomen 2006 2011

(1) Materieel is er dus sinds 2006 niets veranderd in de inkomensverdeling. Daarbij moet wel worden aangetekend dat een groot deel van het inkomen uit vermogen buiten de belastingheffing valt. Ten slotte daalden de aandelenkoersen met 49,5% in 2008 om daarna in 2009 en 2010 weer met respectievelijk 34,3% en 18% te stijgen., hiervan ziet u niets terug in bovenstaande cijfers om dat dit niet in het bruto-inkomen wordt meegenomen.

(2) Netto verandert er ook nauwelijks iets:

Tabel 1.1.0.2 Aandeel (bruto-inkomen – belastingen) huishoudens per deciel 2006 – 2011

1_1_0_2 Aandeel (bruto-inkomen - belastingen) per deciel 2006 - 2011

Grafiek 1.1.1   Belastinggrondslagversmallers in percentage bruto-inkomen huishoudens per deciel 2011

Grafiek 1-1 115b Belasginggrondslagversmallers

(1) De grafiek is ontleend aan tabel 1.1.2.

Grafiek 1.1.2 Relatief aandeel in belastinggrondslagversmallers huishoudens per deciel 2011 

Grafiek 1_1 115b Relatief aandeel vermindering grondslag

(1) Het 1e deciel kent relatief veel eigen woning “eigenaren” met een laag inkomen.

Tabel 1.1.1 Traject bruto-inkomen – belastbaar inkomen huishoudens 2011

(click op tabel of CTR + om te vergroten)

1_1_1115b Traject bruto-inkomen - belastbaar inkomen box 1 2011

(1) CBS:

“Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen (inkomen uit arbeid,onderneming en vermogen) verhoogd met:

– uitkeringen inkomensverzekering voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen en nabestaandenpensioen. Dit zijn         uitkeringen zoals uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (WW/nWW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Algemene Ouderdomswet (AOW),                             
– uitkeringen sociale voorziening zoals de Wet Werk en Bijstand,
– gebonden overdrachten voor wonen en studie zoals huurtoeslag en                               
tegemoetkoming studiekosten, en                      
– ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de                 
ex-echtgeno(o)t(e).                     

Het weergegeven bedrag is inclusief de bijdragen van werknemers, werkgevers, uitkeringsontvangers en uitkeringsinstanties in de premies voor de sociale verzekeringen. “

Na eliminatie van de vrijstellingen, posten die niet voor belastingheffing in aanmerking komen (b.v. pensioenpremies), krijgen we de bruto grondslag. Helaas biedt CBS Statline geen inzicht in de samenstelling van de € 20.943 mln. die buiten de belastingheffing blijft.

(2) Per saldo verandert er in het traject bruto-inkomen – belastbaar inkomen materieel weinig in de verdeling tussen de decielen. Het 9e en 10e deciel aandeel neemt met 0,5% af en het 2e en 3e deciel aandeel neemt met het zelfde percentage toe.

Tabel 1.1.2 Van bruto-inkomen naar belastbaar inkomen huishoudens per deciel

(Click op tabel of Ctrl+ om te vergroten)

1_1_2 115b Van bruto naar belastbaar inkomen

(1) De netto bedragen behorend bij de aftrekposten vindt u in bijlage 1.2. Het 4e deciel profiteert relatief minder van de aftrekposten.

Tabel 1.1.3 Belastinggrondslag per box huishoudens per deciel 2011

1_1_3 115b Belastinggrondslag

Tabel 1.1.3a aandeel buiten grondslag huishoudens per deciel 2006 – 2011

1_1_3a Buiten belastinggrondslag aandeel per deciel 2006 - 2011

(1) Deze tabel laat het relatieve aandeel per deciel zien van het verschil tussen bruto-inkomen en brutogrondslag.

Tabel 1.1.4 Belastbaar inkomen huishoudens per box per deciel 2011

1_1_4 115B Belastbaar inkomen box 1 2 en 3

Tabel 1.1.5 Aftrekposten huishoudens per deciel in box 1 2011

1_1_5 115b Aftrekposten box 1

Tabel 1.1 6 PGA  huishoudens per deciel in box 1 2011 

1_1_6 115b PGA

Tabel 1.1.9 Vrijstellingen huishoudens per deciel box I 2011

1_1_9 115b Vrijstellingen box 1

  __________________

Bijgewerkt 15 mei 2014

[1] Voor de bronnen zie de bijdrage 1.0 Inkomensdecielen en belastingen 2011.

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: