Spring naar inhoud

Drie momenten of toch maar één?

13 februari 2014

_______________________________________________________________________________________

Drie momenten, drie keer het verkeerde besluit” oordeelt @BramvanOjik over communicatie Plasterk inzake de meta-data op Twitter en in de Tweede Kamer. Hij vond zijn vondst zo leuk dat hij hem vele keren herhaalde. Hij vergat daarbij dat ook hij onderdeel uitmaakt van de Commissie-Stiekem (IVD) die het Nederlandse volk moet vrijwaren van détournement de pouvoir door onze inlichtingen en veiligheidsdiensten al of niet geïnstigeerd door of met medeweten van de uitvoerende macht. Zij moeten daarom grondig en afdoend toezicht houden. op die diensten. In dat toezicht falen de fractievoorzitters al jaren jammerlijk, b.v. in de jaren slepende zaak van onze Nationale Kabouterkoning. [7] De Tweede Kamer heeft natuurlijk in dat toezicht vanaf 5 augustus 2013, de datum van de publicatie in Der Spiegel en het enig relevante moment voor dat toezicht, grondig gefaald. De Tweede Kamer heeft zich daarbij slaapwandelend “op het verkeerde been laten zetten” en aan een slaapwandelende IVD met fractievoorzitters die hun stukken niet voldoende lezen of zelfs niet komen opdagen en de agenda laten bepalen door die diensten hebben we natuurlijk helemaal niets.[8]

Dat falen van die fractievoorzitters “raakt diep aan hun geloofwaardigheid” en die “zwaar gebutste” fractievoorzitters rest dus niets anders dan ter stond af te treden. Voor de overige Kamerleden zou het natuurlijk een career damaging move zijn om het falen van hun Boss bij dit toezicht in de media of zelfs maar in het fractieberaad aan de orde te stellen. Dit laatste tast de “zwaar gebutste” geloofwaardigheid van de Tweede Kamerleden eigenlijk nog het meeste aan. In een parlementaire democratie is het “evenzeer een staatsbelang” dat het toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdienst in goede handen is, met de huidige fractievoorzitters is dit niet het geval. [0]

_______________________________________________________________________________________

Alexander Pechtold, Bram van Ojik, Sybrand van Haersma Buma, Emile Roemer, Marianne Thieme, Geert Wilders, Halbe Zijlstra, Diederik Samsom, Arie Slob, Kees van der Staaij en Norbert Klein maken allen deel uit van de Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Op 5 augustus 2013 publiceerde het Duitse blad Der Spiegel een artikel over “Digital Netwerk Intelligence – Signalen aus mobilen Netwerken – und zwar Sprachtelefonie, Fax, Daten und SMS”. met een niet leesbare slide over Nederland. [1]. Het is dus logisch dat het Kamerdebat over Plasterk’s optreden met de waterdragers van de fractie en niet met de fractievoorzitters zelf werd gevoerd: de heren fractievoorzitters hadden zelf te veel boter op het hoofd. Ook MP Rutte, de man die er nooit bij is als hij er wel moet zijn en er wel bij is als hij er niet moet zijn (Сочи), schitterde in afwezigheid, ondanks zijn coördinerende taak bij de inlichtingendiensten.

Het is vanaf 5 augustus 2013 dat we zouden moeten nagaan waarom de fractievoorzitters er 153 dagen over gedaan hebben om achter de waarheid te komen en dan nog alleen omdat Plasterk en Hennis de Kamer op 4 februari 2014 informeerden. De burgers hadden immers een rechtszaak aangespannen omdat de Tweede Kamer en met name de fractievoorzitters op hun handen bleven zitten. Deze IVD-commissie heeft het niet verstrekken van de juiste informatie minimaal 75 dagen langer laten voortduren dan strikt noodzakelijk was, terwijl die commissie bij doorvragen en adequate taakuitoefening de juiste antwoorden in elk geval direct na 22 november 2013 had kunnen weten. Ik heb het over minimaal 75 dagen, hoewel het niet geloofwaardig is dat de NSA van 5 augustus 2013 tot 20 november 2013 nodig had om uit vinden waar de data op die PPT-slides in Der Spiegel vandaan kwamen. In zijn (gespeelde) nederigheid vergoelijkte Plasterk deze NSA-lamlendigheid in het debat.

Deze fractievoorzitters hadden dus gisteren (12/2) de eer aan zich zelf moeten houden door af te treden. Hun taak was het om toezicht te houden op de dienst namens het Nederlandse volk en die plicht hebben zij jammerlijk verzaakt. Er was immers maar één moment dat er echt toe deed, niet waar meneer Van Ojik?, namelijk 5 augustus 2013. Maar toen zaten u en Pechtold en de rest van de fractievoorzitters te slapen en moesten in de ons opgedrongen participatiemaatschappij de burgers het voortouw nemen door een rechtszaak aan te spannen. [3] Van de discussie over het rapport Dessens zal met deze fractievoorzitters dan ook niets terecht komen. [4]

P.S. 

(1) Voor mevrouw Madeleine van Toorenburg is het misschien goed er nog even op te wijzen dat het de Amerikanen en de NSA zijn die Nederlandse inlichtingendienst informatie hebben laten uitlekken door een ingehuurde junior IT-er toegang te geven tot onwijs veel inlichtingendata. Het zijn dus de Amerikanen die hun excuses moeten aanbieden en niet Nederland.

(2) Over de brandende vraag of de Nederlandse regering zich mede schuldig maakt aan het opzettelijk doden van onschuldige burgers door drone aanvallen met het uitwisselen van metadata naar de NSA hebben we het dan nog maar niet eens. [5] Je kunt niet verwachten dat fractievoorzitters zich met dit soort details bezig houden. Voor een schurkenstaat als Amerika wordt de vraag of dit is toegestaan pas relevant als een Amerikaanse staatsburger getarget wordt. [9]

(3) Het gebruik van martelingen bij het verkrijgen van informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten door de AIVD en MIVD is niet uit te sluiten zoals we recent konden vernemen van onze landsadvocaat. [3; 6]

(4) Misschien kan de D66-parlementariër Schouw ook over (2) en (3) eens vragen stellen, nu zijn baasje Pechtold kennelijk de tijd ontbreekt om zijn taak in de Commissie-Stiekem naar behoren uit te voeren? Schouw zou dan tevens de vraag kunnen opwerpen hoe de samenwerking van de AIVD en MIVD met de Amerikaanse NSA zich in het licht van (2) en (3) verhoudt tot artikel 140 WvS? Een schurkenstaat is ten slotte elke staat die (1) terrorisme steunt, (2) mensenrechten schendt, (3) internationale wetten negeert of (4) massavernietigingswapens bezit. De USA voldoet aantoonbaar aan alle vier criteria en samenwerking met hun geheime diensten is dus deelname aan een criminele organisatie.

(5) Niet uit te sluiten is dat Pechtold, onze would be  Schaduw-Premier, het Nederlandse volk grotelijks heeft belazerd. [10] In  dat geval is het zeer verklaarbaar dat Samsom een beetje pissig was en bleef op Pechtold, die zich dan alleen achter Alzheimer kan verschuilen. [11] De indieners van de motie van wantrouwen hebben dan het Nederlandse Volk te kwader trouw verkeerd ingelicht en misleid. Het optreden van de overige Kamerleden komt dan in een heel ander daglicht te staan: zij zijn niet alleen carrièrebewust door hun baas niet op de huid te zitten maar ook medeplichtigheid aan die misleiding.

(6) “Maar sommige partijen die de motie van wantrouwen ondertekenden, ontkennen intussen anoniem met klem dat zij vertrouwelijk zijn geïnformeerd over de beldata.” [11] Zij bevestigen daarmee met klem het disfunctioneren van hun fractievoorzitter in het bijzonder en hun fractie als geheel.

________________________

Bijgewerkt 14 februari 2014.

[0] De tekst tussen aanhalingstekens in de inleiding komen uit de commentaren van de VK en NRC op het door hun gewenste aftreden van Plasterk en die teksten zijn dus evenzeer van toepassing op het falen van de fractievoorzitters.

[1] http://www.spiegel.de/spiegel/infografik/infografik.html?url=http%3A%2F%2Fwissen.spiegel.de%2Fwissen%2Fimage%2Fshow.html%3Fdid%3D104673958%26aref%3DimageArchive%2F2013%2F07%2F27%2FCO-SP-2013-031-0022-01-GR.JPG

“SIGINT is intelligence derived from electronic signals and systems used by foreign targets, such as communications systems, radars, and weapons systems. SIGINT provides a vital window for our nation into foreign adversaries’ capabilities, actions, and intentions.” [NSA]

[2]http://nos.nl/artikel/608935-18-miljoen-telefoontjes-de-feiten.html

[3] De volgende participerende burgers pakten de handschoen op waar de Tweede Kamer die handschoen jammerlijk liet liggen: Bart  Theophilus  Nooitgedagt,  Brenno  ]ohan, Simon  Aymard  August  Frans  de  Winter, Johannes  Cornelis  van  Beek,  Robbert Valentijn  Longgrijp,  Mathieu  Hendrik Paapst,  Nederlandse  Vereniging  voor Strafrecht  Advocaten,  Nederlandse Vereniging  voor  Journalisten,  Internet Society  Nederland,  Stichting  Privacy  First. http://bureaubrandeis.com/wp-content/uploads/2014/02/Conclusie-van-antwoord.pdf

De volgende passage (2.9) is daarbij uiterst relevant:

“Dat buitenlandse inlichtingendiensten geen informatie geven over hun bronnen of de wijze waarop zij uitgewisselde informatie hebben vergaard staat niet aan het gebruik van gegevens door Nederlandse inlichtingendiensten in de weg. Nederlandse inlichtingendiensten mogen bij de toepassing van de WIV 2002 gebruik maken van alle (sic!) door een buitenlandse inlichtingendienst verstrekte informatie, ongeacht de wijze (sic!) waarop de buitenlandse inlichtingendienst de informatie heeft verkregen. Dat geldt in ieder geval voor de informatie waar het in deze zaak om gaat, de uitwisseling van metadata.”

[4 http://www.nu.nl/algemeen/3654081/cbp-kritisch-oprekken-rechten-inlichtingendiensten.html

[5] In Amerika hebben ze whistleblowers, onze Tweede Kamer fractievoorzitters keep blowin’ in the wind:

[5a] https://firstlook.org/theintercept/article/2014/02/10/the-nsas-secret-role/

[5b] http://rt.com/news/nsa-drones-civilian-casualties-383/

[5c] http://www.democracynow.org/2014/2/10/death_by_metadata_jeremy_scahill_glenn

[5d] http://blogs.computerworld.com/privacy/23511/whistleblower-nsa-targets-sim-cards-drone-strikes-death-unreliable-metadata

[6] Dat de Amerikaanse activiteiten meer toezicht vereisen dan ons parlement kan opbrengen valt na de lezen in het recente artikel van Mark Danner in NYR of Books, “In the darkness of Dick Cheney”,

http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/mar/06/darkness-dick-cheney/

zijdelings misschien ook een woordspeling op Groucho Marx’s “Outside of a dog, a book is a man’s best friend. Inside of a dog it’s too dark to read.”

[7] http://www.maartenonline.nl/nl/artikel/31484/wat-moeten-we-met-de-aivd.html

[8] https://cyberwar.nl/tappen-wat-je-tappen-kan.pdf

[9] Van een schurkenstaat is sprake als een land  (1) terrorisme steunt, (2) mensenrechten schendt, (3) internationale wetten negeert of (4) massavernietigingswapens bezit. De USA voldoet volgens mij aan alle vier criteria.

http://www.pbs.org/newshour/bb/obama-administration-weighs-drone-attack-against-us-terror-suspect/ (alleen overseas natuurlijk, local is het geen probleem)

[10]

De NRC meldt 14/2/14 op zijn site:

“Zijlstra, ook voorzitter van de commissie-stiekem, zegt nu (in het debat) :

“De conclusie in de motie dat de Tweede Kamer niet is geïnformeerd, is een politiek oordeel. De motie kán per definitie niets zeggen over wat er wel of niet in de commissie voor de inlichtingendiensten is besproken, want dat is geheim.”

en concludeert:

“Is deze informatie wel in de commissie besproken, dan hebben de indieners van de motie van wantrouwen, waarvan de meesten in de commissie zitten, in de motie een andere indruk gewekt dan ze hadden kunnen opmaken uit de feiten die hen ter beschikking stonden.”

Het blijft de NRC, dus de kluit belazeren en bedrog wil niet uit de pen vloeien, je mocht die politici morgen weer eens nodig moeten hebben voor een artikeltje..

[11] Uit onverdachte bron (De Telegraaf): “D66-leider Alexander Pechtold heeft weinig behoefte om te reageren op uitspraken van PvdA-leider Diederik Samsom. Die noemde het na het Kamerdebat met minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) „volstrekt onbegrijpelijk” dat er in de nacht van dinsdag op woensdag een motie van wantrouwen tegen zijn partijgenoot was ingediend. Pechtold was de indiener. Zijn partij had het debat aangevraagd.”  De reden voor dat onbegrip wordt ineens een stuk duidelijker.

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: