Spring naar inhoud
Tags

JFS F-35 lightning II

19 september 2013

_____________________________________________________________________________________________________________

Er is voor mij geen reden deze bijdrage verder bij te werken. Onderstaand NRC-artikel (9/10/2019) van Ko Colijn spreekt boekdelen:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/09/met-de-f-35-gaat-alles-uitstekend-a3976233

Dit keer een off topic onderwerp  en dan ook nog een onderwerp waar ik helemaal geen verstand van heb noch zou willen hebben: de Lockheed Martin F-35 Lightning II. In 1999 dachten ze bij defensie nog dat ze voor 4,5 mld euro 114 toestellen konden kopen. Nu zitten we op 37 toestellen, 65% minder, terwijl de stuksprijs van het toestel sinds 2001 bijna is verdubbeld. [8] Genoeg reden om er nog eens in te duiken.

De media zijn nogal over de PvdA heen gevallen, maar zijn kennelijk vergeten dat de PvdA over het onderwerp defensie noch over de buitenlandse politiek ooit enig consistent standpunt heeft ingenomen. Degenen die het in de PvdA voor het vertellen hebben en dat is de regeringsgeile van de vakbeweging vervreemde rechtervleugel in die partij, heeft altijd lip service verleent aan linkse standpunten als dat om opportunistische redenen beter uitkwam, vooral in de oppositie. De partij heeft wat dat betreft een rijke na-oorlogse historie. Te denken valt aan de twee koloniale oorlogen in Indonesië, het als een schoothondje achter Amerika aanlopen in de Koude Oorlog culminerend in de Vietnam-oorlog, en op economisch terrein de uitverkoop van het overheidsbezit en de sluipende gedeeltelijke afbraak van de verzorgingsstaat, voor zover die de middenklasse niet te goede komt. Ten slotte bestaat de staat als “geluksmachine” alleen voor de upper middle class, zoals op deze site herhaaldelijk is aangetoond, en nu als participatiesamenleving vorm krijgt Die uit de hand gelopen geluksmachine (HRA) is wel in belangrijke mate de oorzaak van de huidige bestedingscrisis.

Deze bijdrage staat in het teken van de huidige standpuntbepaling van de PvdA. Die PvdA Tweede Kamerleden hebben toch geen ballen, zelfs niet gemiddeld, al zullen ze voor de Bühne moeilijk doen. Tenslotte moet je in die banenmachine die Tweede Kamer heet om je toekomst denken. Met straks een zeteltje of elf in die Kamer is die toekomst geenszins zeker en wordt het dringen.

______________________________________________________________________________________________________________

De F-35 Lightning II (JSF) is een vliegtuig dat door de Amerikanen wordt ontwikkeld en waaraan inmiddels 12 jaar is gewerkt.  Door de opeenstapeling van functie-eisen draagt het product alle kenmerken van een design by committee. Je kunt de F-35 net nog niet gebruiken als vrijwillig amfibie-voertuig, maar de marine heeft een funeste invloed gehad op de operationele bruikbaarheid van het omnibus vliegtuig als jager. [1;3] Augustine voorspelde in 1986 dat

“In the year 2054, the entire defense budget will purchase just one aircraft. This aircraft will have to be shared by the Air Force and Navy 3-1/2 days each per week except for leap year, when it will be made available to the Marines for the extra day.” [2]

Met nog 36 van de 114 F-35 vliegtuigen te gaan is Nederland aardig op weg de voorspelling van Augustine enkele decennia eerder te realiseren.  De inzetbaarheid van onze vliegtuigen in de loop van de tijd is als volgt [4]:

85000 iNZETBAARHEID

(1) Het rendement van 37 JSF-vliegtuigen qua internationale inzetbaarheid is dus 11% want we hebben dat ding volgens Staatsman Timmermans toch voor internationale missies?  Dat is niet best voor een investering van € 4,5 mld, waarvan we nog 4,05 mld. hebben te besteden. In 1999 was de internationale inzetbaarheid nog 45%, dat heet vooruitgang. In de lucht mag het vliegtuig geavanceerd zijn, en zelfs dat is twijfelachtig, op de grond is het een schietschijf.

(2)  Als het vliegtuig met een snelheid van 1.930 kilometer per uur vliegt en door de softwaregebreken niet op de grond staat, dan kun je dat toestel alleen maar internationaal inzetten. Nederland kun je er niet mee verdedigen, want het toestel kan niet eens binnen de landsgrenzen blijven.

[3] In verband met onze geheime kernwapentaak  kunnen we overigens misschien niet meer JSF-toestellen vrijmaken? Die moeten misschien op vliegbasis  V,,,,,l gestationeerd blijven? [7] De versnelling van de beslissing over de JSF zal toch niets te maken hebben met de niet-aangekondigde modernisering van “onze” 10-20 B61-kernwapens, waarvan we niets mogen weten?

Aangezien Nederland een regering heeft die zijn burgers arm en dom houdt door hun systematisch  informatie te onthouden zullen we zelf een schatting van het aantal toestellen met nucleaire taken moeten maken.  Uitgaande van 20 B61-12 nukes en 2 nukes per toestel met 20% contingency hebben we het dan over 12 toestellen die permanent uit de voorraad van 37 worden onttrokken. [10]  Over deze nucleaire taak is in Nederland weinig discussie, gereformeerde kruideniers kijken alleen (slecht) naar de kosten.

(4) Met vier voor missies inzetbare JSF-toestellen hebben we dus volgens de  voorspelling van Augustine nog 3 vliegtuigen te gaan.

(5) Het is nog maar de vraag of de F16 die we straks aan Joost mag het weten welke staat verkopen, het niet kan opnemen tegen de JSF als die F-16 van achteren met een snelheid van mach 2 (2123 km/h) komt aanvliegen. [noot 3 voor JSF, noot 9 voor F-16]

(6) Wat de andere Europese landen kopen of denken te kopen is ook interessant qua type en aantallen. [6]

Als kiezer ben ik alleen geïnteresseerd in standpunten die bij de verkiezing worden ingenomen. Tussentijdse uitlatingen van partijleider en Kamerleden zijn daarbij niet relevant, stemgedrag in de Tweede Kamer tussen de verkiezingen uiteraard wel.  In het 2010 verkiezingsprogramma van de PvdA stond in de gebruikelijke wollige multi-interpretabele tekst:

“Verlenging van de levensduur van de F16 is mogelijk en heeft onze voorkeur. Te zijner tijd zullen we keuzes maken ten aan- zien van het gewenste type toestel op basis van het dan beschikbare aanbod en prijzen, passend in onze visie op de toekomst van de krijgsmacht, zonder dat daarbij sprake is van een voorkeur voor de JSF.” [blz 66]

(1) we weten nu (a) dat te zijner tijd betekent: 17 september 2013, (b) dat verlenging van F16 niet mogelijk is en (c) dat er plotsklaps als een duveltje uit een doosjes geen alternatief vliegtuig is opgedoken.

Het huidige PvdA-standpunt is [5]

Op basis van de toekomstvisie op de krijgsmacht en het onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten ten aanzien van de aanschaf en exploitatie van de vervanger van de F16 nemen wij een besluit over de F16. De oorspronkelijke voornemens met betrekking tot de vervanging van de F16 zijn niet uitvoerbaar zonder aanpassing hiervan of herprioritering binnen het totale Defensiebudget. Het kabinet ontwikkelt een visie op de toekomst van de krijgsmacht. In het regeerakkoord zijn twee randvoorwaarden bepaald voor deze visie. De toekomstige krijgsmacht zal de verplichtingen in NAVO-verband gestand moeten kunnen doen en zal in staat moeten blijven om in internationaal verband een bijdrage te leveren aan crisisbeheersingsoperaties. Op basis van deze toekomstvisie op de krijgsmacht en het onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten ten aanzien van de aanschaf en exploitatie van de vervanger van de F16 nemen wij een besluit over de F16.

(1) De voorkeur verlenging van de levensduur is dus door de achterdeur verdwenen en was kennelijk niet gebaseerd op enige desk studie, want aan het regeerakkoord lag ook geen studie ten grondslag. Hillen (CDA)  en Kamp (VVD)  hadden immers hun huiswerk als minister niet gedaan en waarom zouden ze ook?, die JSF kwam er toch wel.

(2) Volgens de Algemene Rekenkamer (AR) is de status van de inschatting van de Amerikaanse kosten op 19/3/2013 als volgt:

De plausibiliteit en nauwkeurigheid van de ramingen over de jsf hebben wij niet beoordeeld. De aannames die daarin zitten vallen buiten onze expertise. Zo zijn de gebruikte cijfers gebaseerd op gegevens afkomstig uit de Verenigde Staten. Die gegevens zijn door het Ministerie van Defensie in samenwerking met tno ‘vertaald’ naar de Nederlandse situatie. De uitkomsten van die exercitie zijn voor ons derhalve een gegeven. Wel hebben wij vastgesteld dat die uitkomsten correct in de ramingen zijn opgenomen. [4 blz 20].

Dat betekent niet meer maar ook niet minder dan dat het Ministerie van Defensie goed kan optellen en vermenigvuldigen en dat biedt dus aanzienlijk minder zekerheid dan Timmermans ons voorhield bij Pauw en Witteman.

En dan hebben we natuurlijk nog het Kamerstuk 26488, dat te mooi is om niet geheel te kopiëren en het inlijsten zeker waard is :

8500 kamerstuk

(1) Het is dus onder de huidige omstandigheden wel financieel verantwoord. Wat er nu precies veranderd is, is in het licht van het rapport van de AR zeer de vraag.[4]

(2) Merk op dat Van Dijk (SP)  ook van de plank wil kopen om de F-16 te vervangen en dan zegt men nog dat de SP niet gouvernementeel is.

Nu ik over dit onderwerp enigszins  enlighted ben, ligt het belang van Nederland [11] ergens anders en wel hier:

JSF? NeeSF!   http://groenlinks.nl/neesf

{Overigens geen aandelen in die partij: volgende keer flikken ze me wel weer een Kunduz-kunstje.  Als overtuigt (Groucho) salonmarxist geldt voor mij : “Please accept my resignation. I don’t want to belong to any club that will accept people like me as a member”}

____________________________

Bijgewerkt 20 september 2013

[1] “F35 fighter would be clubbed like baby seals in combat”, http://nextbigfuture.com/2013/08/f35-fighter-would-be-clubbed-like-baby.html

[2] Henry L. Eskew, Ph.D. “Aircraft cost growth and development program length: some Augustinian propositions revisited”, http://www.dau.mil/publications/DefenseARJ/Pages/Archives/arq2000.aspx

[3] Vanity Fair, “Will it fly”,  http://www.vanityfair.com/politics/2013/09/joint-strike-fighter-lockheed-martin En de  final nail in the coffin : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UQB4W8C0rZI

[4] Algemene Rekenkamer, Validering nota ‘In het belang van Nederland’, http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2013/09/Validering_nota_In_het_belang_van_Nederland

[5] PvdA, http://www.pvda.nl/standpunten/internationaal/Joint+Strike+Fighter+(JSF)

[6] Modernization of European Air Forces, http://www.migflug.com/jetflights/russian-air-force.html

[7] Zoals bekend verondersteld, u bent dus gewaarschuwd!, mag ik op grond van W.v.S art 98 de naam van deze plaats niet bekend maken.

[8] Nog wat historische data, waaruit blijkt dat de thans gekozen bedragen een onbehoorlijke relatie hebben met het verleden, zonder kennelijk met koopkrachteffecten rekening te houden. Een schoolvoorbeeld van hoeveelheidsaanpassing:

Sinds 1996 zijn de ontwikkelkosten met ruim 80% gestegen. Nu ontbreekt het inzicht in de verdere kostenontwikkeling nog steeds, omdat 65 % van de testfase nog moet worden uitgevoerd. In 1999 berekende het Ministerie van Defensie dat het project minimaal 10 miljard gulden (ruim 4,5 miljard euro) zou kosten bij afname van 114 toestellen. De laatste berekeningen, gebaseerd op 85 toestellen gedurende 30 jaar, zijn 14,6 miljard euro. Maar dit zou ook hoger kunnen uitvallen.

Ongewijzigd voortzetten van het huidige beleid loopt voorts vast op een gebrek aan financiële ruimte voor de vervanging van de F-16. Deze ruimte, momenteel nog € 4,05 miljard, is onvoldoende voor 85 toestellen, en eveneens voor 68 toestellen. Ook een lager aantal jachtvliegtuigen dwingt de Koninklijke Luchtmacht tot andere uitgangspunten voor de operationele inzet.

http://www.rekenkamer.nl/Nieuws/Persberichten/2006/10/Stand_van_zaken_financi%C3%ABle_risico_s_rond_JSF  , 11 oktober2006

In zijn reactie op dit onderzoek pleit de minister van Defensie voor de JSF en erkent dat dit aanpassing van de doelstellingen van de krijgsmacht vergt. Hij acht met 56 JSF’s een operationeel verantwoorde taakuitvoering mogelijk met minder en kortere missies. De minister gaat niet in op de optie om uit het JSF-programma te stappen. 

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2012/10/Uitstapkosten_Joint_Strike_Fighter , 24 oktober 2012

De verdere ontwikkeling van de aantallen is in figuur 6 van de AR af te lezen. In 1999 was ons prijsindexcijfer 85,43 in 2012 111,90, derhalve een algemene prijsstijging van 31%, maar relevanter is natuurlijk de echte prijsontwikkeling:

LA Times : “The per-plane cost estimates have climbed to $161 million today from $81 million in 2001, the GAO said.”, http://www.latimes.com/business/la-fi-0612-fighter-jet-testing-20130612-dto,0,4701367.htmlstory , 12 juni 2013. en http://www.bloomberg.com/news/2013-09-25/lockheed-f-35-quality-failings-cited-by-inspector-general.html

[9] http://wetenschap.infonu.nl/luchtvaart/44364-de-f-16-al-30-jaar-trouwe-dienst.html

[10] http://blogs.fas.org/security/2012/07/b61-12gold/ en http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22840880

[11] http://www.defensie.nl/actueel/uitgelicht/nota_minister_hennis_plasschaert

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: