Skip to content

De oudjes als goudmijn

14 september 2013

____________________________________________________________________________________________________

Minister Asscher gaat binnenkort een nieuwe goudmijn aanboren. Die goudmijn is het ongedaan maken van het onnodig gebruik van inkomenssubsidies en toelagen van de meer “welgestelde” 65-plussers die best buiten deze subsidies kunnen zonder dat ze direct op een houtje hoeven te bijten.

Op termijn valt op deze wijze structureel € 14,5 mid. binnen te halen zodat rupsje Nooit genoeg weer aan zijn trekken komt. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de term volksverzekeringen wordt vervangen door deze premies te herdopen in belastingen, dat is dan wel zo eerlijk. Je betaalt tenslotte straks twee keer voor je AOW en AWBZ en het woord volksverzekering is dan toch echt misplaatst.

___________________________________________________________________________________________________

De commissie Don heeft in haar rapport Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties een voorstel gedaan om het aantal subsidies voor 65+’ers drastisch terug te brengen.[1]  Deze bijdrage geeft alleen een overzicht van de budgettaire gevolgen van de voorstellen gebaseerd op pagina 113 van dat rapport, maar dan wel voorzien van een totaaltelling om de forse omvang van de voorstellen duidelijk te maken. Het wachten is nu op de voorstellen van minister Asscher voor “de Algemene Politieke Beschouwingen op 25 en 26 september aanstaande.”, maar niemand kan zeggen dat hij niet gewaarschuwd is.[2]

8300 ingrepen

(1) Voor een nadere toelichting op de maatregelen raadplege men het uiterst informatieve rapport zelf. [blz 113-139]

(2) Het feit dat de posten als p.m. staan aangegeven wil niet zeggen dat zij geen materieel effect kunnen hebben. De commissie is een groot voorstander van het Ierse verrekensysteem voor de zorg, waarbij de vordering t.z.t. op je eigen huis verhaald wordt. De p.m.- posten zijn dan ook substantieel.  De term eigen huis is voor Nederland dan ook verkeerd woordgebruik: voor je 65e is het huis van de bank, na je 65e van de staat om de zorgkosten te verhalen.

(3) De AOW is al voor zo’n 32% gefiscaliseerd [3], door de voorgestelde maatregel wordt dit ca 39%.  Omdat de boven 65 jarigen zo’n 11,4% van de belasting betalen dragen zij gemiddeld na de maatregel voor 4,5% ( €1,6 mld.) aan hun eigen AOW bij, voor de hogere 65+-inkomens zal dit aanzienlijk meer zijn. Voor de mensen met alleen AOW wordt dit overigens gecorrigeerd in de netto-netto-koppeling. Overigens  geeft de overheidsbijdrage aan de AOW een vertekend beeld door het gegoochel met de heffingskortingen die op arbitraire wijze worden toegerekend.

(4) Maatregel 7 (hervormen omkeeregel) leidt natuurlijk, net als de 100.000 euro aftopping, slechts tot een tijdelijk hogere opbrengst en deze belastingopbrengst gaat ten koste van het houdbaarheidstekort en de hoogte van de echte overheidsschuld. Die maatregel is dan ook alleen acceptabel als het geld wordt aangewend om het overheidstekort terug te brengen. De meeropbrengst is dan belastingen plus vermogensrendementsheffing over het deel van het additionele inkomen dat dan wordt gespaard.

Bij het aftoppen tot € 62.500 (Van Dijkhuizen) wordt 10,5% van de werknemers geraakt.  De aftopping levert € 1,7 mld. , inclusief de al voorgestelde aftopping van € 0,3 mld. tot € 100.000. Het is zeer waarschijnlijk dat de mensen minder pensioen gaan opbouwen en in elk geval wordt ingeteerd op toekomstige belastingopbrengsten uit de pensioenuitkering.

(5) Maatregel 8 ( AOW-opbouw op basis arbeidsparticipatie) leidt op de zeer lange termijn (80 jaar) tot een houdbaarheidseffect van 1,1% bbp. Het voorstel moet echter nog verder uitgewerkt worden. Doordat de arbeidsparticipatie toeneemt stijgt de werkgelegenheid volgens het Pavlov-model van het CPB met 1,75%. (Het zou natuurlijk ook kunnen dat de werkeloosheid stijgt.)

(6) Maatregel 9 ( Overwaarde eigen huis mee laten tellen bij vermogensbijtelling)  Dit geldt dan voor AWBZ en WMO . Thans wordt 12% vermogen bijgeteld. (4% vermogensrendementsheffing als onderdeel onzuiver inkomen en 8% vermogensinkomensbijtelling), waarbij overigens aan de eigen bijdrage voor een echtpaar een maximum is gesteld. (2013: € € 24.168) . Het effect de regeling is niet bekend en de regeling is nog onvoldoende uitgewerkt. Ga er in de financiële planning maar vanuit dat het hele vermogen meetelt en de eigen bijdrage systematisch omhoog gaat.  Ontwijkgedrag zal ook nader worden bezien. Indien het vermogen niet liquide gemaakt kan worden om de hogere eigen bijdrage te voldoen kan een lening op het huis worden aangegaan die wordt verrekend bij overlijden (met Ierse Nursing Home Loan als voorbeeld) . [blz 136]

(7) Maatregel 10 ( Overwaarde eigen huis eerder laten meetellen bij inkomensafhankelijke regeling) . De opbrengst en regelingen zijn niet nader uitgewerkt.  Als voorbeeld wordt genoemd de inkomenstoets bij de ouderenregeling.

(8) Nu de erfenissen fors zullen dalen, kan het successierecht ook wel omlaag om dubbele belasting te voorkomen. Deze tarieven zullen door de verminderde opbrengst echter wel omhoog gaan doordat ongetwijfeld een commissie wordt ingesteld die deze daling gaat onderzoeken en met maatregelen komt om het “gat” in de belastingdijk te dichten.

___________________

Bijgewerkt 16 september 2013

[1] Min Fin, “Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties – [IBO Inkomens- en vermogenspositie en subsidiëring 65+’ers]”,  http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/09/13/inkomens-en-vermogenspositie-ouderen-verbeterd.html

[2] Min SZW,  “Aanbiedingsbrief “Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties”, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/09/13/aanbiedingsbrief-rapport-inkomen-en-vermogen-van-ouderen-analyse-en-beleidsopties.html

[3] http://www.rijksbegroting.nl/2013/voorbereiding/miljoenennota,kst173802_6.html

Advertenties

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: