Spring naar inhoud

Koopkrachtontwikkeling 2001-2012

20 augustus 2013

Deze bijdrage wordt niet geactualiseerd en de waarde is beperkt. Het besteedbaar inkomen is sowieso een begrip waaraan veel omissies in de CBS statistieken kleven. De meest recente versie (2015) van het CPB staat hier.

Een vergelijking in de tijd van b.v. groepen als gepensioneerden of werknemers vs zzp’ers is niet zo zinvol omdat de samenstelling van de groep drastisch verandert. Zo geldt voor gepensioneerden:

“Mensen die nu met pensioen gaan hebben gemiddeld een hoger inkomen dan hun voorgangers. Een van de oorzaken is dat vrouwen vaker dan eerdere generaties een eigen aanvullend pensioen hebben opgebouwd. Bovendien konden de jongere, hoger opgeleide, generaties een ruimer aanvullend pensioen opbouwen. Door de jaarlijkse instroom van meer gefortuneerde ouderen en de jaarlijkse sterfte onder hoogbejaarden met een kariger pensioen, lag het gemiddelde inkomen van 65-plussers in 2015 reëel zo’n 9 procent hoger dan dat van de bevolking die in 2000 tot de 65-plussers behoorde.”

De Bijdrage besteedbaar inkomen zal wel worden geactualiseerd, en als de ontwikkeling daar reden geeft om om ontwikkelingen in de koopkrachtontwikkeling te signaleren dan gebeurt dat daar.

______________________________________________________

Het CBS kwam vandaag met recente cijfers over de koopkrachtontwikkeling. Aan de hand van CBS-statline laten zich een tiental grafieken van deze koopkracht- ontwikkeling per inkomensdeciel opstellen naast drie grafieken voor  inkomens per inkomstenbron voor de periode 2001-2012. [1] Deciel één is 10%-inkomensgroep met het laagste inkomen en deciel tien de 10%-inkomensgroep met het hoogste inkomen.

De grafieken geven de koopkrachtontwikkeling weer voor de decielen 1-3, 4-6 en 7-10. Grafiek 1 geeft de koopkrachtontwikkeling voor alle tien inkomensdecielen en zoomt in op de periode 2006-2012. Grafiek 15 laat de ontwikkeling van de koopkracht in relatie tot de reële groei bbp zien.  De recente analyse van de Nederlandse Bank is daarbij verhelderend. [2]

De grafieken spreken voor zich. Grafiek 11 laat zien dat de overheid ambtenaren eens moet gaan behandelen als normale werknemers en niet als sluitpost om de begroting minder niet-sluitend te krijgen.  Een nadere toelichting op grafiek 1 en in het bijzonder de grafieken 4 en 10 kunt u ongetwijfeld bij de heren Samsom, Dijsselbloem en Asscher halen. De heer Rutte zal ongetwijfeld betogen dat het meer welgestelde deel van zijn achterban er verhoudingsgewijs blijkens grafiek 1 toch niet zo slecht af komt. Die duizend euro houden we natuurlijk te goed.

______________________________________________________________________________________________________________

Het begrip koopkrachtontwikkeling wordt door het CBS als volgt toegelicht [1c]

Dynamische koopkrachtontwikkeling

De ontwikkeling van de koopkracht van een persoon, berekend als de voor prijsverandering gecorrigeerde verandering van het gestandaardiseerde huishoudensinkomen.

Toelichting:

De dynamische koopkracht kan door allerlei oorzaken veranderen. Het inkomen verandert bijvoorbeeld door een algemene of periodieke loonsverhoging, promotie, het aanvaarden van (ander) werk en pensionering. Ook wijzigingen in de huishoudenssamenstelling (een kind gaat het huis uit, partners gaan uit elkaar, enz.) leiden tot een inkomensverandering. In de dynamische koopkrachtontwikkeling zijn al deze veranderingen verdisconteerd

We beginnen met een totaal overzicht, waarna we voor de inkomensgroep decielen 1-3, 4-6 en 7-10 voor de periode 2001-2012 de ontwikkeling meer in detail nagaan.

Grafiek 1 Cumulatieve koopkrachtontwikkeling 2006- 2012 voor alle tien inkomensdecielen.

7441 Koopkrachtstijging 2006-2012 alle decielen

(1) De stippellijnen geven de top 5 decielen weer.

Grafiek 2 Koopkrachtontwikkeling per jaar voor de periode 2001-2012 voor de inkomensdecielen 1-3

7410 Koopkrachtstijging deciel 1-3

Grafiek 3 Afwijking koopkrachtontwikkeling inkomensdecielen 1-3 t.o.v. koopkrachtontwikkeling alle decielen

7411 Verschil in koopkrachtstijging t.o.v gemiddelde koopkrachtstijging deciel 1-3

(1) De nullijn komt dus overeen met de gemiddelde koopkrachtstijging/daling.

Grafiek 4 Cumulatieve koopkrachtontwikkeling sinds 2000 voor inkomensdecielen 1-3 en totaal

7412 Cumulatief voortschrijdend koopkrachtstijging sinds 2000 deciel 1-3

(1) De gemiddelde jaarlijks koopkrachtstijging 2001-2001 bedraagt totaal: 1,15% ; voor deciel 1: 1,22%; deciel 2: 0,83% ; en deciel 3: 0,93%.

(2) Deciel 1 wordt vaak niet meegenomen omdat deze groep b.v. veel studenten omvat en mensen met kleine deeltijdbanen. Deciel 2 en deciel 3 zijn zo te zien het bokkie.

Grafiek 5 Koopkrachtontwikkeling per jaar voor de periode 2001-2012 voor de inkomensdecielen 4-6

7420 Koopkrachtstijging deciel 4-6

Grafiek 6 Afwijking koopkrachtontwikkeling inkomensdecielen 1-3 t.o.v. totale koopkrachtontwikkeling alle decielen

7421 Verschil in koopkrachtstijging t.o.v. gemiddelde koopkrachtstijging deciel 4-6

Grafiek 7 Cumulatieve koopkrachtontwikkeling sinds 2000 voor inkomensdecielen 4-6 en totaal

7422 Cumulatief voortschrijdend koopkrachtstijging sinds 2000 deciel 4-6

(1) De gemiddelde jaarlijks koopkrachtstijging 2001-2012 bedraagt totaal: 1,15%  ; voor deciel 4: 1,00 % ; deciel 5  1,07%; en deciel 6: 1,18%.

Grafiek 8 Koopkrachtontwikkeling per jaar voor de periode 2001-2012 voor de inkomensdecielen 7-10

7430 Koopkrachtstijging deciel 7 -10

Grafiek 9 Afwijking koopkrachtontwikkeling inkomensdecielen 7-10 t.o.v. totale koopkrachtontwikkeling alle decielen

7431 Verschil in koopkrachtstijging tov gemiddelde koopkrachtstijging deciel 7-10

Grafiek 10 Cumulatieve koopkrachtontwikkeling sinds 2000 voor inkomensdecielen 7-10 en totaal

7432 Cumulatief voortschrijdend koopkrachtstijging sinds 2000 deciel 7-10

(1) De gemiddelde jaarlijks koopkrachtstijging 2001-2012 bedraagt totaal: 1,15%  ; voor deciel 7: 1,25 %; deciel 8: 1,32%; deciel 9: 1,42% en deciel 10: 1,60%.

(2) Frappant is de positionering van de topgroep t.o.v. de gemiddelde koopkrachtstijging.

Grafiek 11 Cumulatieve koopkrachtontwikkeling voor inkomens uit arbeid 2001-2012

7550 koopkrachtontwikkeling inkomen uit arbeid

(1) De gemiddelde jaarlijks koopkrachtstijging 2001-2012 bedraagt totaal: 1,15%  ; voor werknemers in het marktsegment: 1,79%; voor ambtenaren: 1,52% en voor overige inkomens uit arbeid: 2,30%.

Grafiek 12 Cumulatieve koopkrachtontwikkeling voor overig inkomen uit arbeid en inkomen uit onderneming 2001-2012

7551 Koopkracht overig arbeidsinkomen en inkomen uit onderneming

(1) De gemiddelde jaarlijks koopkrachtstijging 2001-2012 bedraagt totaal: 1,15%; voor de overig arbeidsinkomens: 2,30% en voor de ondernemers 0,20%.

Grafiek 13 Cumulatieve koopkrachtontwikkeling voor bijstandtrekkers en huishoudens met tenminste één persoon > 65 jaar 2001-2012

7552 Koopkracht bijstand en huishoudens met persoon ouder dan 65

(1) Arbitrair is de koopkrachtontwikkeling van de huishoudens waarvan één lid ouder dan 65 jaar is in kaart gebracht. De liefhebber kan met behulp van Statline nader detailleren. [1b]

(2) De gemiddelde jaarlijks koopkrachtstijging 2001-2012 bedraagt totaal: 1,15%; voor de bijstandtrekker: 1,48% en voor  huishoudens met één boven 65-jarige 0,18%.

Grafiek 14 Koopkrachtontwikkeling en inflatie 2001-2012

7600 Koopktachtontwikkeling en inflatie 2001-2012

(1) De koopkrachtontwikkeling is de voor prijsverandering gecorrigeerde verandering van het gestandaardiseerde huishoudensinkomen.

(2) De gemiddelde jaarlijks koopkrachtstijging 2001-2012 bedraagt 1,15%, de jaarlijkse gemiddelde inflatie 2.20%.

Grafiek 15 Koopkrachttoename en reële groei bbp 2001-2012

7700 Koopkrachttoename en reële groei bbp 2001-2012

(1) Voor aan nadere analyse zie de website van de Nederlandse Bank met de veelzeggende titel Minder geld in de huishoudportemonnee.

 __________________________

Bijgewerkt 20 augustus 2013

[1] [a] CBS, “Koopkracht 2012 opnieuw lager”,  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3878-wm.htm

[b]  CBS Statline, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71015ned&D1=0,6-7&D2=0,126-135&D3=a&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T

[c] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=894

[2] DNB, “Minder geld in de huishoudportemonnee”, http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2013/dnb294300.jsp# en

CBS statline, “nationale rekeningen, opbouw bbb”, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81117NED&D1=21,65,87&D2=a&HDR=G1&STB=T&VW=T

From → 1. Actueel

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: