Spring naar inhoud

Overheidsbestedingen II (1995-2012)

30 augustus 2013

_______________________________________________________________________________________________________________________

Over twee bijdragen verdeeld behandelen we de overheidsbestedingen.

In de deze bijdragen behandelen we de vijf kleinere functies  6) Openbare orde en veiligheid, 7) Landsverdediging, 8) Recreatie, cultuur en religie, 9) Milieubescherming en 10) Huisvesting en gemeenschapsvoorziening. De laatste is veel groter dan uit de cijfers blijkt.

Eerder gingen we in op de grootste vijf  functies 1) Volksgezondheid, 2) Sociale bescherming, 3) Onderwijs, 4) Economische aangelegenheden en 5) Algemeen overheidsbestuur. Het totale overzicht van de functies binnen overheidsbestedingen geven we nogmaals.

Zoals we al in bijdrage I duiden, komt de post huisvesting op de 10 e plaats, terwijl die eigenlijk de 2e plaats inneemt in het uitgavepatroon van de overheid. Met het door subsidies verzieken van de woningmarkt is immers het luttele bedrag van ca € 29 mld. gemoeid. [2]   De functie Huisvesting en gemeenschapsvoorziening komt hiermee met € 31,4 mld. en dus voor Sociale bescherming (CBS-presentatie inclusief huurtoeslag) en Onderwijs op de tweede plaats van de overheidsbestedingen, een volkomen absurde situatie. Aan de andere kant is de functie Sociale bescherming door toeslagen via de belastingdienst en andere regelingen weer veel hoger dan hier wordt getoond, zodat Huisvesting waarschijnlijk eigenlijk een derde plaats toekomt.

We roepen dan ook nog maar eens in herinnering dat onder Kok en Balkenende I-IV de hypotheekrenteaftrek tussen 1995 en 2007 gierend uit de klauwen liep en met 300% is toegenomen. Dit terwijl de gecumuleerde nominale BBP-groei in dezelfde periode 1995-2007 95% bedroeg. [3] Het is natuurlijk niet toevallig dat het Ministerie van Propaganda van de HRA, pardon het Ministerie van Financiën (Weekers), het cijferoverzicht van de HRA in haar analyse met het jaar 2006 laat aanvangen.[2]

_______________________________________________________________________________________________________________________

0.0 Overheidsbestedingen naar functie 1995-2012 in € mln.

8100

(1) Voor het overzicht is deze tabel nogmaals weergegeven – zie bijdrage overheidsbestedingen I.

(2) Zoals in de toelichting bij tabel 10.0 wordt aangetoond zou de functie Huisvesting en Gemeenschapsbevordering eigenlijk op de 4e plaats dienen te staan als je alle uitgaven voor huisvesting juist zou toerekenen. Sociale Bescherming komt dan na Onderwijs op de 3e plaats door de verschuiving van de huurtoeslag.

6.0 Bestedingen Openbare orde en veiligheid  per categorie 1995-2012 in € mln.

8160

(1) Iets meer onderzoek (b.v. efficiënt drugsbeleid) zou een aanzienlijke kostenbesparing kunnen opleveren.

6.1 Bestedingen Openbare orde en veiligheid  per categorie 1995-2012 in € mln.

8161

6.2 Procentueel aandeel categorie in Openbare orde en veiligheid bestedingen 1995-2012

8162

6.3 Mutatie procentueel aandeel  categorie in Openbare orde en veiligheid bestedingen (basis 1995)

8163

(1) Meer blauw op straat valt uit de grafiek niet af te lezen.

6.4 Cumulatieve groei Openbare orde en veiligheid  bestedingen per categorie 1995-2012 

8164

7.0 Bestedingen Landsverdediging  per categorie 1995-2012 in € mln.

8170

(1) Landsverdediging (overig): aangelegenheden van landsverdediging die niet onder de overige functies van landsverdediging kunnen worden ondergebracht.Omvat ondermeer formulering van algemeen beleid en wetgeving op het gebied van de landsverdediging. Gezien de toename van de kosten zijn hier kennelijk alleen drie sterren generaals mee bezig.

(2) Opmerkelijk is dat materiaal geen afzonderlijke sub-functie is. Aan de lage onderzoekkosten hebben we de JSF te danken.

7.1 Bestedingen Landsverdediging  per categorie 1995-2012 in € mln.

8171

7.2 Procentueel aandeel categorie in Landsverdediging bestedingen 1995-2012

8172

7.3 Mutatie procentueel aandeel  categorie in landsverdediging bestedingen (basis 1995)

8173

7.4 Cumulatieve groei Landsverdediging bestedingen per categorie 1995-2012 

8174

8.0 Bestedingen Recreatie, Cultuur en religie  per categorie 1995-2012 in € mln.

8180

8.1 Bestedingen Recreatie, Cultuur en religie  per categorie 1995-2012 in € mln.

8182

8.2 Procentueel aandeel categorie in Recreatie, Cultuur en religie bestedingen 1995-2012

8182

8.3 Mutatie procentueel aandeel categorie in Recreatie, Cultuur en religie bestedingen 1995-2012

8183

8.4 Cumulatieve groei Recreatie, Cultuur en religie bestedingen per categorie 1995-2012

8184

9.0 Bestedingen Milieubescherming per categorie 1995-2012 in € mln.

8190

(1) Biodiversiteit en landschap: “De bescherming van fauna en flora (plant- en diersoorten),de natuurlijke habitat (inclusief het beheer van natuurparken en -reservaten) en van landschappen.”

9.1 Bestedingen Milieubescherming per categorie 1995-2012 in € mln.

8191

9.2 Procentueel aandeel categorie in Milieubescherming bestedingen 1995-2012

8192

9.3 Mutatie procentueel aandeel  categorie in Milieubescherming bestedingen (basis 1995)

8193

9.4 Cumulatieve groei Milieubescherming bestedingen per categorie 1995-2012 

8194

10.0 Bestedingen Huisvesting en Gemeenschapsvoorziening per categorie 1995-2012 in € mln.

8200

(1) Huisvesting: “Grondaankoop en -verkoop voor nieuwbouw, bouw of aankoop van wooneenheden, sloopwerkzaamheden, beheren van woonstandaarden en subsidies ter bevordering van het woningaanbod. Niet inbegrepen zijn het beheren van bouwnormen (functie 4.4 – Economische aangelegenheden – bouw) en uitkeringen aan huishoudens voor het verlagen van woonlasten (functie 10.6 – Sociale Bescherming).”

(2) De bestedingen aan huisvesting zijn hier vele malen te laag voorgesteld. Zo valt de huursubsidie onder 3.0 Sociale Bescherming (categorie Huisvesting €2.296 mln. – zie tabel 3.0). De objectsubsidies worden helemaal verduisterd in de statistieken (2008: € 7.658 mln.). Ook valt het HRA-infuus onder de belastingderving (2013: € 16,1 mld.).  [2] Tellen we deze bedragen bij elkaar ( 2,3+7,7+16,1) dan komen we op 26,1 mld. die niet in tabel 10.0 wordt vermeld.  De functie Huisvesting en Gemeenschapsvoorziening hoort dus veel hoger (4e plaats) op de ranglijst van tabel 0.0 thuis.

10.1 Bestedingen Huisvesting en Gemeenschapsvoorziening per categorie 1995-2012 in € mln.

8201

10.2 Procentueel aandeel categorie in Huisvesting en Gemeenschapsvoorziening bestedingen 1995-2012

8202

10.3 Mutatie procentueel aandeel  categorie in Huisvesting en Gemeenschapsvoorziening bestedingen (basis 1995)

8203

10.4 Cumulatieve groei  Huisvesting en Gemeenschapsvoorziening bestedingen per categorie 1995-2012 

8204

____________________

Laatst bijgewerkt 31 augustus 2013

[1] Bron: CBS Statline, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81197NED&D1=0&D2=0&D3=a&D4=a&HDR=T,G1,G3&STB=G2&VW=T

Als u de spreadsheet download treft u onder het tabblad omschrijving een uitgebreide omschrijving van de functies en categorieën aan.

[2] Cijfers 2013 ontleend aan: [a] http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brieven/2012/05/25/analyse/analyse.pdf , blz 8. [b] Verder: {Bron: Min Fin,”Rapport brede heroverwegingen 4 wonen”, http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/04/01/4-wonen.html , blz. 29 en 35.]

Deze gegevens leiden tot de volgende benadering van de woningmarkt subsidies:

De HRA moet je bruto nemen (2013: € 13,3 mld.) en niet onder aftrek van eigenwoningforfait (2013: 2,8 mld.) zoals Financiën doet, omdat dit een te lage bijtelling is die in de plaats komt van de vermogensrendementsheffing.  De vermogensrendementsheffing zou 1,2% i.p.v 0,6% van de WOZ-waarde  hebben opgebracht dus het dubbele.  Derhalve is de HRA- subsidie 2013 13,3 + 2,8 = € 16,1 mld voor de eigen woning. Tel daarbij de huurtoeslag (2013: 2,8 mld.) en impliciete huursubsidie van  € 7,7 mld. (2008) en je komt op een subsidiecarrousel van ca € 29,4 mld. De 5,8 mld. derving vermogensrendementsheffing is in lijn met de € 7,7 mld derving uit rapport 4 wonen (blz 35) als je rekening houdt met de daling van de WOZ-waarde.

Uit de presentatie van de overheid in {a] is het volstrekt duidelijk dat die door de Upper Middle Class wordt gestuurd en derhalve vergaand misleidend is. Eerder betrapten we hier het CPB al op.

[3]Rapport studiecommissie belastingstelsel http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html , 325.

Teruggave van het hele bedrag dat vrijkomt bij (gedeeltelijke) afschaffing HRA ligt dan ook niet voor de hand. Het opnieuw uitvinden van de HRA volgens Rutte komt ook in een geheel ander daglicht te staan. De metamorfose na de aflossingsvrije hypotheek begint op misbruik van de regeling te lijken.

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: