Spring naar inhoud

EU-bijdrage en informele economie

24 mei 2012

____________________________________________________________________________________________________________

Zie ook de bijdrage over de tax gap 2014/15. 

De omvang van de  informele economie binnen de EU bedraagt voor alle EU-landen gezamenlijk bijna 20% GNI. Hierdoor lopen de nationale belastingdiensten veel geld mis. Daarnaast zijn ook de EU-bijdragen gebaseerd op de VAT en GNI gegevens van de landen. Landen met een grote informele economie dragen daarom minder bij dan landen die hun administratie wel op orde hebben. Het zal duidelijk zijn dat enkele landen in het bijzonder  profiteren  van de te lage bijdrage door een grote informele economie.Van het totale profijt, benaderd op € 2,3 mld., gaat 74% naar respectievelijk Italië 933 mln (41%)., Spanje 294 mln. (13%) Polen 263 mln (12%) en Griekenland 180 mln.(8%).  Deze bijdrage zal van een bekrompen boekhoudkundige visie uitgaan, maar daar is dan ook alle reden toe.{1]

‾ 

De meest voor de hand liggende toerekening van het EU-budget aan de landen vindt natuurlijk op basis van het GNI plaats. Het GNI reflecteert de welvaart van een land, mits dat GNI natuurlijk juist bepaald wordt en de adminstratieve procedures dusdanig zijn dat de informele economie zo klein mogelijk wordt  gehouden.[2]  Het Bruto Binnenlands Product (bbp) vermeerderd met het per saldo uit het buitenland ontvangen inkomen geeft het Bruto Nationaal Inkomen (BNI of  GNI). De EU- inkomsten zijn gebaseerd op de pijlers: VAT-based resource (10,8%) en  GNI-based resource (74,7%). Daarnaast vormen de  invoerrechten (13,1%) een belangrijke bijdrage.  Het budget voor 2011 was als volgt samengesteld:

Tabel 1 Samenvatting EU-budget inkomsten 2011 in miljoenen euro’s [3]:

Toelichting

(1)  Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht krijgen de UK (€  3.079 mln.), Zweden (€ 142 mln.) en Nederland (€ 625 mln.) reductie op hun bijdrage. In dit bericht wordt in de verdere analyse deze correctie kolommen buiten beschouwing gelaten.

(2) De UK-correctie heeft in feite betrekking op de uitgaven van de EU, gebaseerd op het Fontainebleau akkoord (1984). Voor de fijne nuances, b.v. de allocatie over de landen, en de typische Brusselse complexiteit van de regeling zie [4]

Tabel 2  Herziene allocatie en effect informele economie op bijdragen

Toelichting op deze helaas wat complexe opstelling:

(1) GNI allocation –  In de eerste kolom wordt de bijdrage herrekend alsof alleen de GNI -bijdrage van toepassing is. De tabel1 landen correcties worden hiermee gecorrigeerd en het GNP/GNI vormt de enige sleutel. Deze benadering is gekozen om het effect van de informele economie toe te rekenen. Aangezien de VAT basis van de bijdrage gemaximeerd wordt op 50% GNI zou dit anders tot vertekeningen aanleiding geven.[4]

(2) Informele economie – De gegevens van de informele economie zijn ontleend aan de studie van Friederich Schneider.[5] De percentages betreffen het jaar 2007.

(3) GNI herallocatie informeel – De GNI-bijdrage na correctie voor voor de informele economie. De ophoging wordt in (4) gecorrigeerd en verdeeld.

(4) Gecorrigeerde verdeling–  Uitgaande van een gelijke EU revenue zijn de bijdragen per land proportioneel gecorrigeerd en wordt het verschil tussen 108,3 miljard en 129,2 miljard toegerekend.

(5) Verschil met GNI-allocatie – Deze kolom geeft het effect van de informele economie op de allocatie weer.

(6)Verschil met own resources – het verschil tussen Gecorrigeerde verdeling (5) en own resources VAT +GNI

(7) Verschil met national contribution – het verschil tussen Gecorrigeerde verdeling en de werkelijk afdracht inclusief landencorrecties.

Als we berekening voor Nederland nagaan dan dragen wij voor correctie onder de categorie own resource VAT +GNI  € 4.845,8 miljoen bij. Op basis van alleen GNI-allocatie zou dat  € 5211,9 miljoen zijn geweest., een verschil van € 366,1. miljoen. Correctie voor informele economie van 13,2% geeft een bijdrage van € 5.899,9  maar door de omslag en onze relatief lage informele economie neemt dat bedrag af tot € 4.947,6 miljoen. Het verschil met de GNI-allocatie is dan € 264,3 miljoen minder en met de oorspronkelijke own resource bijdrage € 101,8 miljoen meer. Het hele plaatje is dan, als we rekening houden met de specifieke NL-correctie (€ 625,1 mln.), de bijdrage aan de UK korting  (€ -43,1 mln., de last van hogere GNI-bijdrage ¢ -366,1 en de bate van de correctie informele economie (¢ 264,3) ) dat Nederland € 683,9 meer kwijt is ( € 4947,6 miljoen i.p.v. € 4263,7 miljoen).

Het zal duidelijk zijn dat enkele landen in het bijzonder profiteren van de te lage bijdrage door de grote informele economie.Van het totale profijt van € 2,3 mld. gaat 74% naar respectievelijk Italië 933 mln (41%)., Spanje 294 mln. (13%) Polen 263 mln (12%) en Griekenland 180 mln.(8%). Als de informele economie van Italië volgens een recente studie 35% i.p.v. 27,4% bedraagt,  wordt het Italiaanse voordeel nog groter.[6]

Mogelijk kan bij de volgende EU- budgetronde de bijdragen van de landen uitsluitend gebaseerd worden op het GNI . Uiteraard dient daarbij de informele economie te worden betrokken. Daarbij moet aan de landen geen concessies worden gedaan. Indien bepaalde uitgaven als problematisch worden ervaren dan dienen de hoogte van die uitgaven te worden gecorrigeerd en/of afgebouwd. In elk geval ligt dan het accent op het echte probleem in plaats het probleem met  concessies in de bijdragen vooruit te schuiven.

Uiteraard heeft de hoogte van de informele economie ook  gevolgen voor het Groei- en Stabilietspact waar het overheidstekort en de staatsschuld gerelateerd worden aan het GDP en daarmee aan  de 60% en 3% norm t.o.v. het GDP. Ook dit effect op de staatsschuld/GDP ratio is niet te verwaarlozen, zoals uit die eerdere bijdrage blijkt.

Laatst bijgewerkt 24 mei 2012o.a.

[1] Terminologie van Europese Commissie -zie http://ec.europa.eu/budget/reform2008/issues/article_5959_nl.htm die spreekt van ” aan belang winnende bekrompen „boekhoudkundige” visie” en Marcel Canoy, “Europa best belangrijk”, http://www.economie.nl/weblog/europa-best-belangrijk die spreekt van  “boekhouders mentaliteit”.  Als er in de jaren 2007-2008 wat beter was geboekhoud, hadden we een hoop minder ellende gehad, zal ik maar denken.

[2] Zo heeft Luxemburg een informele economie van 10,4% en Nederland van 13,2%. Met een verschil van 2,8% scheelt dat toch grofweg zo’n 40% van bbp 609*0,028 of € 6,8 mld. aan belastinginkomsten. Daar kun je best wat belastingambtenaren voor aan het werk zetten. We kennen natuurlijk ook de reden waarom dat niet gebeurt: het kiezers cliëntelisme zoals dat is benoemd door Alfred Kleinknecht.

[3] http://ec.europa.eu/budget/figures/2011/2011_en.cfm

[4] Hoofdstuk 12  Revenue , blz 242-245. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/public_fin/EU_pub_fin_en.pdf#page=233

[5]Friedrich Schneider, Size and measurement of the informal economy in 110countries around the world, July 2002, able 3.3.6 Ranking of 151 Countries according to the size of the shadow economy”, http://tinyurl.com/3ud8bn3 , 27-29. Voor een partiële vergelijking met de Wereldbank cijfers zie 

[6] Volkskrant, “Italiaanse schaduweconomie geschat op 35 procent van bbp”, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3233112/2012/03/29/Italiaanse-schaduweconomie-geschat-op-35-procent-van-bbp.dhtml. Voor de lezers die Italiaans beheersen: http://www.eurispes.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1095:rapporto-italia-2010&catid=47:rapporto-italia&Itemid=222 of deze presentatie die aantoont dat we beter een politietraining naar Italië kunnen sturen: Eurispes: Rapporto Italia 2010 – Il fatturato della Mafia rispetto al Pil italiano, http://www.youtube.com/watch?v=7XrhbptYEoo&feature=autoplay&list=UUM0fPyR518-cSoIg6vyL03Q&playnext=1

From → 2. Archief

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: