Spring naar inhoud

Is het CJIB een criminele organisatie?

20 maart 2013

___________________________________________________________________________________________________________________________

Van huis uit geen jurist, is het altijd een beetje problematisch om je als leek op dit terrein te begeven. Figuren als Opstelten en Teeven maken echter dat je je als burger wel eens op glad ijs moet wagen al was het maar omdat de grondbeginselen van de rechtsstaat en in elk geval het rechtsgevoel  door dit duo vaak met voeten wordt getreden.

We zullen dit aan de hand van correspondentie met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aanschouwelijk maken, daartoe getriggerd door een artikel help@NRC over de casus van de € 138 armere Klaas Timmermans in de NRC van vandaag.[1]

Bij de ombudsman zijn in 2012 445 klachten binnengekomen over het CJIB, een stijging van 160% t.o.v. 2011. [2, blz 41)]. Dat moet beter kunnen! Ik stel voor dat een ieder die een klacht indient bij het CJIB na afwikkeling van die klacht ook een klacht bij de Nationale Ombudsman indient.[3]

Na nog drie verdere pogingen heb ik het zelfs opgegeven, met het CJIB en OM valt door samenspanning geen garen te spinnen, en elke volgende correspondentie die de CJIB-computer uitspuugt neemt 6 weken in beslag. Kafka was zijn tijd ver vooruit maar kon niet bevroeden dat Steef Bok net een actie zou starten waarbij de overheid beter kon presteren en meer vangen.[4]

P.S. Fokke en Sukke

___________________________________________________________________________________________________________________________

Het artikel in de NRC deed mij besluiten onderstaande correspondentie (§ 2 en § 3)  alsnog openbaar te maken.

1. Criminele organisatie?

Voor de beoordeling of het CJIB een criminele organisatie is zijn de volgende wettelijke bepalingen mogelijk relevant

Artikel 317 W.v.S

1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 140 WvS

1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Vraag 1 is natuurlijk of de gedragswijze van het CJIB werderrechtelijk is. Omdat sprake is van détournement de pouvoir lijkt mij dat onweerlegbaar. [art. 3:3 Awb]. Een (terecht) beroep op onkunde pleit het CJIB niet vrij, nee eerder erkent zij daarmee schuld. Omdat niet betaling ultimo tot vrijheidsberoving leidt, is sprake van geweld.  In elk geval wordt blijkens het jaarverslag 2012 frequent je rijbewijs ingepikt. [2] Dat “de overheid  te ingewikkeld is, te bureaucratisch is, en inlevingsvermogen mist”, zoals onze Nationale Ombudsman vandaag in zijn 2012 jaarverslag schrijft, is daarmee, ondanks de goede bedoelingen van de ombudsman, veel te eufemistisch uitgedrukt.[2]  Er is in dit geval immers sprake van kwade opzet: het onbeschaamd spekken van Rijk’s schatkist.

Vraag 2 is of het CJIB wel een organisatie is. Elke organisatieadviseur zou dat voor het CJIB ten stelligste ontkennen, maar dat is geloof ik geen juridisch criterium. Het jurische criterium “een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband”, is vanwege de eerste term echter ook problematisch.

Ik ben onvoldoende juridisch geschoold om tot een oordeelkundig oordeel te komen. Het lucht in elk geval op en om die reden is het al nuttig, om deze vraag eens op te werpen en nader te analyseren. Gegeven het motto van deze site hoef je tenslotte bijna niets van de overheid voor zoete koek te slikken.

2. Brief

Onderstaande brief levert in elk geval enige aanvullende ammunitie. De brief was gericht aan de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie zoals geïnstrueerd op de CJIB-maning.

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie

Afdeling klachten

Postbus 50000

3500 MJ Utrecht

Driebergen,  25 januari 2012.

Betreft betaling 4062 5421 6659 0665

Mijne heren,

Op 14-11-2012 deed u mij een beschikking toekomen van €26 plus  € 7 administratiekosten (21 %). Op 12-12-2012 maakte ik het bedrag van € 33 over op uw rekening. Naar ik nu voor het eerst constateer, naar aanleiding van uw aanmaning, heeft u dat bedrag op 20-12-2012 teruggestort met de mededeling dat “BETALINGSKENMERK ONTBREEKT”.

Uw handelswijze roept bij mij de volgende vragen en opmerkingen op:

(1) Als ik zelf verantwoordelijk ben voor het juist overnemen van alle gegevens dan is het voor mij de vraag waarom € 7 administratiekosten in rekening gebracht wordt. De kosten zijn dan aansluitend een postzegel. Aan de kosten van het systeem – zie (3) kan het niet liggen. Dit heeft dan ook veel weg van wanprestatie en in elk geval van détournement de pouvoir.

(2) Mogelijk is u ontgaan dat het tegenwoordig niet te doen gebruikelijk is dat bankafschriften in papieren vorm worden verstrekt en dat dien ten gevolge een terugstorting aan de aandacht kan ontsnappen. De administratiekosten lopen door de extra  1e verhoging op tot 61 % van de opgelegde sanctie. Dit is buitensporig en misschien kunt u zich dan ook weer eens verdiepen in de grondbeginselen van een rechtsstaat. Voor een mogelijk noodzakelijke bijscholing zie: http://studiegids.uva.nl/web/sgs/nl/p/164_96635.html

(3) Als uw IT-afdeling de IT-kleuterschool doorlopen had dan zou zij in staat zijn om de betaling te matchen zonder dat daar een administratieve kracht aan te pas hoeft te komen. Kennelijk is dat niet het geval. Het is dan ook geen wonder dat zoveel IT-projecten bij de overheid finaal uit de hand lopen.

Ik begrijp dat uw organisatie wil binnenlopen, maar ben zo vrij te constateren dat het particulier initiatief van uw minister het karakter van het runnen van een maffiose woekerpraktijk begint te krijgen.

Hoogachtend,

C. Mol

3. Antwoord.

Als antwoord op deze brief kwam de volgende brief binnen:

off justitie

(1) Wordt vervolgd ( Urendagenmaandenjarenvliegen als een schaduw heen), ik reken toch wel op 26 weken.

(2) Merk op dat de officier van justitie deze brief, een standaard tekst uit de tekstverwerker, kennelijk vanuit zijn hangmat met zorg heeft opgesteld en er daar dan ook 38 dagen (onlangs in juridische termen) over heeft gedaan om de brief door te sturen.

(2) Ongetwijfeld had ik nog meer boete opgelopen als ik niet per omgaande had betaald [zie 2 hieronder]. Het lijdt geen twijfel dat een dergelijke aanpak onderdeel is van het businessmodel van het duo Opstelten-Teeven, die deze oplichterspraktijken kennelijk hebben afgekeken van de VVD-partijgenoten Linschoten,  Nijpels,  Zalm en De Grave bij de DSB. Daarbij komt dat de ene hand bij de overheid nooit weet wat de andere hand doet. Daarom zijn er ook zoveel handen bij de overheid nodig. Over hoofden zal ik het maar helemaal niet hebben, die komt men kennelijk juist in grote getale tekort.

4. Resultaat doorzending

Negenendertig dagen later dus binnen de gestelde termijnen ontving ik antwoord van de offcier van jusitie van de centrale verwerking openbaar minsterie.

off justitie 2

(1) Het met zorg opgestelde antwoord is eigenlijk geen antwoord maar meer een doorzendbericht zodat het probleem op een ander bordje gelegd kan worden. Dit is een van de bekende procedurele regelingen van het departement van de van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder de bezielende leiding van Opstelten/Teeven. In het kader van het  bekende kassie naar de muur beleid komen er nog wat meer handjes aan te pas. Ik denk dat dit dan ook “geen structureel probleem is , maar eerder een probleem met de werkinstructie.’” (Teeven). 

______________

Laatst bijgewerkt 20 maart 2013

[1] NRC, 20 maart ,”Help@nrc.nl – Hoe 6 euro in 138 euro verandert”, http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2013/2/20130320___/2_24/article1.html

“Een fout van het CJIB, zou je zeggen. Maar volgens een woordvoerder heeft het CJIB „volgens de geldende regelgeving gehandeld”. Een betrokkene is zelf verantwoordelijk voor een tijdige en juiste betaling van de sanctie. En er is geen ruimte voor uitzonderingen, hoe vervelend ook in individuele gevallen. „Ik kan er niet bij”, verzucht Timmerman. Nou, wij  (NRC – CM) ook niet.”

Bij de heer Timmermans liep de 6 euro administratiekosten op tot € 138.

[2] De Nationale Ombudsman, http://jaarverslag.nationaleombudsman.nl/

[3] http://www.nationaleombudsman.nl/, Instantie: CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau)

[4] VK, “Stef Blok: ‘Ik ben er van overtuigd dat de overheid beter kan presteren en minder kan uitgeven”,  Dat is New Speak dat door de VVD-praktijkmannen Opstelten en Teeven ingevuld wordt met : we gaan meer bonnen uitschrijven hogere boetes opleggen en meer vangen.  Want als de Rutte in de regering zit worden lastenverzwaringen consistent geframed als bezuinigingen. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3445418/2013/05/23/Stef-Blok-Ik-ben-er-van-overtuigd-dat-de-overheid-beter-kan-presteren-en-minder-kan-uitgeven.dhtml

From → 2. Archief

3 reacties
 1. B. Stiller permalink

  Overbekende correspondentie met CJIB. Standaard, geautomatiseerd, langzaam en juridisch vollédig dichtgetimmerd. Persoonlijk wordt het antwoord nóóit, in de regel ben je dan ook kansloos. Door financiële perikelen, ontstaan door voornamelijk een botte hypotheekbank, hebben wij gebruik moeten maken van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) voor een gezin van 5 niet leuk. Nota’s van het CJIB, voor vréselijke overtredingen als 4 en 5 km te snel gereden en parkeren op een discutabele plek (er stond geen verbodsbord) konden niet door ons worden betaald met gevolg dat we nu voor een kleine € 2.000,00 schuld hebben aan het CJIB. De gemiddelde ophoging t.o.v. het oorspronkelijke bedrag is ruim 500% (!). Met de overheid kan je namelijk geen betalingsregeling treffen. De overheid is er niet voor u, u bent er voor de overheid…

 2. J. J permalink

  Beste Cor,

  Het zou goed zijn als meer burgers uw voorbeeld zouden volgen. Terecht de overheid wijzen op haar fouten en eisen dat ze voor de burgers opkomen en niet voor eigen politieke belangen.

  Mvg,

  J. J

 3. H. Jordense permalink

  helemaal met U eens. Dit geldt ook voor het OM. Overigens moet er bij de omschrijving van een criminele organisatie bijstaan, dat men te werk gaat in wiselende samenstellingen. Het CJIB maakt misbruik van het beslagrecht, want ook zij zouden rekening moeten houden met een beslagvrije som en dat gebeurt echt niet. Ook hebben ze lak aan de zorgplicht. De administratiekosten zijn niets meer en minder een verkapte verhoging.
  De burger wordt steeds meer bemoeilijkt, door middel van achterlijke verhogingen griffierecht, of eerst betalen en griffierecht enz. om het juridisch op te nemen tegen de overheid en dat riekt naar despotisme. Ik zal uw site trouw volgen want ik denk medestanders te hebben gevonden.
  Nu nog actie tegen gerechtsdeurwaarders !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: