Spring naar inhoud

Mogen wij de echte pensioenreserve cijfers weten?

17 november 2013

__________________________________________________________

De heer Knot heeft bij het afscheid van de heer Hommen van ING te kennen gegeven dat Nederland zo’n € 1.300 mld. (€1.271 mld.) aan pensioenreserves heeft. Tot op heden is volgens mij geen inzicht in de herkomst en samenstelling van dit bedrag en dat valt zeer te betreuren.

Uitgaande van een gemiddeld belastingtarief van 35% op de uitkeringen heeft de staat een latente belastingvordering van € 445 mld. i.p.v. de ca € 390 mld. zoals die door mij per 30 juni 2013 op basis van de pensioenreserves van de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen berekend is.  Dit betekent dus dat we volgens Knot eigenlijk geen staatsschuld hebben maar uitgaande van € 1,271 mld. pensioenreserves en 427 mld overheidsschuld een overschot van ca € 18 mld. In elk geval een reden om de bijdrage Werkelijke overheidsschuld grondig te herzien.

Misschien kan één van onze kennelijk collectief snurkende Kamerleden eens navragen hoe groot dat bedrag eigenlijk werkelijk is en ook wat de beste inschatting is van het effectieve belastingpercentage bij uitkering van die pensioenen. Het zou toch het Ministerie van Financiën moeten zijn die deze cijfers zou moeten kunnen ophoesten en zo niet hopeloos in gebreke blijft. Het gaat tenslotte niet om de postzegelkas en deze informatie is noodzakelijk om een helder inzicht te krijgen in de echte staatsbalans en niet de staatsbalans zoals die ons door het Ministerie van Financiën wordt voorgelogen. Het zou ook transparant maken wat de gevolgen zijn van het rommelen met de pensioenpotten zoals dat door het duo Weekers-Klijnsma wordt voorgesteld. Ook de effecten van de tariefsverlagingen box I op de belastingclaim worden dan een stuk duidelijker. Sinterklaas bestaat immers voor de upper middle class het hele jaar door en hij houdt permanente zetel in Den Haag. Wie de rol van de Zwarte Piet krijgt toebedeeld is ook duidelijk.

Update (19/8/2017): de laatste stand van zaken vindt u voor pensioenen en de overheidsschuld hier

__________________________________________________________

§1 Inleiding

De toespraak van de heer Knot bij het afscheid van de heer Hommen heeft een discussie doen ontstaan over de hoogte van de Nederlandse pensioenreserves, die door hem op rond €1.300 of €1.271 worden gesteld. [1;2].

We kennen in Nederland een aantal pensioen- en lijfrenteregelingen de zgn. tweede en derde pijler na de AOW. De tweede pijler is ondergebracht bij pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen en draagt veelal een verplicht karakter. Daarnaast kennen we als derde pijler suppletie pensioenen, pensioenen in eigen beheer, bank pensioensparen, lijfrentecontracten, Fiscale Oudedagsreserves, etc. Als de gegevens van de derde pijler niet beschikbaar zijn dan heeft het Ministerie van Financiën zijn zaken niet op orde en het ziet er naar uit dat dit inderdaad het geval is zoals we nog zullen zien.

De heer Preesman heeft in zijn zoektocht al geconstateerd dat het Centrum voor verzekeringsstatistiek, DNB, Verbond Voor Verzekeraars, Nederlandse Vereniging van Banken ons niet verder kunnen helpen. [2] We zullen het dus, hopelijk voorlopig, met deze heel grove schatting moeten doen.

§2 Welke gegevens kunnen we houtje-touwtje bij elkaar slepen?

2.1. Het bedrag uit de toespraak van Knot zelf 1,300 mld.. [1]  “Een ruwe benadering uit een ‘intern model dat méér omvat dan het pensioenvermogen, gebaseerd op Nationale rekeningen'” [2]

2.2 Het bedrag dat genoemd wordt in Knot’s presentatie voor alumni RUG in Washington zijnde 212% bbp 2012 leidt tot pensioenreserves groot 1.271 mld.  {bbp 2012 € 599.338 mln.} [2 en 4]

2.3. Het bedrag van 1.088 mld per eind 2012 bestaande uit pensioenreserves (¢ 903 mld.) en algemene reserves pensioenfondsen  (€ 35 mld.) plus de pensioenreserves van levensverzekeringen (€  150 mld. ) Dit bedrag komt merkwaardig genoeg redelijk overeen met de pensioenreserves huishoudens groot € 1.059 mld. Al deze bedragen zijn ontleend aan DNB-statistieken. [3]

2,4 De pensioenpremies pensioenfondsen bedroeg in 2012 krap € 33 mld. Volgens de commissie Don bedroegen de kosten van de omkeerregel pensioenen totaal 46% van € 43 mld. of €20 mld. [5]  De ratio totaalpremie/pensioenfondspremie is dus 130%.  Deze uiterst groffe benadering geeft dus een bijna gelijke uitkomst als Knot’s cijfer voor de pensioenreserves (ca  pensioenfondsen € 1.000 t.o.v. totaal € 1.300).

§3 Conclusie

Nu een dergelijk belangrijk cijfer niet beschikbaar is, doemt de vraag op of we soms niet mogen weten om welk bedrag het gaat? Als we dat bedrag wel zouden weten is immers het voldoen aan de EMU-normen ineens een volstrekt imaginair probleem en kun je hervormingen om die reden niet afdwingen.

Tevens is het pensioenreserve cijfer redelijk belangrijk om inzicht te krijgen in het vermogen van de huishoudens. Het gaat daarbij om het juiste cijfer na aftrek van de daarop berustende belastingclaim. De huidige cijfers van DNB en CBS voor huishoudens zijn blijkens de toespraken van Knot broddelwerk.[6]

Inmiddels is door mij een grove benadering  opgesteld van de ontwikkeling van de echte schuld en het echte tekort en is volkomen duidelijk waarom deze informatie wordt onthouden en liever met de EMU-cijfers wordt gewerkt. Hoe kun je een Neo-Colijn beleid verdedigen als je in de periode 2008 t/m juni 2013 in feite een overschot van €6 mld. had in plaats van een cumulatief EMU-tekort van 183 mld.? De politiek, en DNB blijven het Nederlandse volk liever misleiden door onvolledige en daarmee onjuiste informatie te verstrekken.

______________

Bijgewerkt  27 november 2013

[1]Klaas Knot,  “De spaarzin en schuldenlast van de Familie NL”, http://www.dnb.nl/binaries/Speech%20afscheid%20Jan%20Hommen_tcm46-297055.pdf

[2] Leen Preesman, “”, Onduidelijkheid over herkomst 300 miljard pensioenvermogen”, http://nederland.ipe.com/nederland-guest/onduidelijkheid-over-herkomst-300-miljard-nederlands-pensioenvermogen_58530.php#.UogKw8RWxcZ

De heer Preesman doelt hierbij op de 300 miljard boven de “bekende” € 966 mld. van de pensioenfondsen aan het einde van het tweede kwartaal. Zoals aan de hand van de bijdrage Pensioenen 2013 te constateren valt, is dit bedrag ook niet aan te sluiten met DNB-statistieken. Ik zou ook niet weten waar dit bedrag vandaan komt. Verder hanteren we als Knot’s Washington cijfer  212% van bbp 2012 of 599.338 dus € 1.271 mld,  uit [4] i.p.v. 1.287 mld. uit Preesman’s artikel.

[3] Zie de bijdrage Pensioenen 2013 tabel 1. voor gegevens en verwijzing statistieken.

[4] Klaas Knot, “Stilstand op een hoog niveau”, http://www.dnb.nl/binaries/speech%20Klaas%20Knot%20-%20Stilstand%20%20op%20een%20hoog%20niveau_tcm46-297988.pdf , blz 5.

[5] Min Fin, “Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties – [IBO Inkomens- en vermogenspositie en subsidiëring 65+’ers]“, http://www.rijksoverheid.nl/regering/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/13/ibo-rapport-inkomen-en-vermogen-van-ouderen-analyse-en-beleidsopties.html , blz 102

In 1998 bedroeg dit bedrag zo’n € 33 miljard of € 15 miljard belastingen (45,5%). (Belastingen in de 21e eeuw- een verkenning, blz 48)

[6] http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=nl&todo=Huis en http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2012/dnb280015.jsp (meer kleuren blauw hadden ze niet op het Frederiksplein)

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80056NED&D1=a&D2=0&D3=a&HD=090713-1432&HDR=G1,T&STB=G2 en http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/dne/sectoren/archief/2012/2012-30-03-04-ne-s.htm


From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: